Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Wkrótce "Prosument" dla gmin

   Powrót       30 stycznia 2015       Energia   

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wkrótce uruchomi wsparcie dla mikroinstalacji prosumenckich, którego beneficjentem będą nie osoby fizyczne, lecz gminy.

Jak powiedział Krzysztof Kołodziejak, przedstawiciel ARiMR, z-ca dyrektora Departamentu Działań Delegowanych, przygotowywane zmiany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są na bardzo zaawansowanym etapie, podobnie jak rozporządzenie MRiRW pozwalające uruchomić tę ścieżkę finansowania.

Zgodnie z projektowanymi zmianami pomoc będzie przyznawana gminie na zakup i montaż lokalnych, odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej.

Środki finansowe przyznane przez Unię na ten zakres wsparcia wynoszą nieco powyżej 17 mln euro. Maksymalna planowana wartość pomocy wyniesie prawdopodobnie 200 tys. euro. - poinformował K. Kołodziejak. Kwota wynika z tego, że jest to wartość pomocy de minimis. Jako kraj członkowski staramy się o pomoc de minimis, aby nie wchodzić w zakres pomocy publicznej – dodał.

Gmina będzie występować o pomoc do samorządu województwa, który ogłosi nabór. Pomoc polegać będzie na refundacji części kosztów – w tym przypadku aż 90 proc. kosztów kwalifikowanych. 10 proc. kosztów inwestycyjnych to koszty ogólne przygotowania dokumentacji projektowej. To bardzo atrakcyjny poziom pomocy, należy jednak pamiętać, że ponieważ beneficjentem jest gmina, VAT nie jest traktowany jako koszt kwalifikowany – zaznaczył przedstawiciel ARiMR.

Z uwagi na zbliżający się koniec okresu wdrażania PROW 2007 – 2013, okres rozliczenia (złożenia wniosku o płatność) wydłużony będzie do września 2015 r. Jeśli Komisja Europejska zatwierdzi program do końca tego miesiąca, to my jesteśmy w stanie od razu wystartować – powiedział K. Kołodziejak.

Dodał również, że w tym rodzaju przedsięwzięć powinny uczestniczyć gminy, które już zrobiły rozpoznanie i wiedzą, że na ich terenie są osoby zainteresowane energetyką prosumencką. Co ważne, gmina będzie mogła zrealizować projekt również na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Urządzenia zakupione w ramach tego działania będą mogły w przyszłości zostać wykorzystane do realizacji większego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu spółdzielni energetycznej z udziałem samorządu lokalnego mieszkańców obszarów wiejskich. Zakłada się, że wsparcie otrzyma najlepszy projekt z każdego województwa.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak zapewnić lokalne korzyści z elektrowni wiatrowych? Głos z Konfederacji Lewiatan (16 kwietnia 2024)Projekt. Od lipca elastyczni prosumenci będą premiowani (11 kwietnia 2024)Do 2040 r. rynek magazynów bateryjnych może zapewnić 26 tys. miejsc pracy (15 marca 2024)Wszyscy będziemy elastyczni? O nowych trendach na rynku energii (13 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony