Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Zastrzeżenia do projektu ograniczającego lokowanie elektrowni wiatrowych

Większość klubów zgłosiła we wtorek w Sejmie poprawki do projektu ograniczającego lokalizację elektrowni wiatrowych, a od ich przyjęcia uzależniły one poparcie regulacji. Przeciwko niej będzie głosować PiS, a Twój Ruch ma wstrzymać się od głosu.

   Powrót       22 lipca 2015       Energia   

W Sejmie odbyło się drugie czytanie komisyjnego projektu noweli ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy - Prawo budowlane. Zakłada ona, że farmy wiatrowe o mocy powyżej 40 kW mają być stawiane na podstawie planu miejscowego, a nie decyzji o warunkach zabudowy. Nowe przepisy zakładają też większy wpływ obywateli na decyzję, gdzie staną duże wiatraki. Mają ponadto ograniczyć korupcję.

"Wobec dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej, narastają potrzeby uregulowania pewnych zagadnień, dotyczących bezpieczeństwa obywateli, środowiska oraz akceptacji społecznej dla nowych inwestycji z tej branży. W obecnym polskim systemie prawnym, niedostatecznie sformułowane są ramy dla planowego lokalizowania elektrowni wiatrowych, co rodzi liczne obawy wśród mieszkańców i konflikty społeczne. Nie został uregulowany szereg niezwykle istotnych, newralgicznych kwestii, przede wszystkim odnoszących się do sposobu lokalizacji elektrowni wiatrowych, umożliwiający ograniczenie negatywnego wpływu ich funkcjonowania na życie i zdrowie ludzi, zwierząt gospodarskich, jak również zwierzyny żyjącej w środowisku naturalnym (w tym gatunków chronionych). Kwestia ta ma niezwykle ważne znaczenie w zakresie problemu emisji przez turbiny elektrowni infradźwięków, których negatywny wpływ na ludzkie życie i zdrowie został naukowo potwierdzony" - napisali autorzy w uzasadnieniu do projektu. Projekt ma pozytywną opinię rządu(1).

Bez obowiązku lokowania mikroinstalacji w MPZP

Sprawozdawca sejmowych komisji infrastruktury i samorządu terytorialnego Tadeusz Jarmuziewicz (PO) zwrócił uwagę na problem braku konsultacji społecznych w przypadku inwestycji dotyczących wiatraków. Są one - jak podkreślił - wyjątkowo uciążliwe dla osób, które mieszkają w ich pobliżu. Komisyjny projekt - jak mówił Jarmuziewicz - ma to rozwiązać. Chodzi o wpisanie "na sztywno" takich przedsięwzięć (powyżej 40 kW - PAP) do planu zagospodarowania przestrzennego. - Dzięki temu w danym miejscu, z uwzględnieniem strefy oddziaływania, będzie można lokować taką inwestycję – wyjaśnił. Jak mówił, w planie zagospodarowania przestrzennego nie będzie obowiązku lokowania mikroinstalacji. Nowe przepisy wejdą w życie dopiero w 2017 r., a rozpoczęte procedury dotyczące wydania warunków zabudowy mają obowiązywać przez trzy lata.

Sprawozdawca komisji zastrzegł, że projekt nie jest kompleksowy. - Nie załatwia wszystkich spraw związanych z wiatrakami. Ustawa jest selektywna - zaznaczył.

PO chce przyspieszenia procesu inwestycyjnego

Klub PO jest generalnie za przyjęciem projektu, zgłosił jednak dwie poprawki. - Pierwsza dotyczy przedłużenia terminu o występowanie o decyzję o warunkach zabudowy dla małych instalacji o jeden rok, czyli do końca 2017 roku. Druga poprawka przyspiesza możliwość równoległego procedowania i przyjmowania studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania i planu zagospodarowania przestrzennego, co w sumie pozwoli przyspieszyć procesy inwestycyjne - zaznaczył Lucjan Marek Pietrzczyk z PO.

SLD: granica 40 kW może spowolnić rozwój OZE

Słów krytyki wobec projektu nie szczędziła Anna Paluch (PiS). Jak mówiła, ok. jedna trzecia elektrowni wiatrowych jest zlokalizowana na gruntach wójtów, burmistrzów, radych i innych osób mających decydujący wpływ na samorządy gminne. Paluch oceniła, że rozwiązania zawarte w projekcie to "psucie przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym". PiS będzie głosował przeciwko tej ustawie.

PSL podejmie decyzje ws. głosowania nad projektem po rozpatrzeniu poprawek autorstwa PSL. - Wniosek do samorządu gminy dotyczący uwzględnienia w projekcie studium lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii powinien zawierać podstawowe informacje dotyczące funkcji i wielkości planowanej inwestycji, planowany rodzaj i moc instalacji - podkreślił Józef Racki z PSL, zgłaszając poprawkę.

Również Zbyszek Zaborowski (SLD) uzależnił poparcie projektu od rozpatrzenia poprawek, zarówno autorstwa SLD, jak i zgłoszonych przez PSL. - Mój klub ma wątpliwości, czy ustalona granica - 40 kW - jest właściwą, ponieważ obejmuje wyłącznie mikroinstalacje. Obawiamy się, że ustalenie takiej granicy spowoduje spowolnienie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Tu nie chodzi przede wszystkim o farmy wiatrowe, a o małe instalacje, które produkują niewielkie ilości energii elektrycznej z różnych źródeł. Walcząc z wielkimi wiatrakami, obawiam się, że przy okazji wylejemy dziecko z kąpielą - ocenił.

Zaborowski zaproponował poprawki. Jedna z nich mówi o tym, że lokalizacja obiektów służących wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii i o mocy zainstalowanej przekraczającej 1 MW może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zawężone możliwości lokowania inwestycji

Zofia Popiołek (Twój Ruch) podkreśliła, że jej klub wstrzyma się od głosowania nad projektem. - Nie chcemy uczestniczyć w czymś, co jest swego rodzaju licytacją, kłótnią. (...) Niszczenie planowania przestrzennego zaczęło się po 90 r., kiedy uznano, że w nowym systemie planowanie jest zbędne, wszystko będzie odbywało się w oparciu o nowe unormowania - zaznaczyła.

Jacek Najder (Biało-Czerwoni) ocenił, że projekt łamie unijną dyrektywę o odnawialnych źródłach energii, która - jak podkreślił - promuje OZE. Dodał, że w projekcie są zawężone możliwości lokowania inwestycji. Najder złożył poprawki, od przyjęcia których uzależnił poparcie projektu. (PAP)

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy - Prawo budowlane (druk nr 2964)<br />
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1100-projekt-ustawy-zmiana-ustawy-planowanie-przestrzenne.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lekkie i zrównoważone budownictwo szansą na sprostanie wyzwaniom klimatycznym i demograficznym (19 lutego 2024)Publiczne konsultacje naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania przestrzennego (09 lutego 2024)Jak wyjść z labiryntu reformy planowania przestrzennego? (06 lutego 2024)11 TW mocy odnawialnych w 2030 r. dla 1,5 st. C. Joint Research Centre kreśli scenariusze (25 stycznia 2024)Czy COP28 spełnił pokładane w nim nadzieje? UNFCCC podsumowuje ustalenia (18 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony