Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Budowa farmy PV na gruncie rolnym a opodatkowanie – odpowiada Ministerstwo Finansów

   Powrót       28 sierpnia 2023       Energia   
AgroPV

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację wyjaśniło zawiłości związane z opodatkowanie gruntu rolnego, gdy na jego części zainstalowana jest farma fotowoltaiczna.

Wątpliwości posłów wskazane w interpelacji poselskiej nr 42802 dotyczą klasyfikacji ewidencyjnej i opodatkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne. Te coraz częściej pojawiają się na obszarach wiejskich, a łączna ich moc przekroczyła 3 GW.

Resort przypomina w odpowiedzi, że opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Z kolei użytki rolne lub lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Pojęcie „gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej” znalazło się w orzecznictwie sądów administracyjnych. Pod tym pojęciem rozumie się realizowanie czynności powodujących dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- Z przesłanki tej nie wynika, aby na gruntach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej nie mogła być prowadzona inna działalność, o ile specyfika prowadzonej działalności gospodarczej na to pozwala. W orzecznictwie podkreśla się również, że możliwość prowadzenia w ograniczonym zakresie działalności rolniczej na nieruchomości pozostaje bez wpływu na uznanie, że nastąpiło zajęcie jej na prowadzenie działalności gospodarczej, skoro zajęty teren jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania farmy fotowoltaicznej – czytamy.

Możliwość pobierania pożytków w postaci zbioru np. siana na gruncie zajętym na elektrownię fotowoltaiczną nie ma charakteru podstawowego, lecz uboczny. Nie ma to jednak wpływu na opodatkowanie takich gruntów podatkiem od nieruchomości, o ile są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz jest to zasadniczy - gospodarczy cel ich wykorzystywania – wyjaśnia resort.

Czytaj: Fotowoltaika się rozwija, prawo nie nadąża. APV czeka na wyjście z cienia

Powierzchnia gruntu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne, jak również infrastruktura towarzysząca, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawek właściwych dla działalności.

- Cały ogrodzony teren zajęty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w postaci farmy fotowoltaicznej, obejmujący powierzchnię gruntu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne, jak również infrastruktura towarzysząca oraz pasy zieleni pomiędzy jej elementami konstrukcyjnymi podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości – wyjaśnia dalej resort.

Jeżeli jednak nieruchomość rolna jest wykorzystywana tylko częściowo do prowadzenia działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości tylko w tej części. Co do zasady, nie jest wykluczone opodatkowanie nieruchomości rolnej podatkiem od nieruchomości w części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej i podatkiem rolnym w odniesieniu do części nieruchomości niezajętej na prowadzenie działalności gospodarczej. Tą kwestię mogą zweryfikować organy podatkowe.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

AgroPV. Co zrobić, by umożliwić rolnikom integrację fotowolatiki z produkcją rolną? (16 listopada 2023)Agrowoltaika ekologicznym i ekonomicznym motorem dla rolnictwa (13 listopada 2023)SolarPower Europe aktualizuje wytyczne dla systemów agrofotowoltaicznych (04 października 2023)Grunt to dobra konstrukcja – także w AgroPV (15 września 2023)Przyszłość nie jest niewiadomą. Zielona energia to pewny kierunek (12 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony