Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.03.2024 04 marca 2024

Na horyzoncie zmiany w ustawie OOŚ, Prawie wodnym i nie tylko. Projekt w RCL

Liczne zmiany w kilku ustawach zakłada projekt poddany w tym tygodniu konsultacjom publicznym. Obejmą one m.in. pozwolenia wodnoprawne, obligo w kwestii decyzji środowiskowych czy podstawę wykorzystania strategicznych map hałasu.

   Powrót       20 maja 2022       Planowanie przestrzenne   

Ostatnio opublikowany jednolity tekst ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko nie musiał długo czekać na kolejne zmiany. Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawa OOŚ) oraz niektórych innych ustaw. Te pozostałe, „niektóre ustawy” to: Prawo wodne, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Prawo ochrony środowiska, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, specustawa drogowa, ustawa o transporcie kolejowym oraz Kodeks cywilny.

Projekt wprowadza m.in. 24 zmiany do ustawy OOŚ, w tym definicję „zamierzenia budowlanego”. Przynajmniej kilka zmian będzie znaczących, czego przykładem jest rozszerzenie na etap eksploatacji inwestycji kar pieniężnych za nieuwzględnienie „konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich”. We wcześniejszym brzmieniu kary obejmowały jedynie fazę realizacji przedsięwzięcia.

Koniec WZ bez wymaganej decyzji środowiskowej

Kolejna kwestia to konieczność weryfikacji, czy dla danej inwestycji potrzebne jest uzyskanie decyzji środowiskowej na wczesnym etapie. - W obecnym stanie prawnym zdarzają się przypadki, że organy gminy wydają decyzje o warunkach zabudowy bez wymaganej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla wydania której również są właściwe, a regionalni dyrektorzy ochrony środowiska nie dysponują podstawą prawną do odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – czytamy w uzasadnieniu projektu. Zdarza się, że przedsięwzięcie uzyskuje wszystkie wymagane zezwolenia bez wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowy przepis ma usprawnić procesy inwestycyjne na terenie form ochrony przyrody „gdyż już na jego wczesnym etapie, czyli wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, inwestor jak i gmina otrzymają informację, że dla inwestycji niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Mapy hałasu i inwestycje wodne w pasie drogowym

Zmiany w Prawie ochrony środowiska i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będą dotyczyły m.in. hałasu. Precyzują, kwestie pomiarów hałasu oraz uwzględnienia strategicznych map hałasu przy sporządzaniu projektu studium zagospodarowania przestrzennego.

Kolejną istotną kwestią są pozwolenia wodnoprawne, czyli nowości w Prawie wodnym. Mianowicie, wycofany ma zostać obowiązek uzyskiwania pozwoleń, a nawet zgłoszeń wodnoprawnych przy przebudowie i odbudowie urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym. Zmiany dotyczą również nabywania nieruchomości przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zapowiadane przez rząd zmiany opisywaliśmy też w artykule "Nowy projekt ustawy zmieni m.in. Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska", a ich całość można prześledzić w projekcie opublikowanym w RCL (link w przypisie).

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

GIOŚ potwierdza skok zanieczyszczenia pyłami w Sylwestra. Tymczasem, na horyzoncie zaostrzenie norm (08 stycznia 2024)41% nadmiarowych zgonów mniej w 2021 r., ale to wciąż za dużo. EEA o jakości powietrza (04 grudnia 2023)Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)Imprezy masowe z niskim śladem węglowym, czyli i wilk syty i owca cała (08 listopada 2023)Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu w 2025 r. to dla krakowskiego MPO cel w zasięgu ręki (16 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony