Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

VI AKPOŚK przyjęta

Rada Ministrów przyjęła VI aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK). Koszt inwestycji zaplanowanych przez aglomeracje i zgłoszonych do VI AKPOŚK wynosi 28,7 mld zł.

   Powrót       11 maja 2022       Woda   
Oczyszczanie ścieków

Blisko 30 mld złotych to kwota inwestycji zaplanowanych w ramach VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Ich finansowanie będzie pochodzić ze środków krajowych i unijnych. Dzięki realizacji tych projektów znacznie poprawimy oczyszczanie ścieków komunalnych zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Czytaj: Rząd przyjął nowelę Prawa wodnego

W dokumencie ujęte zostały 1 524 aglomeracje oraz wykaz planowanych przez nie inwestycji, które mają przyczynić się do ograniczenia zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków i ich niekorzystnego wpływu na stan środowiska wodnego.

W VI AKPOŚK oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład aglomeracji mają czas do końca 2027 r. na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji.

Z planów inwestycyjnych przedstawionych przez aglomeracje wynika, że w ramach VI AKPOŚK zaplanowane zostało wybudowanie 8 022 km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 173 km sieci. Ponadto planowane jest wybudowanie 60 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie 978 innych inwestycji na istniejących oczyszczalniach.

Koszt inwestycji zaplanowanych przez aglomeracje i zgłoszonych do VI AKPOŚK wynosi 28,7 mld zł, w tym na:

  • budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej – 15,368 mld zł,
  • inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków – 13,375 mld zł,
  • indywidualne systemy oczyszczania – 24,385 mln zł (przydomowe oczyszczalnie ścieków jako uzupełnienie sieci kanalizacyjnej).

Dokument umożliwia aglomeracjom ubieganie się o dofinansowanie inwestycji w ramach środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę ściekową, w tym pochodzących ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

VI AKPOŚK dostępna jest pod adresem www.gov.pl/web/infrastruktura/gospodarka-sciekowa.

Więcej informacji o źródłach finansowania gospodarki ściekowej dostępnych jest na stronie www.gov.pl/web/infrastruktura/finansowanie-gospodarki-sciekowej.

Źródło: MI

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Awaria OŚK „Czajka” i stołeczne MPWiK. Ocena NIK jednoznaczna (13 czerwca 2022)Miasta o wzroście cen energii (10 czerwca 2022)Analizy matryc środowiskowych wody, ścieków, gleby, odpadów. Perspektywa Laboratorium Eurofins (25 maja 2022)UODO: firma wod-kan nie może udostępnić gminie danych osobowych dot. wody zużytej przez mieszkańca (23 maja 2022)Kontrola NIK. Spółki gminne: jeszcze komunalne czy już komercyjne? (19 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony