Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Udział krajowego przemysłu w łańcuchu dostaw dla MEW

Czy w polskich stoczniach powstaną wieże albo statki serwisowe dla offshore wind? O roli Agencji Rozwoju Przemysłu w procesie maksymalizowania local content rozmawiamy z Cezariuszem Lesiszem, prezesem ARP S.A.

   Powrót       24 czerwca 2022       Energia       Artykuł promocyjny   
Cezariusz Lesisz
Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. .

Teraz Środowisko (TŚ): Agencja Rozwoju Przemysłu od trzech dekad wspiera przedsiębiorczość. Jaką rolę Agencja widzi dla siebie w obszarze Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW)?

Cezariusz Lesisz (CL): Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wpiera rozwój polskiego przemysłu w trzech podstawowych obszarach: restrukturyzacji i finansowaniu, rozwoju technologii innowacyjnych oraz transformacji energetycznej. Te kluczowe zagadnienia w sposób holistyczny łączą się w procesach zmierzających do budowy łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku. ARP stoi po stronie łańcucha dostaw, czyli dostawców produktów, instalacji, urządzeń oraz usług na rzecz budowy oraz ich eksploatacji. Nie jesteśmy ani deweloperami ani inwestorami polskich farm wiatrowych, a nasze działanie sprowadza się obecnie do budowy potencjału łańcucha dostaw, co ze względu na charakter naszej spółki (100% udziału Skarbów Państwa) ma zapewnić maksymalizację local content. Ten potencjał, który teraz budujemy, będzie się opierał na budowie nowych fabryk. Dla przykładu nową inwestycją Grupy Kapitałowej ARP i inwestora zagranicznego będzie fabryka wież offshore. Takie działania planujemy na Wyspie Ostrów w Gdańsku.

TŚ: Jaką rolę ma spełnić Grupa Przemysłowa Baltic?

CL: Powołana przez ARP S.A. Grupa Przemysłowa Baltic ma za zadanie m.in. stworzyć potencjał polskiego przemysłu stoczniowego na rzecz MEW. W skład Grupy Przemysłowej Baltic wchodzą Stocznia Gdańska, Energomontaż Północ-Gdynia oraz Baltic Operator, które to spółki już prowadzą działalność w branży offshore. Chcemy, aby istotnym elementem ich działalności były konstrukcje stalowe dla onshoru i offshoru, konstrukcje dźwigowe, masztowe i elementy statków. Naszym zamiarem jest uczestniczenie w budowie polskiej floty serwisowej typu SOV (ang. Service operation vessels)  i CTV (ang. Crew transfer vessels), czyli statków służących głównie do transferu ekip serwisowych (oraz sprzętu i materiałów) na wieże oraz serwisowania morskich farm wiatrowych. Jest kilka koncepcji serwisowania farm wiatrowych. Zakłada się, że jeśli farma jest zlokalizowana w niewielkiej odległości od portu serwisowego (będącego bazą dla ludzi i sprzętu), w odległości 25-30 km od portu serwisowego na przykład w Łebie,  to taką odległość można pokonać w godzinę. Załoga płynie rano, wykonuje prace i wraca. W takim wypadku nie ma potrzeby zakotwiczenia statku serwisowego bezpośrednio przy turbinie. Zamierzamy budować zarówno SOV, jak i CTV, ale także uczestniczyć w konsorcjum polskich stoczni chcących budować statki instalacyjne, badawcze i kablowce, o ile będzie takie zapotrzebowanie.

Warto wspomnieć także, że w Grupie Kapitałowej ARP S.A. są także inne spółki, mające możliwości produkcyjne w łańcuchu dostaw dla MEW, m.in. Odlewnia Rafamet w Kuźni Raciborskiej – mająca doświadczenie w produkcji odlewów z żeliw sferoidalnych – oraz Spółka ENERGOP – zajmująca się prefabrykacją kompletnych rurociągów i konstrukcji stalowych dla sektora offshore.

Dysponując takim zapleczem możemy uczestniczyć w różnych projektach offshorowych, także takich,  które wymagają inwestora finansowego lub finansowania dłużnego.

TŚ: Jakie jest zainteresowanie rynku w obszarze finansowania przez ARP projektów MEW?

CL: Widzimy duże zainteresowanie deweloperów, inwestorów, ale i producentów współpracą z nami. Dzieje się tak pewnie dlatego, że  nasz portfel jest racjonalny, tzn. angażujemy się w projekty, które są ważne dla rozwoju polskiej gospodarki, wnikliwie badamy je nie tylko pod względem finansowym, ale także funkcjonalnym i technologicznym. Jesteśmy wymagający, ale dzięki temu skuteczni. Aktywnie współpracowaliśmy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska przy powstawaniu ustawy offshorowej, a potem pracowaliśmy nad kształtem porozumienia sektorowego, którego jednym z zadań jest także maksymalizacja local content. Pracowaliśmy długo z deweloperami i inwestorami w takim kierunku, żeby ich zainteresowanie polskimi producentami istotnie wzrosło. Aby postrzegali inwestycje w polski offshore długofalowo.

ARPArtykuł powstał we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Stan gry na Bałtyku (17 czerwca 2024)Synergia kluczem do sukcesu polskiego offshore (14 czerwca 2024)Agrowoltaika i farmy pływające – przyszłość dla rolnictwa? (13 czerwca 2024)Przygotowane kadry mogą być fundamentem rynku offshore w Polsce (13 czerwca 2024)Coraz więcej zielonych mocy w PGE (12 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony