Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Program Ryś będzie realizowany, ale nie w całej Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził zmienioną listę programów priorytetowych. Jeśli Minister Środowiska nie zgłosi uwag, lista uprawomocni się. Jak informuje NFOŚiGW, programy Kawka i Ryś nie zostaną zlikwidowane.

   Powrót       24 maja 2016       Zrównoważony rozwój   

Zmieniona lista programów priorytetowych NFOŚiGW na 2016 r. nie została jeszcze ogłoszona, jedynie w piątek 20 maja 2016 r. Rada Nadzorcza NFOŚiGW podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia jej zmiany. Decyzja będzie prawomocna po niewniesieniu uwag przez Ministra Środowiska, który ma na to dwa tygodnie. Dopiero wówczas NFOŚiGW będzie mógł opublikować zatwierdzoną, zmienioną listę programów na obecny rok.

Ponadto – poza ustaleniem listy programów na 2016 r. – w NFOŚiGW nie został jeszcze zakończony przegląd wszystkich programów, którego celem jest uporządkowanie obszarów wsparcia.

Jak informuje rzecznik Funduszu Sławomir Kmiecik, nie ma jeszcze decyzji co do ostatecznego kształtu poszczególnych programów, nie wstrzymano też ich funkcjonowania. Nabory w programach Kawka i Ryś zakończyły się zgodnie z planem. Obecnie trwa ocena złożonych wniosków.

Trwa ostatnia edycja Kawki

Jeśli chodzi o program Kawka, NFOŚiGW przeprowadził dotychczas trzy nabory, na które skierowano 400 mln zł (na I i II edycję NFOŚiGW przeznaczył prawie 280 mln zł), czyli cały budżet programu. W związku z wyczerpaniem się alokacji, nie była planowana kontynuacja programu. NFOŚiGW już wcześniej nie zakładał dalszych naborów w ramach Kawki – w związku z zobowiązaniami narzuconymi dyrektywą CAFE, Narodowy Fundusz planował środki finansowe w ramach do tej pory przeprowadzonych naborów z wydatkowaniem do 2018 r.

20 stycznia br. zakończył się ostatni, trzeci nabór i ta edycja nadal trwa w tym sensie, że złożone przez wojewódzkie fundusze (WFOŚiGW) wnioski są w ostatniej fazie weryfikacji przed podjęciem decyzji o ewentualnym podpisaniu umów. Wnioski o udostępnienie środków złożyło 13 wojewódzkich funduszy.

Do tej pory wypłacono dopiero niewiele ponad 50 mln zł, a pozostała kwota wypłacana będzie w latach 2016-2018. Jak informuje NFOŚiGW, program Kawka nie jest likwidowany, choć (...) może on funkcjonować w innym niż dotychczas kształcie.

Ryś będzie, ale nie w całej Polsce

Jeśli chodzi o program Ryś, to NFOŚiGW ogłosił nabory na pośredników finansowych (WFOŚiGW oraz banki). W ramach ostatniego naboru 100 mln zł było przeznaczone dla WFOŚiGW, a 300 mln zł zostało skierowane do banków. W naborach nie zgłosił się jednak żaden bank, który byłby skłonny obsługiwać program. Wnioski w ramach programu Ryś złożyło 10 WFOŚiGW, co oznacza, że również nie wszystkie z 16 funduszy chcą podjąć się tej roli. Nie gwarantuje to wdrażania programu na terenie całej Polski, a NFOŚiGW jako instytucja centralna, obsługująca duże inwestycje, finansowane również ze środków europejskich, nie ma możliwości wdrażania sama tego programu – czytamy w komunikacie Funduszu.

NFOŚiGW jest w tej chwili na etapie podejmowania decyzji ws. ewentualnego podpisania umów z ww., zgłoszonymi WFOŚiGW.

NFOŚiGW informuje przy tym, że nie rezygnuje z programów wsparcia nakierowanych na ochronę powietrza, m.in. pracuje nad nowymi instrumentami, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie jeszcze lepszych efektów ekologicznych. Konkretne potrzeby w tej mierze oraz ewentualnie zakres nowych obszarów wsparcia zostaną zidentyfikowane po zakończeniu przeglądu programów priorytetowych.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od dziś zmiany w Czystym Powietrzu (22 kwietnia 2024)To nie czeski film. Przedstawiamy determinanty rozwoju biometanu w Czechach (21 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Bon energetyczny ma mieć wartość od 300 do 1200 zł. Projekt w RCL (19 kwietnia 2024)FEPW. Mielec i Biała Podlaska z umowami na zrównoważoną mobilność miejską; informacje o drugim naborze (18 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony