Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku – potrzebna świadomość, wymiana doświadczeń i współpraca

   Powrót       07 października 2019       Ryzyko środowiskowe       Artykuł promocyjny   

Powołanie Regionalnej Grupy Roboczej ds. adaptacji do zmian klimatu na Śląsku – to propozycja ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy Arcadis. Inicjatywa zyskała uznanie władz samorządowych i Ministerstwa Środowiska.

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

W ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (44MPA)” w latach 2017-2019 przygotowano wspólnie z samorządami takie dokumenty dla 44 polskich miast. Projekt realizowało konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – PIB (lider), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma Arcadis. Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wsparło lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych. Miejskie plany adaptacji dla Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich oraz Sosnowca przygotowali eksperci z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych razem z przedstawicielami lokalnych władz. W kolejnych ośmiu miastach województwa śląskiego, czyli Bielsku-Białej, Czeladzi, Częstochowie, Gliwicach, Jaworznie, Rybniku, Tychach i Zabrzu, plany powstały we współpracy z ekspertami z firmy ARCADIS.

Coraz częstsze fale upałów, susze, nawalne opady czy wichury i trąby powietrzne to skutki zmian klimatu. Aby zwiększyć odporność miast na ekstremalne zjawiska pogodowe, działania powinny być nie tylko szybkie, ale też skoordynowane.

W trakcie Warsztatów „Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku(1)”, które odbyły się 30 września br. w Katowicach, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, miast z regionu oraz wielu instytucji dyskutowali o tym, jak w skali lokalnej, metropolitalnej i regionalnej skutecznie i efektywnie sprostać wyzwaniom wynikającym ze zmian klimatu. – Mając na uwadze konieczność wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, IETU oraz Arcadis wspólnie z Urzędem Marszałkowskim proponują utworzenie Regionalnej Grupy Roboczej ds. adaptacji do zmian klimatu. To inicjatywa, która zapoczątkuje szerszą współpracę samorządów w tym zakresie – mówił dyrektor IETU dr hab. inż. Jan Skowronek, otwierając warsztaty.

Dzięki inicjatywie Ministerstwa Środowiska 16 miast z województwa śląskiego ma przygotowane plany adaptacji (MPA) do zmian klimatu(2). Osiem z nich zostało już przyjęte przez Rady Miast jako dokumenty miejskie. Doświadczenia z prac nad planami adaptacji dla miast Śląska wskazały obszary wymagające współpracy. – Już sama specyfika zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, a szczególnie jego centralnej części, narzuca konieczność myślenia o współdziałaniu w realizacji działań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zwiększeniu odporności miast na zjawiska klimatyczne – mówiła Katarzyna Kobiela z Arcadis. Znaczenie inicjatywy utworzenia Regionalnej Grupy Roboczej dla wdrażania już zaplanowanych w MPA działań adaptacyjnych oraz wielopoziomowej współpracy lokalnej, metropolitalnej i regionalnej docenił Szymon Tumielewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska.

Na start pakiet wskazówek z warsztatów

Izabela Domogała, członek zarządu Województwa Śląskiego, podkreśliła, że aby Regionalna Grupa Robocza ds. adaptacji do zmian klimatu mogła skutecznie i efektywnie działać, potrzebna jest Mapa Drogowa. Zadaniem uczestników warsztatów było m.in. wypracowanie rekomendacji dla Regionalnej Grupy Roboczej. Dyskusja została ukierunkowana na pięć zagadnień:

  • systemowe rozwiązania działań adaptacyjnych,
  • Miejska Wyspa Ciepła – zasięg zagrożenia i możliwości ograniczenia,
  • gospodarka wodna w miastach w świetle działań adaptacyjnych,
  • projekty i działania wzmacniające odporność miast na zmiany klimatu,
  • formy informacyjno-edukacyjne w zakresie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Praca warsztatowa pozwoliła nam na zdefiniowanie wspólnych projektów w zakresie infrastruktury (np. rower metropolitalny), edukacji (projekty aktywizujące) i oczywiście instytucjonalnym, czyli samo powołanie Grupy Roboczej – wymieniła Katarzyna Kobiela z Arcadis. – Priorytetowe potraktowanie kwestii edukacji społeczeństwa miast, przedstawicieli władz, administracji samorządowej, podmiotów gospodarczych i mediów będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian – dodała podsumowując prace warsztatowe. Dr inż. arch. Justyna Gorgoń z IETU podkreśliła z kolei, że uczestnicy warsztatów widzą konieczność wdrażania rozwiązań systemowych na poziomie regionalnym, sub-regionalnym i metropolitalnym. Wśród działań o charakterze systemowym znajdą się również te transgraniczne, dotyczące regionu południowego, w szczególności związane z systemami ostrzegania o zagrożeniach w Czechach, Polsce i Słowacji.

Rezultaty warsztatów zostaną przekazane Regionalnej Grupie Roboczej ds. adaptacji do zmian klimatu jako materiał wyjściowy do zainicjowania jej prac.

Źródło: IETU

IETUArtykuł powstał przy współpracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Przypisy

1/ Warsztaty zostały zorganizowane przez naukowców i ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmę Arcadis 30 września br. w Katowicach.2/ Projekt Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (44MPA), realizowany w latach 2017-2019, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.
http://44mpa.pl/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Komisja inwestuje ponad 233 mln euro w strategiczne projekty w dziedzinie środowiska i klimatu w całej Europie (23 lutego 2024)Będą zmiany dot. jakości pomp ciepła dofinansowywanych z programu Czyste Powietrze (22 lutego 2024)Płachta na rolnika (21 lutego 2024)Badaczki: chrońmy pszczoły w miastach (19 lutego 2024)OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony