Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Rząd zaktualizuje program ochrony wód morskich

   Powrót       09 czerwca 2023       Zrównoważony rozwój   
Morze Bałtyckie

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia, którego celem jest aktualizacja Programu ochrony wód morskich w Polsce. Rozporządzenie ma być przyjęte przez RM w trzecim kwartale 2023 r.

Projekt dokumentu pojawił się pod numerem RD719. Jak czytamy, obowiązek opracowania programu ochrony wód morskich wynika z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., która ustanawia ramy działań w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Dyrektywa nakłada na kraje obowiązek podejmowania działań na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 2020 r.

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia krajowego programu ochrony wód morskich (KPOWM), który utraci moc. Dokument przewiduje konieczność dokonania przeglądu programu ochrony wód morskich co 6 lat i w razie potrzeby jego aktualizacji. Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi więc aktualizację KPOWM. Program ochrony wód morskich został opracowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w uzgodnieniu z m.in. ministrem obrony narodowej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, gospodarki, gospodarki morskiej czy klimatu.

Czytaj: Ochrona mórz i oceanów. Zawarto globalne porozumienie

Aktualizacja programu podlegała procesowi uzgodnienia z członkami Rady Ministrów. 22 sierpnia 2022 r. program został ostatecznie uzgodniony z członkami Rady Ministrów, a następnie, w dniu 7 września 2022 r. został przekazany do Komisji Europejskiej.

Narzędziem systematyzującym działania ma być strategia morska. Ma ona składać się z opracowanej wstępnie oceny stanu środowiska wód morskich, właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników. Ponadto dokument powinien uwzględniać program monitoringu i ochrony wód morskich.

Stan wód

Według aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich realizowanej w ramach strategii morskiej, opracowanej przez właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, jedynie stan wód otwartych Basenu Bornholmskiego odpowiada stanowi dobremu, a zły stan środowiska występuje w wodach otwartych Zatoki Gdańskiej i wodach Zalewu Wiślanego.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Badania siedlisk dennych Bałtyku. GIOŚ podsumowuje projekt (19 kwietnia 2024)Offshore po szwedzku, czyli 22 marca - Dzień Ochrony Bałtyku w OX2 (22 marca 2024)PFR inwestuje 500 mln zł w terminal instalacyjny kluczowy dla rozwoju offshore. Gdańsk (08 marca 2024)Ruszył projekt dotyczący amunicji i broni chemicznej na dnie Bałtyku. Sopot (22 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony