Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.07.2022 07 lipca 2022

Australia: składniki odżywcze pozyskiwane z ludzkiego moczu jako kolejny krok w stronę GOZ

W Sydney i Brisbane parkowa roślinność będzie nawożona składnikami odżywczymi pozyskanymi z ludzkiego moczu. Jak twierdzą naukowcy, globalne odejście od nawozów syntetycznych jest konieczne dla osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych.

   Powrót       14 lutego 2022       Zrównoważony rozwój   

W trakcie czteroletniego pilotażowego projektu finansowanego ze środków publicznych, australijskie władze zamierzają wykorzystywać ludzki mocz w celu nawożenia roślin i trawników w miejskiej przestrzeni publicznej w Sydney i Brisbane. W parkowych toaletach mają być zastosowane technologie odzyskiwania składników odżywczych z moczu do dalszego wykorzystania, przy jednoczesnym usuwaniu z niego szkodliwych związków chemicznych.

Projekt jest koordynowany przez Uniwersytet Technologiczny w Sydney i Instytut Badawczy Miast z Uniwersytetu w Queensland w ramach prac Australijskiej Rady Badawczej ds. Substancji Odżywczych w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (ang. Australian Research Council for Nutrients in a Circular Economy - ARC NiCE).

Dotychczas podejmowano wiele prób odprowadzania składników odżywczych z ludzkiego moczu. Konstruowane systemy w toaletach nie odnosiły sukcesu m.in. ze względu na duże wymagania energetyczne. Jednym z modeli toalet, który został zaproponowany na użytek pilotażowego projektu w Australii, jest samozasilający się i bezobsługowy system stworzony przez naukowców z uniwersytetów w Melbourne (Australia), Turynie (Włochy) i Tsukubie (Japonia). Szczegółowy mechanizm działania systemu opisano w artykule naukowym “Samozasilające się bioelektrochemiczne odzyskiwanie składników odżywczych do wytwarzania nawozów z ludzkiego moczu” (ang. “Self-Powered Bioelectrochemical Nutrient Recovery for Fertilizer Generation from Human Urine(1)”).

“Płynne złoto” a działania na rzecz zerowej emisji netto

- Odzyskiwanie składników odżywczych z ludzkiego moczu zostało wielokrotnie uznane jako realna droga w kierunku gospodarowania składnikami odżywczymi o obiegu zamkniętym - stwierdzono we wspomnianym artykule naukowym. - Mocz zawiera wszystkie kluczowe makroelementy (N, P i K) i mikroelementy (S, Ca, Mg) potrzebne do wzrostu roślin, przez co jest doskonałym nawozem - wyjaśniono.

By opisywaną formę ubocznej przemiany materii bezpiecznie wykorzystywać jako nawóz, należy poddać ją odpowiedniemu filtrowaniu m.in. z metali ciężkich. Wspomniany system, który został zgłoszony do wykorzystania w pilotażowym projekcie w Melbourne i Sydney, wykorzystuje dwa główne komponenty bateryjne - anodę i katodę - w celu oddzielenia substancji w ludzkim moczu. Pierwiastki chemiczne w powietrzu pełnią z kolei funkcję katalizatora.

Badaczka z Uniwersytetu w Queensland, prof. Cara Beal, określiła ludzki mocz jako “płynne złoto”, które jest źródłem składników odżywczych dla roślin i może wesprzeć ludzi w walce o lepszy stan środowiska naturalnego. Zaznaczyła, że nawozy tworzone na bazie ludzkiego moczu mogą odegrać dużą rolę również w zielonej transformacji rolnictwa wielkoobszarowego.

- W obecnych metodach wytwarzania nawozu azot pozyskiwany jest z atmosfery w energochłonnym procesie o ogromnym śladzie węglowym. Jeśli jako społeczeństwo mamy osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto, będziemy musieli odejść od nawozów syntetycznych - stwierdziła prof. Beal. - Projektowanie infrastruktury kanalizacyjnej w celu radzenia sobie z intensyfikacją miast, zanieczyszczeniem dróg wodnych i zmianami klimatu jest ważne zarówno w skali krajowej, jak i globalnej - dodała.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Artykuł naukowy w wersji anglojęzycznej dostępny pod linkiem:
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/19/5490

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Naukowcy wykryli mikroplastik w organizmach małych ssaków (07 lipca 2022)Senacka komisja za szeregiem poprawek do ustawy o rolnictwie ekologicznym (08 czerwca 2022)Koniec bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS? Europejski przemysł o granicznym podatku węglowym (18 maja 2022)Zasoby wodne, łososie i infrastruktura. Jak wygląda sektor wodny w Finlandii? (31 marca 2022)Prof. Karaczun: Z niepokojem patrzymy w niebo i czekamy na deszcz (29 marca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony