Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Bez podwyżek cen za egzaminy i certyfikaty dla instalatorów OZE

UDT wstrzymywał ostatnio wydawanie certyfikatów instalatorom mikroinstalacji i małych instalacji OZE z uwagi na wygaśnięcie dotychczasowych przepisów. Wkrótce wszystko powinno wrócić do normy, gdyż resort energii pracuje nad nowym rozporządzeniem.

   Powrót       13 marca 2017       Energia   

Wynika z niego, że dotychczasowe stawki za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatów oraz udzielenie akredytacji pozostaną bez zmian.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE przewiduje konieczność stworzenia przez państwa członkowskie systemu certyfikacji instalatorów OZE, a także akredytacji ośrodków prowadzących szkolenia dla instalatorów. Normy mają zapewnić, że montowaniem instalacji OZE będą zajmowały się wyłącznie osoby kompetentne, które uzyskały odpowiednie uprawnienia. Obowiązujące dotychczas przepisy utraciły ważność na początku listopada ubiegłego roku, przez co Urząd Dozoru Technicznego (UDT) był w ostatnich miesiącach pozbawiony formalnej podstawy prawnej do wydawania dokumentów. Wkrótce wszystko powinno wrócić do normy, gdyż resort energii przedstawił przed kilkoma dniami projekt nowego rozporządzenia w tym zakresie.

Projektowane przepisy precyzują, że opłaty powinny być wnoszone na rachunek bankowy Urzędu Dozoru Technicznego. W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia, ułatwieniem dla osób przystępujących do egzaminu ma być możliwość zaliczenia wniesionej już opłaty na poczet egzaminu przeprowadzanego w innym terminie. Oznacza to, że w przypadku zmiany terminu nie będzie już obowiązku ponownego wnoszenia opłaty.

Wymagania w zakresie certyfikacji i akredytacji dotyczą instalatorów: kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła i płytkich systemów geotermalnych o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW. Terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów ogłaszane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego co najmniej dwa razy do roku.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wiatraki na terenach poprzemysłowych? Propozycja Ministerstwa Rozwoju i Technologii (03 września 2021)Co wykazała kontrola NIK w kwestii rozwoju OZE? (17 sierpnia 2021)Prognozy przedstawione w PEP 2040 zostaną przekroczone (06 lipca 2021)Dwa nowe nabory w programie Mój Prąd (30 czerwca 2021)Trwają konsultacje rozporządzeń do tzw. ustawy licznikowej (29 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony