Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

GUNB o roli gmin przy składaniu deklaracji nt. źródeł ciepła

Jaka jest rola gmin przy składaniu deklaracji na temat źródeł ciepła w budynkach, ile czasu będzie miał urzędnik na wprowadzenie do systemu złożonej deklaracji? Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował odpowiedzi na najczęstsze pytania.

   Powrót       16 czerwca 2021       Planowanie przestrzenne   

Z dniem 1 lipca br. każdy właściciel domu lub zarządca budynku będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji(1) na temat źródeł ciepła i spalania. Tego dnia ruszy też Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), czyli system informatyczny umożliwiający złożenie deklaracji online. Deklaracje będzie też można złożyć w formie papierowej, a wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację budynku.

Uzupełniając deklarację, trzeba będzie podać dane osobowe albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw. Ponadto w deklaracji znajdą się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Jak poinformował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), deklarację do CEEB będzie musiał złożyć każdy właściciel lub zarządca, nawet jeżeli wcześniej gmina, w której zamieszkuje przeprowadziła inwentaryzację źródeł ogrzewania. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

Rola gmin przy składaniu deklaracji

Jak poinformował GUNB, deklaracje, które zostaną złożone w formie papierowej urzędnik będzie musiał wprowadzić do systemu. Będzie miał na to 6 miesięcy (w przypadku budynków już istniejących) i 30 dni ( w przypadku nowo powstałych budynków, gdzie źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca). Przy czym dane do systemu będzie mógł wprowadzać tylko urzędnik uwierzytelniony przez administratora lokalnego, który otrzyma dostęp do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W wyjaśnieniach GUNB czytamy też, że nie przewidziano kwestii finansowania dodatkowego zatrudnienia pracowników na szczeblu gmin. Urząd wskazał przy tym, że obowiązek inwentaryzacji budynków przez gminy wynika bezpośrednio z Programów Ochrony Powietrza. Z kolei zadaniem GUNB, w ramach tworzonej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jest dostarczenie narzędzia w postaci systemu teleinformatycznego, które te dane usystematyzuje oraz zgromadzi w jednym miejscu, aby w przyszłości w znaczący sposób ułatwić pracę jednostkom samorządowym. - Aby osiągnąć cele projektu, obsłużyć zapotrzebowanie na inwentaryzację budynków oraz maksymalnie przyspieszyć i usprawnić jej realizację, GUNB zakłada dostarczenie do blisko 2500 gmin w Polsce oraz do Inspekcji Ochrony Środowiska urządzeń mobilnych (tabletów) z dostępem do internetu oraz funkcją druku – czytamy w wyjaśnieniach.

Wpływy z kar za niezłożenie deklaracji dochodem gmin

Za niezłożenie deklaracji wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, które będą stanowić dochód własny gminy.

Przy czym jak wskazuje GUNB, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) „nie przesądza, na jakie zadania środki te powinny zostać przeznaczane, ale wydaje się, że zasadnym jest, aby środki z tego tytułu były skierowane na zadania w obszarach związanych z ochroną powietrza”.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Więcej na temat CEEB i składania deklaracji:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Za 1.5 roku może zabraknąć środków na „Czyste Powietrze”. PAS (17 kwietnia 2024)Biogospodarka to konieczny kierunek dla przedsiębiorstwa rolno-spożywczego (08 kwietnia 2024)Potrzeba co najmniej 6 mld zł rocznie? Przyszłość Czystego Powietrza (04 kwietnia 2024)Samorządowcy i naukowcy dyskutowali o autonomii energetycznej gmin. Wrocław (28 marca 2024)Zwiększa się „zielony” rynek pracy. Tychy (25 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony