Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

ROP: potrzeba europejskiej harmonizacji

Raport sporządzony dla Komisji Europejskiej przez francuskie biuro BIO by Deloitte wykazuje konieczność bardziej precyzyjnego zdefiniowania ROP oraz określenia wymiernych celów do osiągnięcia w kwestii gospodarki odpadami.

   Powrót       14 października 2014       Odpady   

W jaki sposób i z jakimi skutkami wprowadzona jest w życie Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) w Europie? Odpowiedzi na to pytanie szukało, na zlecenie Komisji Europejskiej, biuro BIO by Deloitte. Przeanalizowało ono system szesnastu państw członkowskich.

Przeprowadzono analizę w sześciu kategoriach: baterie i akumulatory, elektroodpady, pojazdy lekkie, opakowania, papiery graficzne i oleje.

Pierwszy wniosek: porównanie oraz dostęp do danych okazały się być trudne. Nawet długie dochodzenie nie pozwoliło na zebranie porównywalnych i wystarczających informacji ekonomicznych i technicznych, wykazuje raport BIO by Deloitte. Najtrudniejszym do przeanalizowania sektorem były elektroodpady.

Brak przejrzystości

Biuro stanęło naprzeciw problemu braku przejrzystości w kwestiach finansowych, głównie jeśli chodzi o opłaty uiszczone przez producentów oraz koszty, które mają one pokryć.

Kolejny wniosek: opłaty uiszczone przez producentów różnym organom ekologicznym (o ile takie istnieją) są bardzo zróżnicowane w zależności od kraju, nawet jeśli dotyczą identycznych produktów, podkreślają autorzy raportu.

Bardzo trudno jest porównać ze sobą dane dotyczące wyprodukowanych odpadów, ich ilość na rynku oraz ich zbiórki i przetwarzania. Stosuje się bowiem różne metody obliczeń, które dają nierównej jakości rezultaty.

Niemniej jednak, udało się uzyskać kilka ważnych informacji. I tak na przykład wykazano, że opłata uiszczana przez producentów baterii i akumulatorów może wynosić 240 euro we Francji i aż 5400 euro w Belgii za tonę wprowadzoną na rynek.

Jeśli chodzi o procent opakowań poddawanych procesom recyklingu, wynosi on na przykład 29 proc. na Malcie i 84 proc. w Danii. Opłaty osób fizycznych za tonę opakowań wahają się od 20 euro w Wielkiej Brytanii do 200 euro w Austrii.

Wzorcowe modele niekoniecznie najdroższe

Ilość zebranych elektroodpadów wynosi średnio 6,6 kg na mieszkańca. Różnice są olbrzymie: w Bułgarii odnotowuje się 1,2 kg, w Belgii natomiast 17,2 kg na mieszkańca.

Raport wykazuje, że procesy pozwalające na osiągnięcie najlepszych wyników w recyklingu nie zawsze są kosztowne. Nasza analiza poszczególnych parametrów składających się na ROP (poziom odpowiedzialności producentów, ilość i status prawny organów ekologicznych itp.) nie pozwoliła na wyłonienie jednego najbardziej efektywnego i skutecznego modelu, konstatuje biuro BIO by Deloitte.

Potrzeba definicji i celów do osiągniecia

Biuro sformułowało kilka zaleceń, które mogą pozwolić na polepszenie i harmonizację wprowadzania ROP w całej Europie. Uważa, że o ile Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów została zdefiniowana w europejskich tekstach prawnych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE), w rzeczywistości jej rozumienie i wprowadzanie w życie nie są jasne. Biuro uważa, iż do jednolitego zastosowania dyrektywy przez wszystkie państwa Unii Europejskiej konieczne jest stworzenie precyzyjnej definicji. Towarzyszyć jej powinny jasno i wymiernie określone podstawowe cele do osiągnięcia w kwestii gospodarki odpadami oraz jej aspektów społecznych i ekonomicznych.

Wyjaśnienia wymaga także zdefiniowanie poziomu i sposobu podziału odpowiedzialności operacyjnej i finansowej wszystkich aktorów łańcucha wartości: finalnych użytkowników (osób prywatnych i przedsiębiorstw), władz lokalnych, prywatnych operatorów.

Dla biura BIO by Deloitte najważniejsze jest, by Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów odpowiadała przynajmniej całości kosztów gospodarowania odpadami zebranymi oddzielnie, tak by internalizacja kosztów prowadziła do maksymalnej motywacji w tworzeniu produktów łatwych do ponownego przetworzenia.

Dorothée Laperche, Actu-Environnement.com
Tłumaczenie: Marta Wojtkiewicz

©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony