Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.07.2022 02 lipca 2022

Badanie: coraz mniej Polaków dobrze ocenia obecny system gospodarki odpadami

   Powrót       08 stycznia 2021       Zrównoważony rozwój   

Ponad 37 proc. Polaków dobrze ocenia obecny system gospodarowania odpadami. Oznacza to spadek pozytywnych ocen o 9 p.p. w odniesieniu do 2018 r. System źle ocenia 57 proc. badanych – wynika z badań przygotowanych na zlecenie resortu klimatu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w czwartek wyniki badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski w 2020 r. Celem analizy było poznanie stanu wiedzy, zainteresowania i postaw mieszkańców Polski względem: największych wyzwań dla Polski dot. problemów środowiska naturalnego oraz jego ochrony, jakości powietrza, gospodarowania odpadami, zmian klimatu, a także działań indywidualnych i zachowań konsumenckich wspierających ochronę środowiska.

Gospodarowanie odpadami

Z badania wynika, że ponad jedna trzecia (37 proc. respondentów) dobrze ocenia obecny system gospodarowania odpadami. Oznacza to spadek tego odsetka o 9 p.p. w odniesieniu do 2018 r. Raczej źle lub bardzo źle obecny system oceniło łącznie 57 proc. respondentów, z czego najbardziej krytyczni byli mieszkańcy powyżej 60 lat. Autorzy badania zwrócili uwagę, że badani pozytywnie patrzą w przyszłość, ponieważ prawie sześciu na dziesięciu (58 proc.) badanych oceniło, że w ciągu najbliższych 20 lat gospodarowanie odpadami ulegnie poprawie. W tym przypadku wyniki rozkładają się podobnie jak w latach 2013-2018.

Z ankiety wynika, że prawie wszyscy badani regularnie segregują odpady (96 proc.), co jest zdecydowanie najwyższym odsetkiem na przestrzeni wszystkich edycji badania. Autorzy raportu wskazują, że najprawdopodobniej wynika to z nowelizacji ustawy, która wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich. Wśród najczęstszych przyczyn niesegregowania odpadów badani wskazywali, że w okolicy brakuje odpowiednich pojemników (33 proc.) oraz w domu nie ma miejsca na segregowanie odpadów (31 proc.). Najczęściej segregowanymi od reszty odpadów były: plastik (2020 r.: 97 proc.; 2018: 82 proc.), papier (2020 r.: 91 proc.; 2018 r.: 70 proc.), szkło (2020 r.: 90 proc.; 2018 r.: 81 proc.) oraz odpady organiczne (2020 r.: 79 proc.; 2018 r.: 50 proc.).

Jakość powietrza

Za najczęstszy powód zanieczyszczenia powietrza w Polsce respondenci uznali emisję z indywidualnych źródeł, czyli pieców domowych. Z roku na rok zmniejsza się ważność emisji z dużych obiektów energetycznych spalania, fabryk itp.

Najwięcej gospodarstw domowych korzysta z podłączenia do sieci ciepłowniczej, aby ogrzać swoje mieszkanie (31 proc.). W tym roku znacznie wzrósł odsetek osób, gdzie głównym rodzajem ogrzewania jest gaz (28 proc.), a zmalał – węgiel (14 proc. – różnica o 21 p.p. w porównaniu z 2018 r.). Ponad połowa osób korzystających z węgla lub pelletu/brykietu deklarowała chęć zmiany swojego pieca na bardziej ekologiczne źródło energii. W celu poprawy jakości powietrza badani najczęściej wskazywali, że należy wymienić stare piece węglowe na piece niskoemisyjne (54 proc.) oraz stosować odnawialne źródła energii (33 proc.).

Zmiany klimatu

Siedmiu na dziesięciu mieszkańców Polski uznało zmiany klimatu za bardzo poważny problem, a co czwarty mieszkaniec ocenił, że jest raczej ważny. Dwie trzecie badanych w ciągu ostatniego roku zauważyło prowadzone działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ekologii i zmian klimatu.

Wspierające ochronę środowiska i klimatu działania indywidualne i zachowania konsumenckie

Z badania wynika, że uległa zmianie świadomość ekologiczna mieszkańców Polski w zakresie zachowań konsumenckich. Respondenci znacznie częściej niż w poprzednich latach zwracali uwagę na ograniczenie zużycia wody (ponad 90 proc. wskazań) oraz wybierali rozwiązania ekologiczne, nawet wtedy, gdy oznaczało to dodatkowy koszt (82 proc.). 61 proc. badanych zadeklarowało, że może skorzystać z roweru bądź komunikacji miejskiej zamiast samochodu. Jednocześnie ponad 95 proc. mieszkańców Polski zadeklarowało, że oszczędza energię w domu. Najczęściej wskazywanymi sposobami jej oszczędzania było: gaszenie świateł w nieużywanych pomieszczeniach, stosowanie energooszczędnych źródeł światła czy zakup energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego.

Jedna trzecia respondentów planuje podjęcie dodatkowych działań, które zwiększą efektywność energetyczną i umożliwią zmniejszenie rachunków za energię. Osoby te najczęściej planują zastosować odnawialne źródła energii. Ponad 3/4 badanych jest skłonnych wydać więcej na „czystą” energię, a odsetek ten jest prawie cztery razy wyższy od uzyskanego w 2018 r.

Największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego

Respondenci poproszeni o wskazanie trzech dziedzin, w których nasz kraj ma najwięcej problemów do rozwiązania, głównie podawali ochronę środowiska – tak wybrało 52 proc. mieszkańców Polski. Zdaniem badanych największym problemem środowiska naturalnego jest zanieczyszczenie powietrza (59 proc.), problem odpadów (50 proc.) i zanieczyszczenie wód, problemy z wodą (34 proc.).

Badanie trackingowe nt. świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski jest realizowane od 2011 r., a dzięki jego cykliczności możemy śledzić dynamikę zmian, jakie zachodzą w świadomości i zachowaniach ekologicznych mieszkańców Polski. Obecnie jest to szósta edycja badania. Badanie trackingowe przeprowadzano na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (n=1015) w wieku powyżej 15 lat.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wytwarzamy coraz więcej odpadów. 358 kg na mieszkańca w 2021 r. (01 lipca 2022)Uprzątnięto nielegalne składowisko w Łagiewnikach. Usunięto ok. 565 ton odpadów (01 lipca 2022)MKIŚ opublikował projekt nowego KPGO 2028 (29 czerwca 2022)Raport: 5 kluczowych zasad ROP (27 czerwca 2022)Akt oskarżenia ws. nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich (27 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony