Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2023 06 grudnia 2023

Wzrosło bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław Wiślanych

Przebudowa koryt rzek Wąska, Motława i Dzierzgoń, a także remont ostróg na Wiśle to zadania zrealizowane przez RZGW w Gdańsku w 2014 roku w ramach projektu unijnego dotyczącego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław.

   Powrót       09 stycznia 2015       Woda   
Wyremontowana ostroga wiślana w gminie Subkowy.

Koryta 3 rzek przebudowane

Prace na rzece Wąskiej polegały na przebudowie koryta, a ich celem było zabezpieczenie przed zalaniem polderów Żuław Elbląskich. Przebudowa zniszczonych umocnień i budowa nowych zwiększyła przepustowość koryta i ułatwia spływ wielkich wód oraz lodów. Udrożniono również światło mostów drogowych w miejscowościach Węzina, Rzeczna i Drużno. Ostateczna wartość zadania wyniosła 3,3 mln. zł.

Przebudowa koryta rzeki Motława na terenie Powiatu Gdańskiego oraz Tczewskiego polegała na nadaniu właściwych spadków dnu rzeki, wykonaniu umocnień brzegowych. Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych do rzeki. Zwiększony został przekrój hydrauliczny rzeki dla swobodnego spływu wód powodziowych, co zminimalizowało zagrożenie podtapianiem. Przed przystąpieniem do prac przesadzono z obszaru inwestycji część roślin objętych ochroną, a dno pokryto kamieniami mającymi ułatwić bytowanie organizmom wodnym. Koszt realizacji zadania to 6,6 mln zł.

Ukończono również przebudowę koryta rzeki Dzierzgoń, której celem było zabezpieczenie koryta na odcinku od granicy rezerwatu jeziora Drużno do małej elektrowni wodnej MEW w mieście Dzierzgoń. Przeprowadzone roboty umożliwią swobodny spływ lodu, wód roztopowych, wód powodziowych i wód polderowych. Przyczynią się także do ochrony terenów przyległych przed podtapianiem.

Ostrogi ważne dla zimowej akcji lodołamania

Celem odbudowy 10 ostróg na Wiśle w gminach Subkowy i Tczew było zapobieganie powstawaniu powodzi zatorowych i zapewnienie odpowiednich głębokości dla pracy lodołamaczy. Ostrogi zmniejszają ryzyko powodzi o zasięgu regionalnym. Efektem odbudowy jest odsunięcie nurtu rzeki od brzegów i jego koncentracja, co sprzyja utrzymaniu warunków umożliwiających prowadzenie zimowej akcji lodołamania, redukuje erozję brzegową oraz chroni wały przeciwpowodziowe przed uszkodzeniem. Koszt robót to niemal 6 mln zł.

Trwa przebudowa ujścia Wisły

Trwają jednocześnie prace przy największym zadaniu projektu polegającym na przebudowie ujścia Wisły. Wykonano tam w większości prace związane z remontowanym odcinkiem 600 m kierownicy wschodniej oraz głowicy kierownicy wschodniej, a także część prac związanych z wydłużeniem kierownicy wschodniej. W trakcie są prace związane z remontem 550 m kierownicy zachodniej oraz z budową głowicy ją kończącą.

Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kraków: Bieżanów chroniony przed powodzią (10 lipca 2023)Jak zaopiekować się wodą w mieście - strategia włodarzy polskich miast (13 kwietnia 2023)Wielostronne porozumienie dla budowy zbiornika Kotlarnia (07 lutego 2023)Stop Powodzi: Od 22 grudnia konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym (10 grudnia 2020)Stop powodzi. Lista celów i działań w projekcie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (19 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony