Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Raport ESG to wyraz odpowiedzialności dojrzałej organizacji

Raportowanie niefinansowe w instytucji bankowej - od czego zacząć? Jakie elementy składają się na Strategię ESG Banku Ochrony Środowiska? Jakie znaczenie ma redukcja emisji i liczenie śladu węglowego? Wyjaśnia Sebastian Bodzenta z Banku Ochrony Środowiska.

   Powrót       26 lipca 2023       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   
Sebastian Bodzenta
Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Teraz Środowisko (TŚ): Czy ujawnianie informacji pozafinansowych o banku nie jest zbyt ryzykowne?

Sebastian Bodzenta (SB): Na pewno jest dziś konieczne i to nie tylko ze względu na oczekiwania i regulacje unijne, których w szybkim tempie przybywa. Raport umożliwia również wykazanie intencji, które kryją się za decyzjami biznesowymi, a nawet często je uzasadnia. To doskonałe narzędzie do zaprezentowania inwestorom tzw. prosperity i szerszej perspektywy działań firmy, zwłaszcza gdy możemy zestawić efekty niektórych z nich z danymi z roku wcześniejszego. Ponadto, możemy wyrazić, co dla nas jako organizacji, ma szczególne znaczenie; na jakim obszarze naszych działań skupiamy się najbardziej.

TŚ: No właśnie, na jakim? Co dla BOŚ jest najważniejsze, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty ESG?

SB: Jesteśmy bankiem pełnym zielonej energii – to hasło, które traktujemy niezwykle serio, podobnie jak Lider zielonej zmiany, pod jakim realizujemy szereg działań z I filaru naszej strategii (E-environment). Dlatego stawiamy na wyspecjalizowaną kadrę inżynierów ekologów, którzy wspierają naszych klientów na każdym etapie przedsięwzięcia proekologicznego. Dzięki ich kompetencjom i zaangażowaniu dostosowujemy działalność banku do wymogów środowiskowych i prowadzimy projekty na rzecz wdrażania polityki klimatycznej. Z satysfakcję przyznaję, że udział kredytów proekologicznych w saldzie kredytów ogółem na koniec 2022 r. wyniósł blisko 41 proc., zgodnie ze stosowanymi procedurami kwalifikacji transakcji do portfela eko.

TŚ: Jakie jest największe wyzwanie środowiskowe dla BOŚ?

SB: Z dużą uwagą podchodzimy do kwestii redukcji emisji śladu węglowego. Od kilku lat corocznie wyliczamy emisje związane z działalnością operacyjną banku, a wyniki poddajemy niezależnej weryfikacji. W ten sposób pozyskujemy wiedzę, na której opieramy decyzje dotyczące kolejnych przedsięwzięć w celu zmniejszania śladu węglowego.

Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce w 2021 r. przystąpiliśmy do inicjatywy Science Based Targets, (SBTi), promującej wyznaczanie celów środowiskowych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pracujemy również nad szczegółowy planem dekarbonizacji Grupy BOŚ. Dokładamy starań w celu transformacji klimatycznej naszych klientów, zwracając uwagę na szacunki emisji związane z finansowymi przedsięwzięciami.

TŚ: Czyli w aspekcie środowiskowym koncentrujecie się przede wszystkim na redukcji emisji?

SB: Równie ważna jest dla nas edukacja rynku i naszego otoczenia wewnętrznego. Dlatego uczestniczymy w proekologicznych działaniach przyczyniających się do ochrony środowiska, m.in. sadzeniu drzew w nadleśnictwach oraz w aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla organizowanej przez Lasy Państwowe. Nasi przedstawiciele biorą udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych, w których prezentują rozwiązania i korzyści wynikające z zielonych inwestycji.

TŚ: A co z pozostałymi wskaźnikami ESG?

SB: Strategię ESG w filarze II (S-social) realizujemy pod szyldem Bank odpowiedzialny społecznie, koncentrując się przede wszystkim na tworzeniu przyjaznego miejsca pracy i zrównoważonym rozwoju naszych pracowników. Wykorzystujemy potencjał, jakim jest liczna grupa (18% wszystkich zatrudnionych) pracowników związanych z bankiem od ponad 10 lat. Jesteśmy dumni, że w BOŚ pracują osoby zatrudnione od początku istnienia banku. Ich obecność wpływa korzystnie na utrzymanie kultury i stabilności organizacyjnej, a ich cenne doświadczenie jest źródłem rozległej wiedzy branżowej zwłaszcza dla nowo zatrudnionych. Dbamy o edukację i dobrostan naszych pracowników poprzez organizację webinarów, szkoleń i warsztatów z zakresu ekologii, etyki oraz o charakterze wellbeingowym. Działania kierowane do społeczności zewnętrznych realizujemy głównie poprzez Fundację BOŚ, która prowadzi projekty na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

TŚ: Pozostaje jeszcze faktor G, czyli ład korporacyjny.

SB: W III filarze (G- governance), dla którego przyjęliśmy nazwę Świadoma organizacja, stawiamy na transparentność naszych działań, którym chcemy kierować w sposób odpowiedzialny w stosunku do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. To znaczy, że o tym, które z obszarów naszej aktywności są istotne, decydujemy wspólnie z naszymi interesariuszami. W konsultacji z nimi powstał Raport ESG banku za 2022 r. Nasze podejście do kwestii odpowiedzialnej i zrównoważonej działalności BOŚ wyrażamy także we wdrożonych Standardach ESG dla dostawców banku. To podstawa naszych relacji zewnętrznych, opartych na uczciwości i współodpowiedzialności za praktyki biznesowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki, troski o pracowników i środowisko naturalne. Zobowiązanie się do stosowania tych standardów przez naszych kontrahentów jest dla nas kluczowe.

TŚ: Czy działania w obszarach ESG są kosztowne?

SB: Tworzenie Strategii ESG i realizowanie założonych w niej działań jest z pewnością opłacalne i dziś już coraz częściej kluczowe z perspektywy projektów inwestycyjnych. W naszym banku ryzyko ESG jest obowiązkowym elementem oceny klientów instytucjonalnych ubiegających się o kredyt lub pożyczkę. W przypadku negatywnego wpływu na środowisko, niezgodności z normami społecznymi lub prawami człowieka, nie udzielamy zgody na finansowanie.

Obserwujemy coraz większe zainteresowanie kwestiami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej gospodarki wśród właścicieli aktywów, inwestorów, a także konsumentów. Wyniki badań coraz częściej wskazują, że wzrasta liczba osób, która postrzega firmy przez pryzmat efektywności w obszarach ESG, co wpływa na ich decyzje zakupowe. Należy się spodziewać, że organizacje, które zaniedbają  kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze w swojej działalności, zostaną odcięte od źródeł finansowania, bez możliwości rozwoju, tracąc na swojej konkurencyjności.

Dlatego jesteśmy przekonani, że na działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju należy patrzeć nie przez pryzmat kosztów, a inwestycji, których realizacja pozwoli na stabilny i długotrwały rozwój organizacji.

Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bezpłatny Kalkulator Śladu Węglowego obliczy emisję CO2 firmowego sprzętu IT (14 czerwca 2024)Tsunami legislacyjne w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (12 czerwca 2024)PPA otwierają się na offshore i samorządy (10 czerwca 2024)Krakowscy przedsiębiorcy wspierają dążenie Krakowa do osiągnięcia neutralności klimatycznej (07 czerwca 2024)Zrównoważony rozwój a kryteria niecenowe w systemie aukcyjnym dla morskiej energetyki wiatrowej (23 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony