Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2021 18 czerwca 2021

W miejsce map analogowych powstaną internetowe

W Małopolsce powstanie nowoczesna ewidencja zasobów geodezyjnych i kartograficznych. W urzędzie wojewódzkim podpisano porozumienie w tej sprawie. Zmiany są niezbędne, bo pod względem cyfryzacji zasobu geodezyjnego to najgorszy region w Polsce.

   Powrót       16 maja 2016       Planowanie przestrzenne   

- To milowy krok dla małopolskiej geodezji. Analogowe mapy to już przeszłość. Małopolsce potrzebna jest nowoczesna ewidencja gruntów i budynków - cyfrowe mapy, które usprawnią procesy inwestycyjne i zapewnią zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom szybki dostęp do danych przestrzennych. Na mocy porozumienia będzie to możliwe - powiedział w piątek wojewoda małopolski Józef Pilch. Na ułatwienia w procesach inwestycyjnych wskazywał także marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

"Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektów dotyczących rozbudowy, aktualizacji i modernizacji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego województwa małopolskiego" podpisali główny geodeta kraju, wojewoda małopolski, marszałek województwa małopolskiego i dyrektor departamentu rolnictwa i geodezji urzędu marszałkowskiego woj. małopolskiego oraz prezydent Krakowa.

Podmioty zobowiązały się wspólnie działać na rzecz poprawy jakości powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwie małopolskim oraz efektywnie wykorzystywać w tym celu dostępne środki finansowe.

Dane uzupełnią krajowy system

Efektem działań będzie powstanie kompletów baz danych (m.in. ewidencji gruntów i budynków) dotyczących województwa małopolskiego, które zasilą - utworzone na poziomie krajowym przez Głównego Geodetę Kraju - Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) oraz Krajową Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu (K- GESUT). Są to projekty realizowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 "E-administracja i otwarty rząd". Projektami tymi zostało objętych 14 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski.

Z kolei woj. małopolskie wspiera rozwój geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przeznacza na to ponad 173 mln zł.

- W Małopolsce mamy bardzo trudną sytuację, ponieważ od wielu dziesiątek lat są prowadzone prace bardzo kosztowne i trudne prace modernizacyjne, które jednak nie doprowadziły do końca procesu przekształcania danych zapisanych w postaci map papierowych do postaci cyfrowej (...). Te działania, które pójdą w ślad za podpisanym dziś porozumieniem mają doprowadzić do tego, żeby w całej Małopolsce można było dysponować danymi o granicach działek, właścicielach, użytkach gruntowych, o uzbrojeniu terenu, o zagospodarowaniu - danymi w postaci cyfrowej - powiedział główny geodeta kraju Kazimierz Bujakowski.

Efekty za kilka lat

Jak wyjaśnił, prace będą trwały kilka lat. - Środki, które będą przeznaczane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będą musiały być wydatkowane w ciągu najbliższych 3 lat, podobnie jak środki z Programu Regionalnego Cyfrowa Małopolska. Ale należy się liczyć, że te prace będą musiały być kontynuowane jeszcze później. To jest proces, który będzie trwał kilka dobrych lat - powiedział Bujakowski.

- Jako miasto jesteśmy w lepszej sytuacji niż inne powiaty w Małopolsce, które opierają się do tej pory na katastrze austriackim. My mamy te zasoby zinwentaryzowane, zinformatyzowane, natomiast działamy w imieniu parunastu innych gmin i będziemy działać w ich imieniu, co przyniesie korzyści nam wszystkim - powiedział z kolei prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Miasto 15-minutowe – analiza wrocławskiego osiedla (09 czerwca 2021)Rzeszów: Bank Światowy pomoże w budowie innowacyjnej strategii rozwoju przestrzennego (31 maja 2021)Rzeszów: Ponad 316 tys. zł na zieleń w mieście (28 maja 2021)Wyrok TSUE w sprawie Turowa – dla jednych wielkie zaskoczenie, dla innych spodziewany fakt (24 maja 2021)Powstanie koncepcja systemu przyrodniczego Zielonej Góry (24 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony