Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Technolog w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Prospreco Polska sp. z o.o.
Kompleksowa linia technologiczna do recyklingu odpadów Pronar

Recykling odpadów komunalnych w Polsce w 2016 r.

a+a-    Powrót       27 lutego 2018       Odpady   

Poziom recyklingu odpadów komunalnych wzrasta: w 2016 roku wyniósł on 25 proc. masy zebranych odpadów, wobec 20 proc. w 2015 r. Największy odsetek stanowią odpady biodegradowalne, następnie szkło, tworzywa sztuczne i papier. Szczegóły w infografice.

Kliknij na obraz by wyświetlić grafikę

Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Ochrona środowiska 2017”(1) podał, że w roku 2016 selektywnie zebranych zostało w Polsce 2 942 300 ton odpadów, co stanowi 25 proc. masy wszystkich odpadów komunalnych. Jest to wynik lepszy niż rok wcześniej, kiedy GUS odnotował 2 230 800 ton odpadów zebranych selektywnie, odpowiadających wówczas za 20 proc. masy odpadów komunalnych.

Największą część odpadów zebranych selektywnie stanowią bioodpady: w skali całego kraju to 28 proc., a największy odsetek został odnotowany w województwie pomorskim (42 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (41 proc.). Jeśli chodzi o masę, największą ilość zagospodarowano w województwie śląskim: 178 000 ton, najmniej natomiast w województwie świętokrzyskim: 5 600 ton.

Wielkopolskie w czołówce

Nasza infografika podaje procentowy i wagowy udział recyklingu papieru, szkła, plastiku oraz metalu wobec wszystkich odpadów zebranych selektywnie. Udział szkła utrzymuje we wszystkich województwach zbliżony poziom w okolicach średniej krajowej (15 proc. odpadów zabranych selektywnie), z większym udziałem w województwie wielkopolskim (24 proc.) i podkarpackim (22 proc.).

Zbiórka papieru stanowi średnio 9 proc. zebranych selektywnie odpadów komunalnych i tutaj także wybija się województwo wielkopolskie (14 proc.), a także dolnośląskie (13 proc.).

Warto zwrócić uwagę, że o ile w przypadku papieru i szkła województwo mazowieckie odnotowuje wysoki tonaż zebranych odpadów (mimo niższych udziałów procentowych), o tyle w przypadku tworzyw sztucznych odbiega ono od innych gęsto zaludnionych regionów. W czołówce znów stoi Wielkopolska (40 300 ton, stanowiące 18 proc. zebranych selektywnie odpadów komunalnych) oraz Górny Śląsk, gdzie w 2016 roku zebrano 46 400 ton plastików (8 proc. odpadów zebranych selektywnie).

Frakcje rzadziej omawiane

W naszej infografice postanowiliśmy też zamieścić dane o trzech frakcjach, o których mówi się dużo rzadziej: tekstyliach, odpadach niebezpiecznych oraz odpadach wielkogarbarytowych. Niestety nie wszystkie województwa dysponują odpowiednimi statystykami, warto jednak je cytować, celem zachęcenia do szerszych działań.

W przypadku tekstyliów, największy tonaż uzyskany został w mało ludnym województwie pomorskim – wg danych GUS-u zebrano tam 500 ton tych odpadów, wobec ok. 100 ton w większości innych regionów.

W zbiórce odpadów niebezpiecznych wyróżnia się województwo śląskie (300 ton) oraz wielkopolskie (200 ton).

Jeśli chodzi o odpady wielkogabarytowe, najwięcej zebrało ich województwo mazowieckie (76 700 ton), gdzie stanowiły one 17 proc. masy wszystkich odpadów komunalnych zebranych selektywnie.

Redakcja Teraz Środowisko

 

O zagospodarowaniu odpadów komunalnych w 2016 roku informują też dwie pozostałe infografiki Teraz Środowisko: Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce oraz Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce. Zachęcamy do ich analizy!

Przypisy

1/ Ochrona środowiska 2017, Główny Urząd Statystyczny, opublikowano 30.11.2017.
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2017,1,18.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Myślenie, że nowy ROP da „furę nowego pieniądza” to pułapka. I tak zapłaci konsument (24 lipca 2020)Plastic tax a globalny niedobór recyklatu (23 lipca 2020)Związek Przedsiębiorców i Pracodawców o modelu ROP (21 lipca 2020)Aby wcielić w życie ideę bottle-to-bottle trzeba więcej i dobrej jakości surowca. Masz na to wpływ! (03 lipca 2020)NFOŚiGW przyznał prawie 170 mln zł na siedem inwestycji w nowoczesną gospodarkę odpadami (22 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony