Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.05.2021 12 maja 2021

Zielony Laur dla Projektu Żuławskiego

   Powrót       06 maja 2015       Woda   

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku otrzymał nagrodę Zielony Laur, przyznawaną przez Polską Izbę Gospodarczą Ekorozwój.

Wyróżnienie przyznano za przygotowanie i realizację projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Konkurs o nagrodę Zielonego Lauru odbywa się pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponad 2000 km2 chronione przed powodzią

Wręczenie statuetek dla tegorocznych zwycięzców odbędzie się w Warszawie, w środę, 6 maja. Podczas X Jubileuszowej Gali Konkursu zostaną zaprezentowane nagrodzone projekty. Nagrodę w imieniu gdańskiego RZGW odbierze Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, dr inż. Piotr Kowalski.

Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” ma na celu odbudowę i modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, w tym zabezpieczenie przyrody przed degradacją, czego efektem będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego całego obszaru Żuław (tj. 2150 km2) i zamieszkującej tam ludności (ok. 250 tys. osób). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zielony Laur i Ekorozwój

Konkurs o nagrodę Zielonego Lauru skierowany jest do instytucji, przedsiębiorstw i osób indywidualnych, zajmujących się realizacją przedsięwzięć ekologicznych. Jego celem jest promowanie ekorozwoju poprzez nagradzanie najlepszych inwestycji i przedsięwzięć przyczyniających się zarówno do poprawy warunków życia, jak i stanu środowiska naturalnego.

Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój" jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze i społeczne, działające na rzecz upowszechniania polskich rozwiązań proekologicznych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zarządza podległymi wodami w celu zapewnienia ludności wody pitnej, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony przed powodzią i suszą, zapewnienia wody dla przemysłu, żeglugi i energetyki wodnej oraz administruje rzekami i kanałami w imieniu Skarbu Państwa. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest organem administracji rządowej niezespolonej, podległym w zakresie spraw gospodarowania wodami Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

(Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Stop Powodzi: Od 22 grudnia konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym (10 grudnia 2020)Stop powodzi. Lista celów i działań w projekcie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (19 listopada 2020)Będzie aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym (27 marca 2020)Od dziś konsultacje społeczne w sprawie planów inwestycyjnych na Nysie Kłodzkiej i jej dopływach (05 listopada 2019)Można zgłaszać uwagi w sprawie skuteczności unijnych dyrektyw wodnych (06 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony