Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
07.03.2021 07 marca 2021

Rolnictwo ekologiczne zgodnie z literą prawa

9 kwietnia w Dzienniku Ustaw ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2015 poz. 497). Warto przy tej okazji przypomnieć podstawowe zasady tego dynamicznie rozwijającego się rynku.

   Powrót       14 kwietnia 2015       Zrównoważony rozwój   

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, do którego w znacznej mierze odwołuje się polska ustawa o rolnictwie ekologicznym, definiuje produkcję ekologiczną jako ogólny system zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączący najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów.

Jak stać się rolnikiem ekologicznym?

Ustawa przewiduje, że każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przygotowuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego produkty ekologiczne lub który takie produkty wprowadza na rynek, obowiązany jest dokonać zgłoszenia podjęcia takiej działalności tzw. jednostce certyfikującej. Zainteresowani powinni zapoznać się z opracowanym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wzorem formularza, który znajduje się na stronie internetowej Inspekcji(1). Ze zgłoszenia zwolnione są podmioty gospodarcze zajmujące się wyłącznie handlem detalicznym. Szczegółowe warunki produkcji ekologicznej statuują z kolei, oprócz wspomnianego wyżej unijnego rozporządzenia nr 834/2007, przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej (Dz.U. 2010 nr 56 poz. 348).

Przed przepisami przejściowymi i końcowymi, w art. 24 i 25, ustawa przewiduje kary finansowe za wprowadzenie do obrotu środków, produktów lub substancji oznakowanych w sposób mogący wprowadzić w błąd, w tym przez oznakowanie określeniem „ekologiczny”, pochodną tego określenia lub określeniem „eko” lub „bio”. Karze podlega także prowadzenie działalności certyfikacyjnej bez upoważnienia. Art. 26 nakazuje wymierzać kary przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości czynu, stopnia zawinienia, zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności podmiotu dokonującego naruszenia i wielkości jego obrotów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od wymierzenia kary.

Organizacja administracji

Szczegółowe wymagania w zakresie certyfikacji produkcji ekologicznej wymuszają na aparacie państwowym konieczność zapewnienia sprawnie działającego systemu administracji. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje upoważnienia do działania jednostkom certyfikującym, nad którymi nadzór sprawuje wspomniana wcześniej Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we współpracy z Inspekcją Handlową, Inspekcją Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W szczegółowe procedury gromadzenia i przetwarzania danych zaangażowane są także: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kamil Szydłowski

Przypisy

1/ Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - wzory dokumentów:
http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/wzory-dokumentow.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Taksonomia UE wyznacza ogólne ramy prawne, trwają prace nad aktami delegowanymi (19 listopada 2020)Unijna polityka rolna. Parlament przedstawia swoje propozycje (27 października 2020)Kraje UE przyjęły stanowisko ws. reformy Wspólnej Polityki Rolnej (22 października 2020)UE odłoży o rok wejście w życie przepisów ws. produkcji ekologicznej (07 września 2020)Podpisano list intencyjny ws. inwestycji w biogazownie rolnicze (30 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony