Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Zarządzanie marką, produktem, usługą w dobie ESG

A gdyby cele zrównoważonego rozwoju były Osobami, to czy bardziej byś je pokochał/a? Tak postawione pytanie skłania do myślenia. Biznes powinien wpisywać wybrane cele SDG w swoje strategie, tylko dobrze dobrany cel może wzmacniać marki i organizacje.

   Powrót       27 listopada 2023       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

Dlaczego znalezienie swojego celu SDG jest ważne? Ponieważ we współczesnej przestrzeni biznesowej powinny być one fundamentem tworzenia strategii działania firmy. Wypełnianie celów SDG (17SDG) jest brane pod uwagę jako kryterium przetargowe, a dobrze dobrany cel oraz jego umiejętne wdrażanie, wpływa na wizerunek firmy i wzmacnia marki. Wypełnianie celów jest wymagane w raportowaniu w sprawozdaniach niefinansowych, a finalnie wpływa na ratingi kredytowe oraz decyzje inwestycyjne. Po prostu - ESG jest już megatrendem, który będzie coraz bardziej nabierał znaczenia, także około-biznesowego.

Na czym polega badawcze wsparcie firm i marek w dobie ESG z poziomu agencji badawczej?

Jak wyjaśnia Katarzyna Król, Partnerka, zajmująca się Sustainability Insights & Research w Zymetrii, biznes jest coraz bardziej świadomy tego, że musi wkroczyć odważnie na drogę zrównoważonego rozwoju. Zymetria, jako innowacyjna firma badawczo – analityczna, łącząca doświadczenie w badaniach marketingowych, data science i technologii, przygotowała pakiet SUSTA, polegający na dostarczeniu wiedzy i narzędzi stworzonych do audytu, budowania zrównoważonej strategii, ideacji tych strategii, a także jej egzekucji oraz finalnie pomiaru jej skuteczności.

- Od 10 lat, kiedy to partnerki zarządzające Barbara Krug i Edyta Czarnota założyły firmę, uczestniczymy i wspieramy badawczo rozwój marek, nowych produktów, i optymalizację biznesu, teraz także zrównoważonego. Skutecznie pomagamy naszym Klientom budować przewagi w zmieniającej się rzeczywistości. Dostarczamy praktycznych rekomendacji zasilanych doświadczeniem ekspertek i ekspertów Zymetrii oraz wiedzą pozyskiwaną w ramach zoptymalizowanych procesów badawczych lub analitycznych – mówi Katarzyna Król. - Ale strategię sustainability zaczynamy od siebie i jako pierwsza i jedyna agencja badawcza w Polsce policzyliśmy nasz ślad węglowy za 2022, zgodnie z standardem GHG Protocol i ISO -14064 – 1 (w zakresach 1, 2, 3) i określiliśmy redukcję - dodaje.

Droga do sustainability

Na długiej drodze wdrażania zrównoważonego podejścia w firmie można wyróżnić kilka ważnych etapów.

  • Pierwszy to AUDYT, czyli diagnoza wpływu na środowisko i społeczeństwo polegająca na zbadaniu poziomu wiedzy i postaw pracowników/pracowniczek w danej organizacji. Kluczowej jest tutaj zmierzenie twardego i miękkiego śladu węglowego. Podstawą sukcesu jest wprowadzanie zmian w zgodzie z pracownikami, tzn. przy ich wiedzy i zaangażowaniu. Jako pomiar twardy śladu węglowego rozumiemy pomiar emisji C02 w 3 obszarach (robimy to we współpracy z naszymi partnerami).  Następnym krokiem powinno być przygotowanie rekomendacji redukcji. Natomiast miękki audyt pracowniczy to równoległy proces polegający na poznaniu postaw, barier, wartości i wyjściowego potencjału do dalszej redukcji i dekarbonizacji wśród społeczności pracowniczej (ale też innych interesariuszy). Najłatwiej wdrażać i angażować w pomysły, do których już jest przekonanie i których znaczenie jest zrozumiałe w organizacji.

- Warto wiedzieć jaką komunikację i narrację dobrać ze względu na profil odbiorców. Dlatego proponujemy przeprowadzenie ankiety ilościowej z pracownikami,  poprzedzonej jakościowymi pogłębionymi wywiadami wśród wybranych pracowników, z różnych działów firmy – wyjaśnia Katarzyna Król. Żeby skutecznie dekarbonizować firmę i aby raporty ESG faktycznie żyły w organizacji, a nie pozostały tylko deklaracjami na ładnych slajdach, musimy mieć po swojej stronie pracowników i pracowniczki, które rozumieją sens podejmowanych działań oraz cel, do którego jako organizacja dążymy. Dlatego całościowy proces powinien być dobrze zaprojektowany.

  • Kolejny krok to przygotowanie Strategii. Zymetria wspiera firmy w wyborze odpowiedniego dla nich celu SDG, np. przeprowadzając badania i warsztaty „Znajdź/Poznaj swój cel SDG”.

Z badań Zymetrii wynika, że tylko 30% społeczeństwa jest świadome istnienia celów zrównoważonego rozwoju, czyli głównej globalnej strategii rozwoju świata przyjętej przez 193 kraje ONZ.

- Ponadto, powszechne postrzeganie 17 SDG jest przesiąknięte stereotypowym myśleniem o nich i poczuciem, że ich realizacją mogą efektywnie się zajmować tylko „wielkie instytucje”, firmy, czy rządy. Mało jest połączenia i sprawczości zwykłego Kowalskiego z realizację celów. W efekcie rodzi to dystans wobec 17 celów. Jest to jedn z powodów, dla których progres w realizacji celów jest na tak niskim poziomie, co raportuje OZN - zauważa ekspetka.

Dlatego warto cele SDG popularyzować i przybliżać także w samych firmach i organizacjach. Rozwiązaniem Zymetrii na to jest przedstawianie ich jako 17 Person/Osób. Mówiących ludzkim, codziennym językiem potrzeb, lęków, czy problemów. Dla których na kilku poziomach można wymyślać i wdrażać rozwiązania – z poziomu „ja”, z poziomu firmy, z poziomu samorządu czy kraju. Mamy zatem wśród person, które przedstawiamy Strażniczkę Lądu (15SDG), Przewodnika po edukacji (4SDG), Architektkę zdrowego i godnego życia (3SDG) czy Prostownika Nierówności (10SDG). Podczas warsztatów poświęconych Osobom SDG uczestnicy i uczestniczki nie tylko poznają je, ale także wymyślają rozwiązania związane z realizacją i wdrażaniem ich w realne scenariusze.

- Proces uzupełniają dane z przeprowadzonych przez nas reprezentatywnych badań o ważności poszczególnych celów SDG dla mieszkańców Polski – mówi ekspertka

Podsumowując: dobrze dobrany cel SDG powinien: być wiarygodny i wpływać na zmianę w danej organizacji, być zgodny ze strategią ogólną firmy/marki, wspierać brand purpose marki, czerpać z dziedzictwa marki/firmy, być osiągalny do wdrożenia, funkcjonować w zgodzie z wartościami istotnymi dla pracowników/pracowniczek, oraz być mierzalny – można mierzyć zmiany w jego realizacji.

  • Kolejny krok na drodze do zrównoważonego rozwoju to tzw. IDEACJA czyli badania i warsztaty poświęcone tworzeniu konkretnych rozwiązań i sposobów realizacji obranych celów strategicznych (kreacja).
  • Jej efektem powinna być EGZEKUCJA – czyli wdrożenie strategii poprzez produkty, opakowania, komunikację.
  • Ostatnim etapem jest POMIAR efektów sustainability np. w testach konceptów, reklam/komunikacji, opakowań czy ciągłych pomiarach kondycji marki w tzw. trackingach.

Narzędzia do tworzenia zrównoważonych produktów&usług z Zymetrią

Jak wskazuje Katarzyna Król, Zymetria obok badań pod kierunki strategiczne oferuje również pakiet narzędzi edukacyjnych i do wypracowywania innowacji.

W palecie takich narzędzi  znajdują się: m.in.

  • Mozaika klimatyczna – czyli warsztat edukacyjny na temat wpływu człowieka na zmiany klimatu,
  • Desing thinking for sustainability - warsztaty projektowania produktów/aktywacji, usług z uwzględnieniem wymiarów ESG,
  • Warsztaty stop greenwashing - pomagające w zrozumieniu wielu oblicz greenwashingu i zawierające praktyczne ćwiczenia jak komunikować działania marki i firmy by nie być greewasherem,
  • Warsztaty innowacji cyrkularnych - tworzenie produktów/usług zgodnie z gospodarką obiegu zamkniętego

Segmentacja SUSTA ZYMETRII 2023

- Do każdego problemu elastycznie dopasowujemy nasze podejście, wykorzystujemy autorskie, stale ulepszane techniki i narzędzia oraz rozwiązania data science. Takie podejście pozwala dobrze przewidzieć i zrozumieć wybory konsumentów, a w efekcie – podjąć trafne decyzje biznesowe. Wyróżnia nas to, że badamy produkty, usługi i w ogóle marki pod kątem ich odbioru społecznego w kontekście spełniania celów zrównoważonego rozwoju – przekonuje ekspertka.

Z badań Zymetrii wynika, że postawy społeczne względem kwestii środowiskowych (stan na XI 2023) możemy zakwalifikować następująco:

10% denialiści - Ignorują problemy środowiska naturalnego i zaprzeczają katastrofie klimatycznej. Nie chcą angażować się w działania pro-środowiskowe –unikają nawet tak podstawowego działania jak segregowanie śmieci. Uważają, że ludzkość powinna skupić się na rozwoju zapewnieniu wszystkim dobrobytu.

29% obojętni - Dostrzegają problemy degradacji środowiska oraz zmian klimatycznych, ale uważają, że nie są one duże. Nie chcą się angażować w działania pro-środowiskowe, uważają je za uciążliwe, nie chcą rezygnować z wygody czy przyjemności. Poza segregowaniem odpadów robią niewiele więcej. Uważają, że przede wszystkim należy zadbać o dobrostan ludzi, dając im dostęp do taniej, czystej energii i zapewniając dobrobyt.

31% zaniepokojeni - Problemy ochrony środowiska i klimatu są dla nich jednymi z wielu istotnych problemów na których ludzkość powinna się skupić. Widzą w tym rolę zarówno dla dużych organizacji czy państw ale też zwykłych ludzi, w tym siebie. Są gotowi na wyrzeczenia i większe zaangażowanie. Starają się już teraz robić coś więcej poza segregacją śmieci – podejmują działania takie jak ograniczenie zużycia wody, prądu czy używanie wielorazowych toreb.

14% zaangażowani - Uważają, że katastrofa klimatyczna i ochrona środowiska to obecnie jedne z najważniejszych wyzwań ludzkości. Robią dużo, aby ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko – na przykład ograniczają korzystanie z samochodu, zastępują napoje w butelkach wodą z kranu czy dbają o niemarnowanie jedzenia. Są gotowi zapłacić więcej za produkty pro-środowiskowe, a także zmienić swoje nawyki czy zrezygnować z wygody, aby stać się bardziej eko.

16% aktywni - Według tej grupy katastrofa klimatyczna jest kluczowym problemem, którym ludzkość powinna się zająć. Widzą w tym również swoją odpowiedzialność, więc nie tylko zmieniają swoje nawyki na bardziej eko, ale też starają się edukować innych. Są gotowi rezygnować nawet z pewnych przyjemności czy z posiadania pewnych rzeczy, aby ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko.

ZymetriaArtykuł powstał we współpracy z Zymetria

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)Zielona Koalicja dla Zdrowia – jakie cele i strategia działania? (26 marca 2024)84% firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu (06 grudnia 2023)Kiedy niewiążący standard staje się wiążącym obowiązkiem? ESG a regulacje prawne (30 listopada 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony