Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2023 27 stycznia 2023

Branża biopaliw dyskutuje o swojej przyszłości

A gdyby paliwa miały etykietę o swojej emisyjności? Ile zrównoważonych paliw lotniczych jest gotów kupić sektor awiacji? Kiedy w Polsce wdrożymy standard E10? To niektóre z zagadnień poruszonych podczas konferencji Krajowej Izby Biopaliw.

   Powrót       07 października 2022       Energia       Artykuł promocyjny   
XI Konferencja Biopaliwa Transportowe Krajowej Izby Biopaliw

Mowa o  XI Konferencji Biopaliwa Transportowe Krajowej Izby Biopaliw, która miała miejsce pod koniec września w Jachrance.

Branża biopaliw, jako sektor regulowany, wyczekuje efektów trialogu między Komisją Europejską, Parlamentem i Radą Unii Europejskiej, dotyczącego przeglądu dyrektywy RED II. Ma on zakończyć się jeszcze w tym roku. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) wskazuje, że światowe potrzeby konsumpcyjne biopaliw transportowych potroją się do 2030 r., zgodnie ze scenariuszem zrównoważonego rozwoju.

Lotnictwo i produkcja światowa

Jak podał Tomasz Nowak z Technoilogy, choć w 2020 r. z powodu pandemii światowa produkcja biopaliw spadla o 8%, w kolejnym roku szybko wróciła na ścieżkę wzrostu. W 2022 r. ma skoczyć o 7% względem 2021 r., dzięki większej produkcji HVO (ang. hydrogenated vegetable oil) i biodiesla. Rosnąć będzie także zapotrzebowanie na zrównoważone paliwa lotnicze (ang. SAF – sustainable aviation fuel). W 2021 r., mimo że SAF był 2-4 razy droższy od konwencjonalnego paliwa do silników odrzutowych, linie lotnicze kupiły każdą kroplę z dostępnych 125 milionów litrów SAF. Ponad 38 krajów ma polityki ukierunkowane na rozwój SAF, torujące drogę rozwoju rynku. Projekt rozporządzenia UE „ReFuelEU Aviation” określa z kolei, że ​​paliwo lotnicze dostarczane do portów lotniczych UE będzie musiało stanowić w 2% SAF już do 2025 r., wzrastając w pięcioletnich odstępach, by osiągnąć 63% w 2050 r. Przewiduje się także, że udział HVO w europejskim zapotrzebowaniu na biopaliwa oparte na ropie wzrośnie do 35% do 2030 r.

Biopaliwowe plany Orlenu

Omówiono wiele tematów technologicznych, dedykowanych produkcji biopaliw. O planach polskiego giganta paliwowego w zakresie biopaliw mówił Grzegorz Borówka z grupy Orlen Południe. W przyszłym roku ma zostać zbudowana linia do produkcji estrów zużytych olejów posmażalniczych (UCO) co zwiększy całkowitą produkcję biodiesla Orlenu Południe z 275 kta w roku 2021 do 305 kta w 2023 r. W połowie 2024 r. ma powstać z kolei kompleks produkcji bioetanolu wytworzonego na bazie słomy zbóż, o wydajności 25 tys. ton/rok. Jako narzędzie realizacji celów wskaźnikowych koncern chce wykorzystać także produkcję biometanu. W związku z tym zapowiadana jest budowa biogazowni, służących produkcji biometanu, a potem także uzyskiwanie z niego zielonego wodoru.

Debata i potrzeby branży

Kulminacyjnym punktem konferencji była debata ekspercka, w której udział wzięli: Prezes Krajowej Izby Biopaliw Zygmunt Gzyra,  Prezes-Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszek Wiwała,  Dyrektor Departamentu Ropy i Paliw Transportowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska Przemysław Bryksa, Dyrektor Generalny ePURE David Carpintero oraz Andre Paula Santos z European Biodiesel Board. Całość prowadziła redaktor naczelna Teraz Środowisko Marta Wierzbowska-Kujda. Dyskusja skoncentrowana była przede wszystkim na europejskich perspektywach stojących przed branżą biopaliw. Znaki zapytania związane są m.in. z opodatkowaniem energii (czy zrównoważone biopaliwa będą miały warunki preferencyjne), rewizją dyrektywy RED II (m.in. zmiany multiplifikacji w liczeniu redukcji GHG czy obniżaniem emisyjności transportu (de facto dążeniem do dominacji samochodów elektrycznych na rynku europejskim po 2035 r.).

Zwrócono uwagę na bardzo ambitne cele unijne w obszarze transportu, które wymagają zdywersyfikowanego wachlarza technologii i surowców. Chodzi m.in. o przepisy Fit for 55 i cel 14% OZE w transporcie do 2030 r. W tym kontekście David Carpintero oraz Andre Paula Santos podkreślali rolę, jaką może odegrać bioetanol i biodiesel wytwarzany ze zrównoważonych surowców rolnych oraz odpadów i pozostałości. Kluczowym elementem w tym kontekście ma być charakterystyka emisyjności paliw odnawialnych, ponieważ to redukcja śladu węglowego jest kluczowym elementem polityki klimatyczno-energetycznej UE.

Nie zabrakło wątku krajowego i sytuacji związanej z tzw. „małą nowelizacją” ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, do czego szczególnie odnieśli się Prezes KIB Zygmunt Gzyra oraz Dyrektor Przemysław Bryksa. Obaj podkreślili pilną potrzebę nowelizacji przepisów na 2023 rok m.in. poprzez ustanowienie współczynnika redukcyjnego NCW, co pozwoli na utrzymanie dotychczasowej struktury dostaw biokomponentów zdominowanej przez rodzimą produkcję. Przedstawiciel resortu klimatu i środowiska poinformował przy tej okazji o trwających w ministerstwie pilnych pracach nad aktem wdrażającym standard E10 w benzynach silnikowych, co ma ruszyć w Polsce od początku 2024 roku.

Artykuł powstał we współpracy z Krajową Izbą Biopaliw.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polski sukces OZE: biomasa z okrasą (11 stycznia 2023)Senat bez poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej (17 listopada 2022)W biopaliwach nowe otwarcie? (27 września 2022)Od stycznia 2023 nowe rozwiązania dla biokompontentów i biopaliw (05 sierpnia 2022)Fit for 55: Rada uzgadnia wyższe cele OZE i efektywności energetycznej (28 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony