Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2022 05 grudnia 2022

Zakład Gospodarowania Odpadami na Dolnym Śląsku najnowocześniejszy w Europie

Dobiega końca modernizacja Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać pod Oławą. W wyniku realizacji projektu zakład stanie się jedną z najnowocześniejszych instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Europie.

   Powrót       24 października 2014       Odpady   

Jak poinformował prezes zarządu Zakładu Gospodarowania Odpadami Andrzej Sobolak, do użytku została właśnie oddana instalacja do przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji tlenowej. Gotowa jest już większość elementów produkcyjnych, trwają rozruchy poszczególnych instalacji. Najpóźniej w marcu 2015 r. zostanie uruchomiony ostatni element zmodernizowanego zakładu - instalacja do przetwarzania odpadów biologicznych w procesie fermentacji, która będzie największą z inwestycji w ramach projektu. Powstały w tym procesie metan będzie przetwarzany na prąd i wykorzystywany na własne potrzeby zakładu. Jako pierwsza taka instalacja w Polsce, pozwoli zakładowi na samowystarczalność w zakresie mediów.

Dzięki modernizacji w zakładzie zostanie także uruchomiona nowoczesna linia sortownicza wyposażona w sześć separatorów optopneumatycznych, separator balistyczny tworzyw sztucznych i dwa separatory metali żelaznych i nieżelaznych.

Dodatkowo powstaje też jedyna w regionie linia do produkcji paliwa RDF (skrót od Refuse Derived Fuel - paliwo z odpadów), umożliwiająca wytwarzanie wysokiej jakości paliwa zarówno z komponentów wysortowanych przez zakład, jak i z dostarczonych z zewnątrz, w tym odpadów wielkogabarytowych.

Nowoczesność na skalę europejską

Wszystkie opisane rozwiązania technologiczne są już stosowane w Polsce i na świecie, ale - jak podkreśla prezes A. Sobolak - innowacyjność projektu w skali Europy polega na tym, że firma zastosowała wszystkie te rozwiązania w jednym miejscu.

Po zakończonej modernizacji zakład będzie w stanie zagospodarować całą dostarczoną masę odpadów komunalnych, a także opakowaniowych i innych niż niebezpieczne. Ze wszystkich trafiających tu odpadów będzie można wydobyć aż 90 proc. surowców, które zostaną przekazane do recyklingu.

Wartość realizowanego przez firmę projektu „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława” to ponad 129,6 mln zł, a dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło łącznie ponad 61,7 mln zł.

Poprawia się poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech frakcji (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) w 2013 roku wynosił 12 proc. Według danych Ministerstwa Środowiska za 2013 rok, w woj. dolnośląskim udało się to 124 gminom (stanowiącym 81 proc. wszystkich gmin w województwie). Najlepsza na Śląsku okazała się gmina Oleśnica osiągając poziom 48 proc.

Generalnie w Polsce poprawia się poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech frakcji. W 2012 roku osiągnęło go 34 proc. gmin, a w 2013 roku odsetek ten wyniósł już 73 proc.

Na koniec 2013 roku istniało w naszym kraju 1240 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 124 instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP), 172 kompostownie odpadów, jedna spalarnia odpadów komunalnych oraz sześć biogazowni.

Ewa Szekalska: Dziennikarz
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony