Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.03.2023 26 marca 2023

Nie będzie obniżenia stawek za usługi wodne - MI odpowiada IGWP

   Powrót       10 lutego 2023       Woda   
Budżety przedsiębiorstw wod-kan pod presją

Stawki opłat za pobór wód dla firm wodociągowych zostały ustalone w 2018 r. na bardzo niskim poziomie, dlatego „nie jest zasadne ich dalsze obniżanie” – wynika z odpowiedzi resortu infrastruktury na postulaty branży wodociągowej.

Pod koniec listopada ub. r. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie skierowała do premiera pismo, w którym poprosiła o wdrożenie działań ratunkowych dla branży wodno-kanalizacyjnej borykającej się z trudną sytuacją finansową wynikającą m.in. ze zbyt niskich taryf za wodę i ścieki. Branża zaapelowała m.in. o obniżenie stawek opłat za usługi wodne (za pobór wody i odprowadzanie ścieków ponoszonych przez firmy wodno-kanalizacyjne).

Zgodnie z przepisami od 2018 r. jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty zmiennej, do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, wynoszą 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych oraz 0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych.

W odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury przypomniało, że wysokość ustalonych jednostkowych stawek opłat za usługi wodne nie została podwyższona od momentu wejścia w życie przepisów rozporządzenia, czyli od 2018 roku, pomimo faktycznego zmniejszenia udziału w całkowitych kosztach prowadzonej działalności kosztów związanych z przedmiotowymi opłatami (co było związane ze znacznym wzrostem inflacji).

MI: niepodnoszenie stawek instrumentem wsparcia

Zdaniem ministerstwa w sytuacji rosnących kosztów niepodnoszenie stawek jest instrumentem wsparcia przedsiębiorstw.

Ponadto resort zwrócił uwagę, że stawki opłat za pobór wód zostały ustalone na bardzo niskim poziomie, „tym samym nie jest zasadne ich dalsze obniżanie, co faktycznie mogłoby doprowadzić do naruszenia zasady zwrotu kosztów za usługi wodne (z uwagi na zbyt niewielki wpływ tych opłat na kształtowanie zachowań społecznych w zakresie poboru wód)”.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Retencja a plany zagospodarowania przestrzennego? Poradnik dla samorządów łączy urbanistów i ekologów (22 marca 2023)Będzie większa ochrona zieleni w miastach. MKiŚ zapowiada nowelizację ustawy o ochronie przyrody (10 marca 2023)PGE i ZE PAK utworzą spółkę do budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie (08 marca 2023)Od dziesięciu lat program Eco-Miasto promuje ekologiczne rozwiązania (06 marca 2023)Startuje największy program krajowy w UE: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (02 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony