Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2021 15 czerwca 2021

Wschodnia Wielkopolska: Retencyjne inwestycje na terenach rolnych

   Powrót       08 czerwca 2021       Zrównoważony rozwój   

Wody Polskie kontynuują Program Kształtowania Zasobów na Terenach Rolnych, prowadzony w ramach projektów Stop Suszy i Stop Powodzi. Realizowane zadania z zakresu retencji korytowej pozwalają w kompleksowy i zrównoważony sposób gospodarować wodami, co przeciwdziała skutkom suszy i podtopień. Jednym z takich działań jest wybudowanie 6 jazów na rzece Rgilewce we wschodniej Wielkopolsce, regionie szczególnie narażonym na deficyty wody. Dzięki inwestycji możliwe będzie zwiększenie retencji o 21 tys. msześc., zaś zasięg korzystnego oddziaływania obiektów będzie sięgał nawet 3 tys. ha.

Wielkopolska należy do regionów najbardziej zagrożonych występowaniem suszy rolniczej. W lutym 2020 roku Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu rozpoczął intensywne prace związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy na terenie Regionu Wodnego Warty. W tym celu prowadzono bieżące piętrzenia na ciekach. Rozpoczęto również na szeroką skalę realizację wielu zadań inwestycyjnych. W ramach działań podjęto również rozmowy i współpracę z przedstawicielami samorządów i wielu innych instytucji. Efektem są partnerstwa, dzięki którym możliwe jest szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie tych problemów. Wybudowania jazów na rzece Rgilewce jest jednym działaniem w ramach Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolnych, co wpisuje się w przeciwdziałanie skutkom suszy w regionie. Koszt inwestycji wyniósł 10 630 817 zł. Uzyskana dzięki niej retencja wyniesie 21 tys. m sześc., bezpośrednim zasięgiem oddziaływania objęty zostanie obszar o powierzchni 284 ha, a pośrednim obszar o powierzchni blisko 3 tys. ha.

Kształtowanie Zasobów Wodnych na Terenach Rolnych umożliwia zatrzymanie wody w górnych odcinkach zlewni rzecznych, co ogranicza odpływ wody z terenów użytkowanych rolniczo. Działania te wykorzystują retencję korytową, która umożliwia zatrzymywanie wody w korytach rzecznych za pomocą urządzeń piętrzących, a następnie odpowiednie przekierowanie jej do systemów melioracyjnych. Rozwiązanie to przywraca dwufunkcyjność melioracji, co daje niemal natychmiastowy efekt zwiększenia retencji w dolinach rzecznych, w tym na terenach rolniczych. Jest to również bardzo korzystne dla środowiska naturalnego, zwłaszcza ekosystemów zależnych od wód. Retencja korytowa zmniejsza ryzyko związane z wezbraniami oraz skutki suszy.

Realizacja zadań z zakresu Kształtowania Zasobów Wodnych zakłada wiele różnych działań. W tym celu prowadzone są bieżące piętrzenia na rzekach i kanałach, prace utrzymaniowe które mają służyć odrestaurowaniu często zdewastowanych urządzeń hydrotechnicznych oraz zadania wykonywane w ramach ogólnopolskiego Programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolnych. Jest to również rozpoczęcie planowanych już wcześniej inwestycji, które z różnych powodów nie zostały do tej pory zrealizowane. Jednocześnie konieczne jest równoległe prowadzenie innych działań prowadzących do sukcesywnego zwiększania retencji i poprawy bilansu wodnego kraju.

Wskaźnik retencji w Polsce zbliża się do 7 proc.

Od wiosny 2020 roku, tylko za pomocą blisko 200 działań podjętych w ramach Kształtowania Zasobów Wodnych udało się zretencjonować dodatkowo 57 mln m sześc. wody. Po raz pierwszy od 30 lat w Polsce wskaźnik dotyczący retencji wód wzrósł powyżej 6,5 proc. i zbliża się do 7 proc. Wody Polskie, we współpracy z samorządami i spółkami wodnymi zrzeszającymi rolników, w ramach Programu zaplanowały łącznie 650 zadań na kwotę 160 mln zł na terenie całego kraju. Zgodnie z prognozami ich realizacja w ciągu trzech lat umożliwi zwiększenie krajowego współczynnika retencji z obecnych 6,5 proc. nawet o do 8 proc.

Czytaj: [Wywiad] Aby wypełnić zobowiązania z dyrektywy wodnej na 2027 r., renaturyzację polskich wód trzeba zacząć już dziś

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zyska: W obecnej edycji programu Moja Woda wpłynęło ponad 17 tys. wniosków na ponad 81,4 mln zł (21 maja 2021)MKiŚ uruchomił platformę susza.gov.pl (20 maja 2021)Poznań: Rusza nabór wniosków w programie „Mała retencja” (20 maja 2021)Gorzyce: Ruszyła rozbudowa ponad 10 km odcinka obustronnych obwałowań rzeki Łęg (18 maja 2021)Pruszcz Gdański: Rusza budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego (17 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony