Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
25.11.2020 25 listopada 2020

Budynki użyteczności publicznej oraz bloki dołożą własną cegiełkę do elektromobilności

Niektóre nowobudowane szpitale, szkoły oraz bloki mieszkalne będą musiały od 2021 r. wyposażyć swoje stanowiska postojowe w punkty ładowania pojazdów elektrycznych oraz zapewnić odpowiednie dla tych punktów moce przyłączeniowe z sieci.

   Powrót       27 maja 2019       Transport   

Opublikowany przed kilkoma dniami projekt nowego rozporządzenia Ministra Energii(1) ma na celu uregulowanie sposobu obliczania minimalnej mocy przyłączeniowej służącej do zaspokojenia potrzeb użytkowników pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu plug-in. Regulacja stanowi jednocześnie wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Rozporządzenie ma zapewnić, że niektóre nowopowstające budynki w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. (tutaj również z pewnymi wyjątkami), będą wkrótce posiadały odpowiednią moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć ich stanowiska postojowe w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW. Wymogi nie dotyczą budynków już istniejących oraz zamierzeń budowlanych, dla których przed dniem 1 stycznia 2019 r. inwestor zdążył złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Czy samorządy dadzą radę?

Art. 60 ust. 1 ustawy opisuje cele, jakie do końca 2020 r. powinny zrealizować w zakresie ogólnodostępnej sieci stacji ładowania poszczególne gminy. Przypomnijmy, że samorządy o liczbie mieszkańców wyższej niż 1 mln, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 600 tys. pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych powinny za 1,5 roku posiadać aż 1000 takich punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Gminy o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 tys., w których zostało zarejestrowanych co najmniej 200 tys. pojazdów i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych, powinny wykazać się wkrótce 210 punktami ładowania. Ustawa określa cele również dla mniejszych gmin (100 punktów ładowania w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 150 tys. oraz 60 punktów w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 tys.).

Parkingi na ratunek

Aby pomóc samorządom w realizacji tak ambitnych celów, rząd postanowił więc odgórnie uregulować kwestię nowobudowanych zewnętrznych i wewnętrznych stanowisk postojowych zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej (np. szpitalach, szkołach, bankach, placówkach pocztowych czy lotniskach) oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 roku oddanych do użytkowania zostało 2675 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2624 budynków użyteczności publicznej. Rząd przewiduje, że z każdym rokiem liczby te będą rosnąć.

Paragraf drugi projektowanego rozporządzenia określa minimalną moc przyłączeniową dla budynków użyteczności publicznej, która powinna być równa iloczynowi 20 proc. planowanych dla tegpo budynku miejsc postojowych i mocy równej 3,7 kW. Paragraf trzeci określa zaś minimalną moc przyłączeniową dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych mnożąc w tym przypadku planowaną liczbę miejsc postojowych razy wartość mocy równej 3,7 kW. Przepis przejściowy zakłada z kolei, że podmioty, które złożyły wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego po dniu 1 stycznia 2019 r., ale przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, będą zobowiązane do dostosowania projektów budowlanych do wymagań rozporządzenia do dnia 1 stycznia 2020 r.

Opublikowany przez resort energii projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//567/12321753/12591258/12591259/dokument394845.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Elektromobilność w Polsce. Stan gry (25 listopada 2020)Czy elektromobilność wrzuci wyższy bieg? Jest nowy projekt (23 listopada 2020)Podsumowanie Global e-Mobility Forum 2020 (20 listopada 2020)Od 2030 r. zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi w Wielkiej Brytanii (18 listopada 2020)Quebec zabroni sprzedaży nowych samochodów z silnikiem spalinowym od 2035 r. (17 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony