Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Wody Polskie skontrolowały ponad 26 000 wylotów do rzek

   Powrót       28 marca 2023       Woda   

Wody Polskie przeprowadziły weryfikację formalno-prawną 26 864 wylotów uchodzących do rzek, jezior i zbiorników wodnych w całej Polsce. Większość ze skontrolowanych wylotów jest jednak legalna i posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne. Pracownicy Wód Polskich prowadzą szereg postępowań w stosunku do zidentyfikowanych wylotów, w których nie udało ustalić się właściciela lub nieposiadających aktualnych pozwoleń wodnoprawnych czy pozwoleń na budowę.

Blisko 3000 nielegalnych urządzeń wodnych do likwidacji

Jeżeli właściciel nie zalegalizował takiego urządzenia, wszczynane są postępowania w sprawie jego likwidacji. Dopiero decyzja organów nadzoru budowlanego pozwala trwale usunąć nielegalny wylot ze skarpy czy dna rzeki lub zbiornika wodnego. Aktualnie pracownicy Wód Polskich prowadzą blisko 3400 takich postępowań, z czego 2855 spraw dotyczy już etapu likwidacji urządzeń wodnych. W ponad 200 przypadkach jednostki Wód Polskich zgłosiły sprawy organom ścigania – Policji.

W związku z zeszłorocznym masowym śnięciem ryb na Odrze, Wody Polskie skontrolowały 6160 wylotów w dorzeczu Odry. Jedynie 28 z nich zostało sklasyfikowanych jako nielegalne i czynne, które zostały zgłoszone na Policję z podejrzeniem możliwości popełnienia przestępstwa środowiskowego. Na Kanale Gliwickim zidentyfikowano 51 wylotów, z których tylko 2 nie posiadały aktualnych pozwoleń.

Czopowanie nielegalnych wylotów – działania w terenie

Od połowy marca 2023, pracownicy terenowi Wód Polskich rozpoczęli akcję czopowania nielegalnych, nieaktywnych wylotów. Działanie to ma za zadanie ujawnić ewentualnych właścicieli. Natomiast wyloty, których legalność wciąż budzi wątpliwości, zostały poddane szczegółowej analizie. Do tej pory zaczopowano 28 wylotów, w pierwszej kolejności te cieknące, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie.

Zgłaszanie interwencji i legalizowanie urządzeń

Wody Polskie przypominają, że świadkowie podejrzanego procederu mogącego potencjalnie zatruwać środowisko wodne należy niezwłocznie zgłosić takie zdarzenie do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska lub online przez formularz „Zgłoś interwencję” oraz powiadomić najbliższy nadzór wodny lub zarząd zlewni Wód Polskich.

Czytaj: 7 mln obywateli może zgłaszać nieprawidłowości dot. środowiska w aplikacji

- Pamiętaj! Jeśli nie złożysz wniosku o legalizację urządzenia wodnego, jednostka Wód Polskich wyda ci decyzję o obowiązku likwidacji tego urządzenia. Ponadto samowola grozi karą aresztu, ograniczeniem wolności albo grzywną. Zalegalizuj swoje urządzenie wodne kontaktując się z najbliższą jednostką PGW Wody Polskie w terenie - apelują Wody Polskie.

Źródło: Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ubytki wód gruntowych na świecie przyspieszają (25 stycznia 2024)Przyrodnicy odtwarzają śródlądową deltę Nidy (03 stycznia 2024)Wiślane ekosystemy w niebezpieczeństwie. Systemy otwartego chłodzenia vs. ichtioplankton (19 grudnia 2023)Elektrownie wodne w cieniu wiatraków? Cichy aspekt głośnej sprawy (06 grudnia 2023)W Wiśle są złote algi. Czy grozi nam powtórka z Odry? (01 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony