Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Poznać lepiej reformę. Baza wiedzy o zmianach w systemie planowania przestrzennego

   Powrót       20 listopada 2023       Planowanie przestrzenne   

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało materiały edukacyjne, które omawiają zmiany wprowadzone tegoroczną nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy przyjęte w ustawie z 7 lipca br. weszły w życie 24 września. Jak wówczas pisaliśmy, ustawa wprowadza nowe narzędzia planistyczne z planem ogólnym gminy na czele – jako akt prawa miejscowego ma być obligatoryjnie uchwalany dla całego obszaru gminy. Plany ogólne jako najważniejsze akty planowania przestrzennego w gminie będą musiały powstać do 1 stycznia 2026 roku. Znajdą się w nich podstawowe ustalenia umożliwiające późniejsze uchwalanie planów miejscowych i wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sporządzany na wniosek inwestora zintegrowany plan inwestycyjny stanie się nową formą planu miejscowego. Jak w komunikacie na temat bazy wiedzy pisze MRiRT, nowelizacja miała na celu „zapewnienie zrównoważonego rozwoju kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego”. Uproszczeniu mają także ulec procesy inwestycyjne.(1)

Konferencja i prezentacje

Materiały przygotowane w bazie wiedzy są przeznaczone dla gmin odpowiedzialnych za sporządzanie aktów planowania przestrzennego, inwestorów oraz właścicieli nieruchomości. W zakładce poświęconej najważniejszym zmianom czytamy o przeciwdziałaniu suburbanizacji dewastacji przestrzeni i poznajemy kluczowe rozwiązania wprowadzone nową regulacją. Poza już wymienionymi znajdują się tam wzmocnienie konsultacji społecznych, uchylenie przepisów nt. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, uproszczenie i przyspieszenie procesu sporządzania aktów planowania przestrzennego czy wprowadzenie teleinformatycznego Rejestru Urbanistycznego. Zamieszczone linki do nagrań na Youtube pozwalają zapoznać się z przebiegiem dwudniowej konferencji szkoleniowej, którą ministerstwo zorganizowało 18 i 19 października.

Obok nagrań w bazie zamieszczone są prezentacje, poświęcone m.in. bilansowaniu terenów mieszkaniowych w planie ogólnym gminy, partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, zmian w przepisach dotyczących wydawania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, cyfryzacji planowania czy formułowania ustaleń planu ogólnego jako danych przestrzennych.

Podcast i FAQ

W materiałach multimedialnych znalazły się również dwa odcinki podcastu. O zmianach wprowadzonych reformą rozmawiają w nim Grzegorz Kmiecik i Ewelina Skirzyńska z Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pierwszy odcinek dotyczy planu ogólnego gminy. Drugi opowiada o zmianach dot. inwestycji w OZE, zintegrowanym planie inwestycyjnym oraz innych innowacjach.

Kolejnym ważnym elementem bazy jest lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Dowiemy się z niej o uwzględnianiu w planach ogólnych ograniczeń wynikających z form ochrony przyrody, stosunku planu do strategii rozwoju gminy, planach dla terenów, na których prowadzi się podziemną eksploatację kopalin czy też o procesie występowania o opinie i uzgodnienia.

Baza wiedzy jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/baza-wiedzy-dotyczaca-reformy-systemu-planowania-przestrzennego

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Więcej tutaj:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/baza-wiedzy-o-reformie-systemu-planowania-przestrzennego

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lekkie i zrównoważone budownictwo szansą na sprostanie wyzwaniom klimatycznym i demograficznym (19 lutego 2024)Publiczne konsultacje naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania przestrzennego (09 lutego 2024)Jak wyjść z labiryntu reformy planowania przestrzennego? (06 lutego 2024)11 TW mocy odnawialnych w 2030 r. dla 1,5 st. C. Joint Research Centre kreśli scenariusze (25 stycznia 2024)Czy COP28 spełnił pokładane w nim nadzieje? UNFCCC podsumowuje ustalenia (18 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony