Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Tego ruchu już się nie zatrzyma: apel do rządu o uznanie rozwoju rozproszonych OZE

Ruch społeczny „Więcej niż energia” skierował do przedstawicieli rządu apel o uznanie rozwoju rozproszonych OZE i uznanie poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych za krajowy priorytet inwestycyjny.

   Powrót       10 czerwca 2015       Energia   

W apelu domaga się odpowiednich rozwiązań prawnych wspierających energetykę obywatelską. Ruch postuluje stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób prywatnych i instytucji oraz przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w inwestycjach w OZE (energia elektryczna i ciepło).

Tysiące obywateli i dziesiątki organizacji

Inicjatorami ruchu „Więcej niż energia” są cztery organizacje pozarządowe: ClientEarth Polska, WWF Polska, Polska Zielona Sieć i Greenpeace Polska.

Ruch to niezwiązana z żadną partią koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Przynależą do niego tysiące osób i blisko 40 organizacji – samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych (np. Centrum Technologii Energetycznych, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Fundacja Cohabitat, Eko Unia, Gdańsk Obywatelski, Związek Powiatów Polskich, Port PC, Młodzieżowa Sieć Klimatyczna, Instytut na rzecz Ekorozwoju). Wszystkich łączy przekonanie, że Polska potrzebuje energetyki obywatelskiej, by uzyskać niezależność energetyczną na poziomie krajowym i lokalnym.

Impuls do rozwoju gospodarki

Jak napisano w apelu, energetyka obywatelska to więcej niż produkcja energii na potrzeby własne oraz najbliższych sąsiadów. To system, w którym wszyscy mają równe prawa w realizowaniu i kształtowaniu potrzeb energetycznych. To rozwój rozproszonych źródeł energii odnawialnej, modernizacja sieci i poprawa efektywności energetycznej. Autorzy apelu zwracają też uwagę, że energetyka obywatelska może stać się przyczynkiem do powstania setek tysięcy nowych miejsc pracy (stając się impulsem do innowacji i rozwoju gospodarki) i do uzyskania niższych kosztów energii, a w rezultacie - do poprawy warunków życia ludzi (walka z ubóstwem energetycznym).

Powstanie ruchu „Więcej niż energia” jest odpowiedzią na ogromne poparcie społeczne, jakim cieszą się rozwiązania związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Badania opinii publicznej pokazują, że ponad 88 procent Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w energetykę odnawialną.

Dzięki uczestnictwie w ruchu „Więcej niż energia”, wszyscy zainteresowani energetyką obywatelską mogą dołączyć do działań mających przekonać polityków do tworzenia rozwiązań wspierających jej rozwój.

Osoby prywatne mogą podpisywać apel bezpośrednio na stronie internetowej akcji. Samorządy, organizacje pozarządowe, firmy i inne instytucje chcące dołączyć do ruchu „Więcej niż energia” mogą to zrobić poprzez wysłanie maila na adres kontakt@wiecejnizenergia.pl. Do tej pory apel podpisało około 3 tys. osób.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielone okienko w każdej gminie. Przedwyborcze wskazówki od ClientEarth (28 marca 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)Energetyka prosumencka i nowe parki narodowe. Co o klimacie i środowisku mówi umowa koalicyjna? (13 listopada 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 4 – ochrona przyrody (09 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony