Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.12.2023 01 grudnia 2023

MZ: uciążliwość wiatraków zależy od osobistego nastawienia

Generowane przez turbiny wiatrowe infradźwięki nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi mieszkających w ich sąsiedztwie. Problem może stanowić hałas słyszalny – pisze Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na poselską interpelację.

   Powrót       20 czerwca 2016       Ryzyko środowiskowe   

Pod koniec kwietnia poseł Krzysztof Sitarski (Kukiz'15) skierował m.in. do ministra zdrowia interpelację z prośbą o informację, czy działalność elektrowni wiatrowych ma wpływ na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. W odpowiedzi resort zwraca uwagę, że z racji poziomów ciśnienia akustycznego niższych od progu percepcji słuchowej to nie infradźwięki stanowią zagrożenie. Zdaniem ministerstwa problem może stanowić hałas słyszalny, ale ten odbierany jest przez nas w sposób bardzo indywidualny i nacechowany osobistym nastawieniem do turbin.

Dwa rodzaje hałasu

Pracy turbin wiatrowych towarzyszy hałas dwojakiego rodzaju: hałas mechaniczny i hałas aerodynamiczny. Pierwszy jest generowany przez układy mechaniczne znajdujące się głównie w gondoli (przede wszystkim generator, przekładnię i skrzynię biegów). Obejmuje on także typowy zakres częstotliwości słyszalnych, czyli powyżej 100 Hz. Hałas aerodynamiczny jest z kolei powodowany przez obracające się łopaty samej turbiny. Jest to hałas szerokopasmowy, który obejmuje zarówno infradźwięki (1-20 Hz), hałas niskoczęstotliwościowy (10 (20) - 250 Hz) oraz hałas słyszałny (20 - 20000 Hz). Przykładem tego rodzaju hałasu jest np. charakterystyczny dźwięk przejścia łopat przez wieżę turbiny. Zdaniem resortu dopiero ten ostatni rodzaj hałasu może rzeczywiście wpływać na jakość naszego życia. Także tutaj pojawia się jednak kilka wątpliwości.

Wciąż brak niepodważalnych dowodów

- W świetle dostępnych danych literaturowych nie ma wiarygodnych dowodów, że poniżej progu percepcji słuchowej infradźwięki wywołują jakiekolwiek niekorzystne skutki fizjologiczne lub psychologiczne – czytamy w odpowiedzi. W szczególności przy obecnym stanie wiedzy brak jest także niepodważalnych podstaw, aby móc powiązać chorobę wibroakustyczną i syndrom turbin wiatrowych z ekspozycją na infradźwięki towarzyszące pracy turbin wiatrowych zwłaszcza, że coraz więcej danych wskazuje, że objawy im przypisywane mogą być tłumaczone efektem nocebo (łac. będę szkodzić). Efekt ten jest odwrotnością znanego powszechnie efektu placebo. Tak jak przekonanie o pozytywnym działaniu np. leku może pomóc wyleczyć chorobę, tak negatywne nastawienie (czy uleganie negatywnej sugestii) może zwiększać czy nawet powodować u konkretnych osób objawy chorobowe.

Subiektywny odbiór przyczyną sporów

Resort zdrowia przyznaje, że turbiny wiatrowe to względnie nowe źródło hałasu środowiskowego i stąd ich wpływ na zdrowie ludzi nie jest jeszcze w pełni rozpoznany. W literaturze fachowej zwraca się jednak uwagę na statystyczny związek pomiędzy generowanym przez turbiny hałasem słyszalnym a np. jakością snu oraz stresem. Co więcej, hałas ten jest oceniany jako bardziej uciążliwy niż inne hałasy środowiskowe (np. hałas drogowy) o zbliżonym poziomie. Trzeba jednak pamiętać o subiektywnych czynnikach warunkujących odbiór uciążliwości, w tym indywidualne kwestie estetyki i samo osobiste nastawienie do turbin.

Kwestia oddziaływania farm wiatrowych na życie i zdrowie ludzi legła u podstaw przyjętej niedawno przez Sejm tzw. ustawy odległościowej.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)Imprezy masowe z niskim śladem węglowym, czyli i wilk syty i owca cała (08 listopada 2023)Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu w 2025 r. to dla krakowskiego MPO cel w zasięgu ręki (16 października 2023)Nowa instalacja do przetwarzanie bioodpadów w Hryniewiczach. Dofinansowanie NFOŚiGW (11 sierpnia 2023)Programy ochrony środowiska przed hałasem. GIOŚ przedstawia dobre praktyki (08 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony