Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.07.2022 03 lipca 2022

Dotacje z Programu Zielony Transport Publiczny na projekty w czterech miastach środkowej i południowej Polski

   Powrót       17 listopada 2021       Transport   

Zeroemisyjne, elektryczne autobusy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obsługiwane przez wykwalifikowany personel pojawią się w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Stalowej Woli i w Zakopanem. Niskopodłogowe elektryki z możliwością przewozu ponad 70 osób, zabiorą każdego pasażera - będą wyposażone w platformę (rampę) najazdową, umożliwiającą wjazd m.in. wózkom dziecięcym, inwalidzkim czy też chodzikom wspomagającym poruszanie się osób starszych i niepełnosprawnych. Pojazdy będzie można zasilać prądem w systemie plug-in (ładowanie wolne), oraz pantografowo (ładowanie szybkie). Ich magazyny energii, pozwolą na pokonanie co najmniej 100 km na jednym ładowaniu. Realizacja projektów wprowadzenia elektrobusów do publicznego transportu miejskiego poprawi lokalnie jakość powietrza oraz istotnie zmniejszy poziom hałasu ulicznego. Wspomniane umowy dotyczą realizacji wymiany floty w ramach pierwszego naboru w programie.

Czytaj: NFOŚiGW przekaże miliard zł na linie energetyczne i stacje transformatorowe

Poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Dofinansowanie NFOŚiGW dla projektu sięgnie 13 mln zł (całkowity koszt jego realizacji to 25,7 mln zł). W ramach przedsięwzięcia Miasto Piotrków Trybunalski zakupi 7 autobusów o napędzie elektrycznym, do przewozu pasażerów na swoim terenie. Roczny przebieg zakupionych pojazdów razem ma wynieść 315 tys. km. Energia dla taboru będzie dostarczana przez zakupione i zamontowane w mieście punkty zasilania pojazdów prądem stałym - będzie ich 11. Stacje szybkiego ładowania powstaną przy ul. Słowackiego i przy ul. Dmowskiego, a stacje wolnego ładowania w zajezdni autobusowej przy ul. Krakowskie Przedmieście. Przewidziano też wykonanie dodatkowych prac - niezbędnych do uruchomienia systemu ładowania autobusów na 3 pętlach. Przy dostosowywaniu pętli komunikacyjnych do nowej infrastruktury na ich terenie powstaną złącza kablowe, fundamenty pod posadowienie szybkich, pantografowych ładowarek, wysepki dla stacji ładowania oraz nowe wiaty przystankowe. Zaplanowano również specjalistyczne przeszkolenie personelu, które obejmie co najmniej 25 kierowców i 10 mechaników. Projekt zostanie zrealizowany do marca 2023 r.

Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW, którą uzyska przedsięwzięcie Gminy Miasta Radomsko sięgnie 8,1 mln zł (przy rzeczywistym koszcie realizacji na poziomie 13,1 mln zł). Projekt przewiduje zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym, przeznaczonych na cele transportu publicznego w granicach administracyjnych miasta oraz gminach powiatu radomszczańskiego. Planowany przebieg zakupionych autobusów to 120 tys. km rocznie. W celu ładowania pojazdów, w ramach zadania, zostaną zakupione i zamontowane na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. dwie podwójne stacje ładowania. Zostaną one wyposażone w panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 80 kW.

Ponadto zaplanowano przeprowadzenie szkolenia, m.in. naukę obsługi pojazdów, dla co najmniej 15 pracowników MPK Sp. z o.o. (w tym minimum 12 kierowców, 2 elektryków i 1 mechanika). Przewidziano także wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania przyłączy do stacji ładowania oraz instalacji fotowoltaicznej. Projekt zostanie zakończony w czerwcu 2025 r.

Eko-transport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności

Stalowowolski projekt zostanie wsparty z NFOŚiGW 10,6 mln zł dotacji (przy rzeczywistym, całkowitym koszcie realizacji 16,3 mln zł). Gmina planuje zakup 5 fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Planowany roczny przebieg zakupionych autobusów to 125 tys. km. Zakupione ma zostać również wyposażenie diagnostyczne. W ramach inwestycji zaplanowano przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i naprawy pojazdów dla 22 osób, w tym 15 kierowców, mechaników, dyspozytorów i osoby z nadzoru technicznego. Zadanie potrwa do czerwca 2024 r.

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania

Gmina Zakopane otrzyma ponad 7,2 mln zł dotacji z NFOŚiGW (przy ok. 10,6 mln zł rzeczywistego, całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia), co zaprocentuje zakupem taboru elektrycznego do obsługi dwóch linii komunikacji miejskiej, oraz budową stacji ładowania niezbędnej do eksploatacji elektryków. Zaplanowano dostawę 3 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej jednej marki, które wykonają razem blisko 180 tys. km rocznie. Będą to autobusy bateryjne o napędzie elektrycznym i odpowiedniej mocy użytecznej magazynów energii (baterii litowo - jonowych). W ramach projektu planowana jest budowa i montaż infrastruktury niezbędnej do utrzymania i właściwej eksploatacji pojazdów tj.uruchomienie fabrycznie nowych 5 stacji ładowania zajezdniowego przeznaczonych do jednoczesnego ładowania akumulatorów wszystkich 3 pojazdów. Stacje zostaną zlokalizowane w dwóch punktach na terenie miasta Zakopane (jedna z nich w Kuźnicach, a dwie na zakopiańskim Dworcu Autobusowym). Przewidziano również instalację oprogramowania do zdalnego zarządzania procesem ładowania i monitorowania stanu pracy poszczególnych stacji ładowania.

Nowy sprzęt będzie obsługiwać 14 przeszkolonych w ramach projektu pracowników przewoźnika - 8 kierowców (2 osoby na pojazd oraz 2 kierowców zapasowych) oraz 6 mechaników. Działania zostaną zakończone z końcem marca 2023 r.

Wszystkie cztery działania beneficjentów pozwolą na redukcję zanieczyszczeń powietrza - co w każdym z miast będzie miało efekt antysmogowy. Zmniejszy się emisja tlenków azotu (tworzącego w połączeniu z tlenem trujący dwutlenek azotu NO2) - w sumie o 6,096 ton/ rok. Projekty ograniczą emisję pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów - razem o 0,12811 ton/ rok. Przyczynią się również do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery (wspólnie) o 872,70 ton/ rok.

Dotacje dla inwestycji zostaną przekazane z programu priorytetowego Zielony Transport Publiczny. Jego zasadniczym celem jest stymulacja unikania emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie inicjatyw polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym. W pierwszym naborze 45 wniosków o dofinansowanie zakupu zeroemisyjnych autobusów złożyły w sumie 34 podmioty. NFOŚiGW kończy już fazę negocjacji z wszystkimi wnioskującymi samorządami, których wnioski spełniły kryteria wyboru. W tej chwili Zarząd oraz Rada Nadzorcza Funduszu sukcesywnie podejmują decyzje o dofinansowaniu kolejnych przedsięwzięć, co umożliwia podpisywanie umów na zakup bezemisyjnej floty autobusowej.

Czytaj: Deklaracja polskich samorządów na rzecz rozwoju Stref Czystego Transportu

Trwający nabór

Do 20 grudnia br. NFOŚiGW czeka na wnioski w drugim konkursie programu z budżetem sięgającym 1,2 mld złotych. Beneficjentami programu mogą zostać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu. Szczegóły aktualnego naboru, w tym regulamin konkursu, można znaleźć tutaj.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zakrzew: Zakup autobusów elektrycznych i uruchomienie komunikacji publicznej w gminie (20 czerwca 2022)Kto w Europie jest gotowy na elektromobilność? Wynik Polski daje sporo do myślenia (15 czerwca 2022)Sieradz: 9 mln zł na zakup autobusów elektrycznych (15 czerwca 2022)Rusza nowy program „Elektro Parki” (03 czerwca 2022)Przyszłość transportu w smart city (30 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony