Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2023 27 września 2023

Rolnictwo ekologiczne rozwija się coraz szybciej

Rolnictwo ekologiczne stanowi jedną z najszybciej rozwijających się obecnie gałęzi rolnictwa na świecie, przy czym trend ten jest szczególnie widoczny w UE. W Polsce w ciągu 10 lat liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła ponad 11-krotnie.

   Powrót       22 stycznia 2015       Zrównoważony rozwój   

Ostatnie lata w Polsce charakteryzują się stałą dynamiką wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych oraz powierzchni przez nie użytkowanej.

Według danych na koniec listopada 2014 r., w Polsce było objętych kontrolą jednostek certyfikujących 26,3 tys. producentów ekologicznych, w tym 25,6 tys. gospodarstw. W okresie 2003-2013 liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce wzrosła ponad 11-krotnie z 2286 w 2003 r. do prawie 26,6 tys. w 2013 r. W 2013 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 26,6 tys., przy czym najwięcej było ich w województwach: warmińsko-mazurskim (4235), zachodniopomorskim (3640) i podlaskim (3407).

Polska trzecia pod względem liczby gospodarstw

Zgodnie z danymi EUROSTAT w 2012 r. Polska znajdowała się na trzecim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby gospodarstw ekologicznych. Na pierwszym były wówczas Włochy z prawie 44 tys. gospodarstw, a na drugim Hiszpania z 30,5 tys. gospodarstw. Na dalszych miejscach plasowały się takie kraje, jak Francja (24,4 tys. ekologicznych gospodarstw), Grecja (23,4 tys.), Niemcy (23 tys.) i Austria (prawie 22 tys.).

Ekologiczne dużo większe niż konwencjonalne

W okresie 2003-2013 średnia wielkość gospodarstwa ekologicznego nie zmieniała się istotnie – wahała się od 20,71 ha do 25,19 ha. Jednocześnie w latach 2010-2013 średnia krajowa wielkość gospodarstwa ekologicznego wynosiła ok. 25 ha, a konwencjonalnego - ok. 10 ha.

W 2012 r. średnia wielkość ekologicznego gospodarstwa w Polsce była zróżnicowana regionalnie i wahała się od około 10 ha w województwie małopolskim do 42,6 ha w województwie wielkopolskim. Relatywnie mniejsze gospodarstwa występują w Polsce południowo-wschodniej, największe natomiast w północnej i północno-zachodniej części Polski.

W okresie 2003-2013 powierzchnia użytków ekologicznych wzrosła 11-krotnie od 61 tys. ha w 2003 r. do blisko 670 tys. ha w 2013 r.

Największa powierzchnia użytkowana ekologicznie w 2013 roku znajdowała się w województwie zachodniopomorskim (ponad 143,6 tys. ha), warmińsko-mazurskim (ponad 140,8 tys. ha) oraz podlaskim (ponad 63,6 tys. ha). Powierzchnia użytkowana zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym wyniosła w 2013 roku w sumie blisko 675 tys. ha. Jest to 2-proc. wzrost w odniesieniu do 2012 r. Powierzchnia ta stanowi obecnie ok. 4 proc. całej powierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce.

Ekologiczna pasza

W strukturze użytków rolnych w 2012 r. dominowały łąki i pastwiska (35,3 proc.) oraz rośliny na paszę (33,7 proc.). Wysokim udziałem w strukturze upraw charakteryzuje się również uprawa zbóż (18,6 proc.). Pozostałe kategorie upraw stanowią około 10 proc., tj. uprawy sadownicze i jagodowe (8,9 proc.), warzywa (1,4 proc.), rośliny strączkowe na suche nasiona (0,9 proc.), rośliny przemysłowe (0,5 proc.), ziemniaki (0,4 proc.) oraz pozostałe uprawy (0,3 proc.).

18-krotny wzrost liczby przetwórni

Rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje również odzwierciedlenie w liczbie przetwórni. W okresie 2003-2013 ich liczba wzrosła ponad 18-krotnie z 22 w 2003 r. do 407 w 2013 r. W 2013 r. najwięcej przetwórni ekologicznych było w województwach: mazowieckim (78), wielkopolskim (53) oraz lubelskim (45). Łączna liczba przetwórni z wymienionych województw stanowiła ponad 43,2 proc. ogólnej liczby przetwórni ekologicznych w Polsce.

Dla porównania, w Niemczech liczba przetwórni wynosi 9183, we Francji – 8957, we Włoszech – 5873, w Hiszpanii – 90, w Wielkiej Brytanii – 2052, a w Holandii – 1035.

Najwięcej ekologicznych przetwórni w Polsce w 2012 r. zajmowało się przetwórstwem owoców i warzyw – 31,6 proc. i produkcją związaną z przemiałem zbóż – 23,6 proc. Zdecydowanie mniejszy był udział przetwórstwa kawy i herbaty – 5 proc., mięsa – 7 proc. oraz mleka – 4,7 proc. Produkcją innych artykułów rolno-spożywczych (np. kakao, czekolada czy wyroby cukiernicze) zajmowało się prawie 25 proc. przetwórni.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Po Fitfor55 nadchodzi nowy pakiet. KE uzupełnia kolejny filar Zielonego Ładu (06 lipca 2023)Eurostat o produkcji ekologicznej w UE. Przedstawiamy najnowsze dane (26 czerwca 2023)Eurostat o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Jak Europa radzi sobie z ich realizacją? (25 maja 2023)Trwają konsultacje projektu nowego rozporządzenia ws. produkcji ekologicznej (24 marca 2023)Rolnicy dostaną zachęty do działań na rzecz środowiska. Prezydent podpisał ustawę, w RCL nowe rozporządzenia (03 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony