Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Rozwój rynku OZE w Polsce – co go wstrzymuje, a co dopinguje?

Dzisiaj sztuką nie jest produkcja zielonej energii, ale zbilansowanie jej w systemie. Rozwiązaniem wydają się być magazyny energii, jednak wyzwań, które stoją przed wytwórcami OZE, jest znacznie więcej - o czym w rozmowie z Grzegorzem Szewczykiem z Veolia Energy Contracting Poland.

   Powrót       23 sierpnia 2023       Energia       Artykuł promocyjny   
Grzegorz Szewczyk
Szef Biura Origination Veolia Energy Contracting Poland

Teraz Środowisko: Chcemy coraz więcej OZE, ale przy obecnej kondycji sieci dystrybucyjnych może być to trudne do zrealizowania. Zgadza się Pan z tym stwierdzeniem?

Grzegorz Szewczyk (GSz): To prawda! W Polsce w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój OZE, stymulowany nowoczesnymi rozwiązaniami oferowanymi przez rynek. Niestety, obecnie borykamy się z ograniczeniami dalszego rozwoju nowych projektów (m.in. w wyniku odmów przyłączenia do sieci) oraz limitowania produkcji już wpiętych do systemu instalacji. Wraz z rozwojem OZE, powszechnie postrzeganym jako swego rodzaju dobro w sensie środowiskowym i ekonomicznym, powinien iść w parze rozwój zaplecza technicznego.

TŚ: Czy kolejną barierą są ceny energii?

GSz: Argument dotyczący niższych cen energii elektrycznej jest kluczowy dla rozwoju biznesu i gospodarki. Te zaś w coraz większym stopniu są skorelowane z aspektami środowiskowymi w wielu obszarach np. dostęp do finansowania, wymogi ESG etc. Wytwórcy OZE z kolei są coraz bardziej świadomi tego, że warto mieć profesjonalne wsparcie w zakresie sprzedaży energii.

TŚ: Jakie inne przeszkody w rozwoju OZE Pan identyfikuje?

GSz: Jednym z problemów jest stan techniczny sieci dystrybucyjnych (potrzebna jest zarówno modernizacja, jak i rozbudowa) oraz ich pojemność. Fakt, że notujemy rekordową liczbę odmów przyłączeniowych dla nowych instalacji pokazuje skalę problemu. Druga sprawa: w systemie powinniśmy mieć energię zbilansowaną, a latem mamy nadwyżkę. W pewnym stopniu remedium na tę sytuację jest efektywne zarządzanie generacją rozproszoną np. poprzez użyci magazynów energii. Dla przykładu, najwyższa produkcja z fotowoltaiki występuje w sezonie letnim. Jednocześnie upały negatywnie wpływają na sprawność paneli fotowoltaicznych - w bardzo gorące dni ich produkcja jest niższa niż przy tym samym natężeniu słońca w dni chłodniejsze. Stąd tak ważne jest zarządzanie energią, poprzez jej magazynowanie w godzinach szczytowych.

TŚ: Czy możemy podać przykład?

GSz: Przyjmując założenie, że energię wyprodukowaną przez farmę wiatrową lub fotowoltaiczną w maju będziemy magazynować w godzinach od 10.00 do 15.00 (kiedy jest największa produkcja ze źródeł PV), a od godz. 17:00 do 22.00 sprzedawać równo rozłożony wolumen mocy w kolejnych sześciu godzinach, pozytywnie wpłyniemy na obciążenie sieci. Będzie to miało znaczenie dla ekonomicznego rachunku wytwórcy. Dzięki zastosowaniu takiego mechanizmu średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w maju z farmy fotowoltaicznej z magazynem byłaby około 33% wyższa niż bez magazynu. W przypadku farmy wiatrowej możliwe jest osiągniecie wzrostu średniej ceny na poziomie około 14-15%.

TŚ: Jeśli to takie proste, dlaczego nie jest powszechnie stosowane?

GSz: Bo to prosta kalkulacja matematyczna, która nie uwzględnia samych kosztów magazynu (które obecnie stanowią dużą barierą finansową) oraz technicznych parametrów (pojemności magazynów) i potencjalnych możliwości warunków przyłączeniowych. Jednak na jej przykładzie możemy zobaczyć, jak wielki potencjał drzemie w magazynowaniu energii. Oczywiście, takie zarządzanie energią, by było efektywne wymaga sporządzenia harmonogramu magazynowania i sprzedaży energii dla danej instalacji na podstawie szeregu czynników, w tym prognozowania giełdowych cen energii i zapotrzebowania KSE na energię elektryczną.

TŚ: Czyli mamy przepis jak to zrobić?

GSz: Nie do końca. Potrzebny jest szereg działań. Kolejnym istotnym czynnikiem jest wykorzystanie komercyjne magazynu w instalacjach OZE w godzinach, kiedy taka instalacja nie pracuje, czyli ładowanie (kupowanie) energii z sieci i jej rozładowanie. Niestety, taka operacja wymaga posiadania przez wytwórcę koncesji na obrót energią elektryczną.

Veolia Energy Contracting Poland (VECP)

VECP jest spółką multienergetyczną, która powstała z potrzeby skupienia w jednym miejscu kompetencji i doświadczenia z zakresu efektywności i transformacji energetycznej, sprzedaży energii, gazu i ciepła, odkupu energii z OZE oraz zakupu i logistyki paliw (węgiel i biomasa) na rzecz spółek w Grupie Veolia.

Współpracując z VECP, klienci Veolii ograniczają zużycie energii i ciepła, a co za tym idzie optymalizują koszty i przyczyniają się do redukcji emisji zanieczyszczeń i CO2.

Priorytetem VECP jest nieustanne zwiększanie efektywności energetycznej, czyli optymalnego dopasowania zużycia ciepła do potrzeb klienta oraz gwarancja i pewność dostaw ciepła, energii elektrycznej, paliwa gazowego, a także odkup energii z OZE.Wśród klientów Veolii znajdują się małe i duże przedsiębiorstwa, wytwórcy OZE, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także instytucje publiczne, państwowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz wytwórcy OZE.

TŚ: Pozostaje pytanie, czy rynek jest gotowy na taką usługę?

GSz: Spółki zajmujące się profesjonalnie handlem i zarządzaniem energią elektryczną, takie jak Veolia, prognozują na własny użytek ceny energii elektrycznej co można wykorzystać do przykładowej usługi dla instalacji z magazynami energii elektrycznej. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, powołaliśmy spółkę handlową Veolia Energy Contracting Poland (VECP), a istniejące w jej strukturach Biuro Origination jest dedykowaną jednostką do nawiązywania współpracy (w tym zakupu energii elektrycznej i produktów pochodnych) od wytwórców energii z OZE. Po stronie wytwórców główną barierą są wysokie koszty magazynów energii, ale można spodziewać się, że wraz z rozwojem technologii te instalacje będą sukcesywnie tanieć, jak to miało miejsce w przypadku paneli PV, lub zostaną wprowadzone inne zachęty rynkowe np. różnego rodzaju dotacje.

TŚ: Omówiliśmy finanse, a co regulacjami prawnymi?

GSz: To kolejny problem. Operatorzy systemów dystrybucyjnych kwalifikują magazyny (oprócz mikro instalacji), jako źródło wytwórcze, dlatego wytwórca chcąc przyłączyć magazyn energii elektrycznej np. o mocy 1 MW do instalacji o takiej samej mocy, jest automatycznie zobligowany do wystąpienia z wnioskiem o przyłączenie do sieci na 2 MW. Stąd tak dużo odmów przyłączeniowych.

TŚ: To może skoncentrować magazyny w jednym miejscu?

GSz: Magazyny energii są dzisiaj potrzebne w różnych punktach systemu elektroenergetycznego, powinny być też uzupełnieniem źródeł wielkoskalowych takich jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, dlatego zniesienie powyższych barier na pewno pozytywnie wpłynęłoby na rozwój potencjału OZE. To prowadzi do konkluzji, że dziś sztuką nie jest wyprodukowanie OZE, ale zbilansowanie zielonej energii.

Z punktu widzenia operatora sieci dystrybucyjnych potrzebne są duże magazyny energii takie, jak elektrownie szczytowo-pompowe. Jednocześnie potrzebujemy mniejszych jednostek przy wielkoskalowych instalacjach OZE. Niezbędne jest też włączenie elektromobilności jako elementu bilansującego sieć.

TŚ: Jaka jest rola Veolii w obszarze OZE?

GSz: Nasza strategia zakłada odejście od paliw kopalnych do 2030 r., a do 2050 r. zobowiązaliśmy się osiągnąć neutralność klimatyczną. Wprowadzenie OZE do systemu energetycznego jest nie tylko spójne z przyjętą strategią dekarbonizacji, ale także jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania klientów na zieloną energią i ciepło w miksie energetycznym.

PSEWTekst powstał przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rozporządzenie bateryjne i fala nowych obowiązków dla branży magazynów energii (29 listopada 2023)Energia i klimat po wyborach. Najważniejsze wnioski od Forum Energii (15 listopada 2023)Odnawialne źródła energii mogą być kołem zamachowym rozwoju Lubelszczyzny (12 października 2023)Pionierska inwestycja wrocławskiej spółdzielni. Postawiono na hybrydę OZE (06 października 2023)KSTAR w Krakowskim Parku Technologicznym rozwija skrzydła (06 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony