Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.05.2024 21 maja 2024

Światowy Dzień Wody 2022. Wody podziemne – uczynienie niewidzialnego widocznym

W 2022 r. podczas Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca, szczególną uwagę zwrócono na wody podziemne. Nowy raport ONZ na temat zasobów wody świata zatytułowano „Groundwater: Making the invisible visible”. Ile zawdzięczamy wodom podziemnym?

   Powrót       22 marca 2022       Woda   
Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas konferencji Szczytu Ziemi (UNCED) w Rio de Janerio w 1992 r. Każdego roku jego obchody skupiają się wokół wybranego zagadnienia, w poprzednich latach były to m.in. Ścieki jako nieograniczone źródło wody (2017), Natura dla wody (2018), Nie pominąć nikogo (2019), Woda a klimat (2020), Szacując wartość wody (2021).

Hasło przewodnie Światowego Dnia Wody 2022 brzmi „Wody podziemne – uczynienie niewidzialnego widocznym”.

Czego oczy nie widzą…

Wody podziemne odgrywają kluczową rolę w systemie wodnym świata. Wody z warstw wodonośnych są uzależnione m.in. od ilości opadów, które przenikając przez warstwy przepuszczalne zasilają zasoby wód podziemnych. Proces odnawiania się tych zasobów może trwać kilka dekad.

- Prawie cała płynna słodka woda na świecie to wody podziemne. W miarę nasilania się zmian klimatu ich stan staje się coraz bardziej krytyczny – informuje Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Dodając, że wody podziemne „dostarczają połowę całej wody pitnej, ponad 40 proc. wody do nawadniania i jedną trzecią zużycia wody przez sektor przemysłowy na Ziemi”, a „2,5 miliarda ludzi polega wyłącznie na wodach podziemnych w celu zaspokojenia codziennego zapotrzebowania na wodę pitną i inne domowe potrzeby”.

Izba zwraca uwagę, że zagrożeniem dla czystości wód podziemnych może być chemizacja rolnictwa, nieodpowiednia gospodarka kanalizacyjna czy odpady przemysłowe. Z kolei jedną z głównych przyczyn wyczerpywania się zasobów wód podziemnych jest nawanianie w rolnictwie.

Przeciwdziałanie ubóstwu, bezpieczeństwo żywnościowe, miejsca pracy

Tegoroczny raport ONZ na temat zasobów wody na świecie (ang. United Nations World Water Development Report, UN WWDR 2022(1)) został zatytułowany „Wody gruntowe: Uwidacznianie niewidzialnego” (ang. Groundwater: Making the invisible visible). Opisano w nim wyzwania i możliwości związane z rozwojem i zarządzaniem wodami podziemnymi na całym świecie.

- Wody podziemne mają kluczowe znaczenie dla walki z ubóstwem, bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego, tworzenia godnych miejsc pracy, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz odporności społeczeństw i gospodarek na zmiany klimatyczne – czytamy na stronie UN Water. Dodano, że „zależność od wód gruntowych będzie się zwiększać, głównie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wodę we wszystkich sektorach w połączeniu z rosnącą zmiennością wzorców opadów”.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Raport można znaleźć na stronie UN Water.
https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2022/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)Zmiany klimatu zagrażają ważnym zasobom słodkiej wody (01 lutego 2024)Próby osuszania dotknęły większości torfowisk w Polsce. Obraz sytuacji przed Światowym Dniem Mokradeł (31 stycznia 2024)Ubytki wód gruntowych na świecie przyspieszają (25 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony