Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Right2Water stanie się prawem. PE przyjął porozumienie ws. wody pitnej

   Powrót       16 grudnia 2020       Woda   

23 grudnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa wejdzie w życie w styczniu 2021 r., a na jej transpozycję do krajowych przepisów państwa członkowskie będa miały dwa lata.

Tekst dyrektywy można przeczytać tutaj.

[Zaktualizowano 29 grudnia 2020 r.]

We wtorek Parlament Europejski zatwierdził porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej wody pitnej. Dyrektywa zapewni lepszy dostęp do wysokiej jakości wody wodociągowej, także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

„Right2Water” - pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stanie się prawem

Nowe przepisy mają zapewnić wysoką jakość wody wodociągowej w całej UE. Dyrektywa stanowi odpowiedź na inicjatywę obywatelską „Right2Water” na rzecz poprawy dostępu wszystkich Europejczyków do bezpiecznej wody pitnej, podpisaną przez ponad 1,8 mln osób. Tym samym jest to pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stała się prawem.

Państwa członkowskie będą zapewniać nieodpłatny dostęp do wody pitnej w budynkach publicznych. Klienci restauracji, stołówek i usług gastronomicznych powinni otrzymywać wodę do picia za darmo lub za niską opłatą. Państwa członkowskie powinny również starać się poprawić dostęp do wody bieżącej grupom znajdującym się w trudnej sytuacji, takim jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i grupy mniejszościowe.

Czytaj: Bezpłatna woda na lotniskach

Limity niektórych zanieczyszczeń będą bardziej rygorystyczne

Woda z kranu powinna nadawać się do bezpośredniego spożycia i należy do tego zachęcać. W tym celu trzeba poprawić jakość wody wodociągowej poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych limitów dla niektórych zanieczyszczeń, np. ołowiu.

Do początku 2022 r. Komisja Europejska sporządzi wykaz substancji lub związków, których wpływ na zdrowie ludzkie budzi obawy społeczne lub naukowe, a następnie będzie go monitorować. W wykazie znajdą się m.in. środki farmaceutyczne, związki zaburzające gospodarkę hormonalną i mikrodrobiny plastiku. Komisja ustanowi również europejskie wykazy substancji dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną.

Państwa członkowskie będą pilnować, aby środki podejmowane w celu wdrożenia nowych norm opierały się na zasadzie ostrożności i w żadnym wypadku nie prowadziły do pogorszenia obecnej jakości wody pitnej.

- Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby ją zaktualizować i zaostrzyć wymagania w odniesieniu do niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla PE niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła zanieczyszczenia dotychczas nieobecne. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zawarte w dyrektywie przepisy dotyczące mikrodrobin plastiku i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A - powiedział poseł sprawozdawca Christophe Hansen (PPE, LU).

Czytaj: Dni bisfenolu A są policzone

Kolejne kroki

Dyrektywa wejdzie w życie 12 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. W ciągu dwóch lat od wejścia dyrektywy w życie państwa członkowskie podejmą środki niezbędne do jej wykonania.

Tło

Według Komisji Europejskiej mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby przynieść gospodarstwom domowym w UE oszczędności w wysokości ponad 600 mln euro rocznie. Jeśli wzrośnie zaufanie obywateli do wody wodociągowej, zmniejszy się ilość odpadów plastikowych związanych z korzystaniem z wody butelkowanej, co zmniejszyłoby również ilość śmieci w morzu. Butelki plastikowe są jednym z przedmiotów jednorazowego użytku najczęściej spotykanych na europejskich plażach.

Źródło: PE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać standardy i być pod kontrolą gminy (22 kwietnia 2024)5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)Kryzys wodny zagraża dobrobytowi i pokojowi na świecie. Raport UNESCO (22 marca 2024)Zmiany klimatu zagrażają ważnym zasobom słodkiej wody (01 lutego 2024)500 zł na dobę za pobór 1 m3/s wód podziemnych. Rząd wyznaczył stawki opłat za usługi wodne (17 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony