Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Skoordynowana rewitalizacja Łodzi

   Powrót       20 kwietnia 2015       Zrównoważony rozwój   

Rewitalizacja kwartałów ulic w centrum Łodzi będzie prowadzona ze współpracy z gestorami sieci energetycznej, ciepłowniczej i gazowej. Prezydent Hanna Zdanowska podpisała w tej sprawie w poniedziałek listy intencyjne z Veolią, PGE i Polską Spółką Gazownictwa.

Jak podkreśliła prezydent, podpisane listy intencyjne są bardzo ważnym elementem realizacji projektu rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. - Będzie to rewitalizacja kwartałowa, które obejmie nie tylko pojedyncze budynki, ale całą przestrzeń miejską, łącznie z pasami drogowymi, terenami wspólnymi, z przestrzeniami publicznymi. Dlatego tak ważne jest, abyśmy już na etapie planowania, jak ma wyglądać inwestycja, planowania funkcji i przestrzeni, mieli sprecyzowane również kwestie związane z zapotrzebowaniem na poszczególne media i żebyśmy wspólnie z tymi mediami mogli inwestycję przygotowywać - wyjaśniła.

Kreowanie infrastruktury technicznej

Zdanowska zaznaczyła, że rewitalizacja ma na celu także "utechnicznienie" obszaru Śródmieścia Łodzi, szczególne w zakresie dostępu do mediów. Przypomniała, że zaplanowane do rewitalizacji obszary są w wielu przypadkach mocno zdegradowane i przy planowanej odnowie oraz rozbudowie będą potrzebowały nowych mediów.

Dla władz miasta głównym celem porozumienia z gestorami sieci jest kreowanie infrastruktury technicznej Łodzi – dróg oraz instalacji podziemnych, które pod nimi przebiegają. Ma to zapobiec sytuacjom, gdy po zakończeniu prac drogowych przez jednostki miejskie gestorzy niszczą nawierzchnię, modernizując bądź dobudowując sieci techniczne.

- Porozumienie z gestorami jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców centrum, bo przecież ilość spalanego w piecach węgla czy innych półproduktów używanych do ogrzewania mieszkań powoduje, iż zanieczyszczenie powietrza w centrum jest zniechęcającym do mieszkania w Śródmieściu czynnikiem - podkreśliła Zdanowska.

Niezawodna energia i czystsze ciepłownictwo

Dyrektor generalny Oddziału Łódź-Miasto PGE Dystrybucja SA Stanisław Łęski zaznaczył, że przy okazji rewitalizacji kwartałów spółka będzie chciała wymienić instalacje w Śródmieściu w taki sposób, aby zasilanie i dostęp do energii były niezawodne, bez przerw i o stosownych parametrach. - Będziemy starali się tak dopasować przepustowość naszych linii, aby nie było problemów z osiągnięciem mocy zamówionych przez mieszkańców i firmy działające na tym terenie - dodał.

Dla wszystkich rewitalizowanych kwartałów przygotowywane są plany zapotrzebowania na ciepło. Zdaniem dyrektora handlowego Veolia SA Sławomira Jankowskiego, spółka zbuduje w układzie drogowym centrum sieci ciepłownicze, do których będzie można podłączyć także obiekty, które obecnie nie mają żadnego zasilania w ciepło. - Nasze źródła ciepła dostosowywane są do europejskich norm środowiskowych, wszystkie współczynniki będą kilkakrotnie zmniejszone. To może pozwoli nam wyjść z trójki: Kraków, Łódź, Śląsk, gdzie normy przekroczenia emisji pyłów są najwyższe - powiedział.

Podział ról

Zgodnie z podpisanymi dokumentami, PGE zobowiązuje się do zapewnienia wystarczającego zaopatrzenia w moc i energię odpowiednią dla inwestycji planowanych w ramach rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. PGE ma dokonać inwentaryzacji i oceny stanu technicznego sieci elektrycznych w kontekście przeprowadzenia działań i planów rewitalizacyjnych. PSG deklaruje przebudowę sieci gazowej – a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie obiektu, który znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją - także budowę nowej sieci.

Veolia ma zagwarantować podłączenie budynków znajdujących się na terenie strefy wielkomiejskiej do sieci ciepła systemowego, co zapewni mieszkańcom dostęp zarówno do ciepłej wody bieżącej, jak i ogrzewania – które z kolei zmniejszy emisję tlenków węgla oraz pyłów do atmosfery.

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi ma obejmować kwartały Śródmieścia o łącznej powierzchni ponad 70 ha. Prace budowlane i remontowe na tych terenach są skoordynowane z działaniami, których celem ma być rewitalizacja społeczna najbardziej zaniedbanych obszarów. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kraków przygotowuje się na zmiany klimatyczne. Lokalne partnerstwa i naśladowanie natury (26 marca 2024)Planowanie przestrzenne: know-how od ekspertów MRiT (27 lutego 2024)Publiczne konsultacje naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania przestrzennego (09 lutego 2024)Klimatyczny podręcznik dla samorządów od IOŚ-PIB (29 listopada 2023)Zmiany w zarządzaniu Odrą. Opublikowano ustawę o jej rewitalizacji (25 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony