Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Do banku po wiedzę? Wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać wsparcie w termomodernizacji

Dlaczego wspólnoty mieszkaniowe nie tak łatwo decydują się na termomodernizację? Jakie zmiany prawne nadchodzą w obszarze finansowania takich inwestycji? Rozmowa z Adamem Hirnym, dyrektorem Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas.

   Powrót       16 grudnia 2019       Planowanie przestrzenne       Artykuł promocyjny   
Adam Hirny
Dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas

Teraz Środowisko: Bank BNP Paribas zaangażował się w unijny program wspierający m.in. modernizację budynków wielorodzinnych. Kto może z niego skorzystać?

Adam Hirny: W ramach programu ELENA(1) (ang. European Local Energy Assistance), bo o nim mowa, wspieramy wspólnoty mieszkaniowe w termomodernizacji budynków wielorodzinnych, a także w inwestycjach z zakresu OZE. Potrzeby w tym obszarze są ogromne, ponieważ w dalszym ciągu większość budynków wielorodzinnych nie zostało poddanych podstawowej termomodernizacji, a te, które taki proces przeszły, nadal posiadają duży potencjał w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

TŚ: Czy wspólnoty mieszkaniowe mają świadomość problemu?

AH: Z jednej strony wspólnoty są świadome, że energia drożeje, co powoduje wzrost zainteresowania termomodernizacją. Z drugiej strony - nie mają wystarczającej wiedzy, jakie konkretne działania powinny podjąć, ani też jaki wiąże się z tym koszt. Często mamy więc do czynienia z efektem zaniechania inwestycji, głównie z uwagi na brak informacji w tym zakresie. Przy okazji naszych konferencji i szkoleń, dostrzegamy rosnące zainteresowanie wspólnot mieszkaniowych zwiększaniem efektywności energetycznej ich nieruchomości. Nie raz przeprowadzenie rzetelnego audytu energetycznego jest impulsem pozwalającym podjąć decyzję, gdyż buduje niezbędną wiedzę. Audyt dostarcza informacji, jakie będzie zużycie energii w przypadku konkretnych prac modernizacyjnych, związanych m.in. z doszczelnieniem/izolacją skorupy budynku, wymianą okien, izolacją dachu, piwnic czy montażem instalacji OZE. Wskazuje również na optymalny wariant inwestycji.

TŚ: Zatem wspólnoty chętnie przeprowadzają audyt?

AH: Niezupełnie. Koszt takiego audytu, często wynoszący 5-15 tys. złotych w wielu przypadkach może być przyczyną zaniechania termomodernizacji. Fundusze remontowe są ograniczone i wspólnoty wolą je przeznaczyć na remont klatki schodowej czy balkonów, wymianę windy niż na sporządzenie audytu. Tymczasem straty ciepła wynikające z niedoszczelnienia budynku oznaczają też straty ekonomiczne.

TŚ: Dostępne są środki krajowe, w jaki sposób łączą się one z programem unijnym?

AH: Oczywiście, Bank Gospodarstwa Krajowego dysponuje środkami w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów. To czego brakuje, to wiedza, która zmobilizuje wspólnoty do podjęcia decyzji o modernizacji, a jak wspomnieliśmy, wiedzę dostarcza kosztowny audyt. Warto zaznaczyć, iż procedury ubiegania się o dofinansowanie z BGK przewidują obligatoryjne dostarczenie dokumentacji technicznej, czyli m.in. audytów energetycznych i projektów budowlanych. Projekt ELENA umożliwia uzyskanie refundacji w wysokości 90 proc. zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem takiej dokumentacji technicznej, więc z punktu widzenia wspólnoty mieszkaniowej oba te programy, tj. Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz Program ELENA są względem siebie komplementarne.

W ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bank BNP Paribas uzyskał ponad 3 mln euro środków z przeznaczeniem na wsparcie techniczne wspólnot mieszkaniowych (audyty, projekty budowlane, doradztwo), a także na zbudowanie wewnętrznych kompetencji w banku w zakresie wspierania wspólnot w całym procesie wnioskowania o kredyt i pozyskania wsparcia z BGK pod kątem inwestycji w poprawę. Zaczynając od przygotowania audytu, a kończąc na doradztwie w kontekście współpracy z BGK.

TŚ: Bank zatrudnia audytorów energetycznych?

AH: Na ten moment audyt jest wykonywany przez zewnętrznego audytora, wybranego przez wspólnotę, choć rzeczywiście planujemy współpracę z takimi ekspertami.

TŚ: W jakich tematach przedstawiciele banku mogą służyć wsparciem?

AH: Kompetencje ekspertów z Banku BNP Paribas pomocne są m.in. na etapie przeprowadzenia klienta przede wszystkim przez meandry finansowe, jak również procedurę ubiegania się o dofinansowanie z BGK. Warto zaznaczyć tutaj, że trwają prace związane ze zmianą ustawy o funduszu termomodernizacji i remontów. W ramach planowanej nowelizacji ustawy, poziom premii ma zostać podniesiony do 21 proc. wartości inwestycji, gdy wraz z realizacją termomodernizacji budynku wspólnota mieszkaniowa zdecyduje się na zakup i montaż mikroinstalacji OZE. Możliwe, że powyższe zmiany wejdą w życie na początku przyszłego roku, co z pewnością byłoby dodatkowym bodźcem do przeprowadzenia termomodernizacji.

TŚ: Możemy się więc spodziewać większych inwestycji w mikroinstalacje OZE?

AH: Zdecydowanie. Zresztą jako bank, mamy ambicję wspierać nie tylko typowe projekty. Chcielibyśmy, by komponent techniczny przyczynił się do decyzji zarządców wspólnot, które wykraczają poza standard. Czyli nie kończą się na doszczelnieniu skorupy budynku, ale obejmują ponadto wymianę oświetlenia czy źródeł ciepła, jak również inwestycje w odnawialne źródła energii.

Bank BNP Paribas ponosi wyłączną odpowiedzialność za powyższe informacje, które nie muszą być tożsame ze stanowiskiem Unii Europejskiej. Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych powyżej treści.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Eco-MiastoTekst powstał w ramach projektu Eco-Miasto, którego celem jest rozpowszechnienie i wdrażanie w polskich gminach dobrych praktyk w zrównoważonym rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Teraz Środowisko jest wieloletnim patronem medialnym projektu.

Przypisy

1/ Program ELENA jest częścią większego programu należącego do programu Horyzont 2020.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

126 mln zł do wydania na wymianę źródeł ciepła w Zachodniopomorskim. Na razie 633 wnioski i 23 podpisane umowy (11 czerwca 2024)Bezpieczeństwo, niezależność i przemysł na pierwszy plan? Polityka klimatyczna UE po wyborach do PE (10 czerwca 2024)Mazowsze liderem, jeśli chodzi o liczbę wniosków złożonych do programu „Czyste Powietrze”. PAS (06 czerwca 2024)Niemal 250 mln zł na termomodernizację. Dolnośląskie (31 maja 2024)„Koncepcja dekarbonizacji ciepłownictwa systemowego”. NCBR (29 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony