Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Rząd chce tymczasowo zrezygnować ze stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych

   Powrót       02 sierpnia 2023       Energia   

Na łamach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Projekt regulacji z 20 lipca 2023 r. wprowadza odstępstwo od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektowanego rozporządzenia wyjaśniono, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Aktywów Państwowych dotyczącymi ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, sprzedaż końcowa paliwa stałego w gminach ma zostać zakończona 31 lipca br., a przyjmowanie wniosków lub wydawanie zaświadczeń mieszkańcom, gminy miały obowiązek prowadzić do 30 czerwca br.

- Na dzień 30 czerwca br. na składowiskach w gminach w dalszym ciągu pozostaje 64,3 tys. ton węgla, który został przez nie zakupiony od spółek Skarbu Państwa, podczas obowiązywania rozporządzenia w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, istnieje ryzyko braku możliwości wprowadzenia do obrotu po 31 lipca 2023 r. węgla jeżeli jego parametry będą odbiegać od tych określonych w rozporządzeniu – czytamy.

Rozporządzenia ma zapewnić gminom możliwość wprowadzania do obrotu składowanego węgla, a rozporządzenia obowiązywałoby do dnia 31 grudnia 2023 r. W uzasadnieniu do rozporządzenia z kolei podkreślono, że bez wprowadzenia odstępstwa pod znakiem zapytania staje sprzedaż węgla opałowego przez podmiot LW Bogdanka, ze względu na zawartość siarki, która oscyluje na granicy dopuszczalności.

- Trzeba nadmienić, że LW Bogdanka jest jedyną kopalnią węgla we wschodniej części Polski i wniosła znaczny wkład w dostarczenie gminom węgla w tym rejonie Polski w minionym sezonie grzewczym, dzięki odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj: Groszek plus zamiast ekogroszek. Będą zmiany nazewnictwa paliw

Na stronach rządowych czytamy, że zgodnie z art. 6a ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w przypadku wystąpienia na rynku „nadzwyczajnych zdarzeń skutkujących zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa stałe”, minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu może na czas oznaczony do 24 miesięcy odstąpić od stosowania wymagań jakościowych.

Gospodarstwa domowe zużyły 8,670 mln mg węgla kamiennego w 2020 r. Z przeprowadzonych przez MKiŚ szacunków o zużyciu energii na dzień 31 grudnia 2020 r. w Polsce było 15 015 333 gospodarstw domowych, z czego 34,40% wykorzystywało węgiel kamienny w celach grzewczych.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy ciepłownictwo bez węgla i gazu jest możliwe? Tak, ale wymaga inwestycji rzędu biliona złotych (28 listopada 2023)Stać nas na 40% OZE w 2030. Rekomendacje Forum Energii w związku z RED III (24 listopada 2023)Ograniczenie emisji metanu w sektorze energetycznym – jest porozumienie na szczeblu unijnym (16 listopada 2023)Energia i klimat po wyborach. Najważniejsze wnioski od Forum Energii (15 listopada 2023)URE pyta konsumentów. Ponad 70% Polaków popiera budowę atomu, 80% odczuło wyższe ceny energii (09 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony