Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2022 19 maja 2022

Rząd za przepisami mającymi ograniczyć zanieczyszczanie morza przez statki

Właściwe egzekwowanie przepisów unijnych dotyczących recyklingu statków, monitorowania i weryfikacji emisji CO2 z transportu morskiego zakłada przyjęty w czwartek przez rząd projekt noweli ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

   Powrót       29 grudnia 2016       Transport   

Rada Ministrów przyjęła w czwartek projekt nowelizujący ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Zaproponowano zmiany, które umożliwią właściwe egzekwowanie przepisów unijnych dotyczących: recyklingu statków; monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego; zasad pobierania próbek i sprawozdawczości (chodzi o zawartość siarki w paliwach). Wdrożono również zmiany wprowadzone do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencja SOLAS) - poinformowało w czwartkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

W przypadku kontroli emisji tlenków siarki, zgodnie z projektem ustawy, statki pływające pod obcą banderą - które mają już dokument świadczący o testowaniu metod redukcji emisji tlenków siarki wydany przez państwo bandery lub uznaną organizację – zostaną zwolnione z obowiązku uzyskania takiego pozwolenia od administracji polskiej.

Kary i obowiązek recyklingu statków

Nowe przepisy doprecyzowują sankcje nakładane na kapitana lub innego członka załogi statku za naruszenie dyrektywy unijnej dotyczącej redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych. Kara pieniężna nieprzekraczająca 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok ogłaszanego przez GUS będzie mogła być wymierzona m.in. za nieposiadanie ważnego pozwolenia na testowanie metod redukcji emisji tlenku siarki, za brak na statku dokumentów dostawy paliwa żeglugowego znajdującego się w zbiornikach statku lub posiadanie dokumentów nie zawierających wszystkich wymaganych informacji, zgodnie z wymogami Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - czytamy w komunikacie.

Ponadto, przyjęto, że minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej będzie przekazywał cyklicznie Komisji Europejskiej sprawozdania odnoszące się do spełnienia wymagań dotyczących recyklingu statków, które będą sporządzane na podstawie danych otrzymywanych od dyrektorów urzędów morskich.

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami, armator statku poniesie karę pieniężną do 600 000 SDR (tzw. pieniądz rozrachunkowy) za to, że nie wykonuje ciążących na nim obowiązków lub łamie ustanowione zakazy, eksploatuje statek bez ważnego świadectwa inwentaryzacji lub kieruje statek do zakładu recyklingu, którego nie ma w europejskim wykazie. Regulacja ta ma gwarantować, że statki pływające pod banderą kraju Unii Europejskiej będą recyklingowane jedynie w zakładach spełniających wymogi ochrony środowiska i BHP. Ograniczony zostanie proceder demontażu statków w miejscach do tego nieprzystosowanych, a w konsekwencji wyeliminowane zostaną wynikające z tego negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska.

Zgodnie z projektowaną nowelą, dyrektor urzędu morskiego będzie odpowiedzialny za sprawdzenie czy na statku, który wpłynął do portu znajduje się ważny dokument zgodności, poświadczający spełnienie wymagań związanych z monitorowaniem emisji dwutlenku węgla.

Nowe regulacje, co do zasady, mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zakończyły się prace związane z modernizacją toru wodnego Świnoujście – Szczecin (11 maja 2022)Czy inwazja Rosji na Ukrainę spowoduje zwrot w kierunku OZE? (25 marca 2022)Woda w centrum zainteresowania. NCBR uruchamia program „Hydrostrateg” (14 lutego 2022)Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030. Nadal brak oceny oddziaływania projektu na środowisko (28 stycznia 2022)Modernizacja stopnia wodnego Przegalina zakończona (20 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony