Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Czy Polska realizuje cele Agendy 2030? MRiT rusza z drugim przeglądem

   Powrót       11 maja 2023       Zrównoważony rozwój   
Agenda 2030

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się niecodzienna zapowiedź. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) jeszcze w tym kwartale chce sfinalizować dokument pt. „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport 2023”.

Wspomniana analiza ma pomóc oszacować poziom realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które wynikają z Agendy 2030. Sporządzenie raportu jest inicjatywą dobrowolną, ale nie całkowicie. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Agendy 2030 A/RES/70/1 z 25 września 2015 r., każdy kraj do 2030 roku powinien dokonać przynajmniej dwukrotnego przeglądu swoich postępów na drodze do realizacji Agendy 2030. Te prezentowane są w lipcu każdego roku w formie Dobrowolnych Narodowych Przeglądów (ang. Voulntary National Review) na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ ds. zrównoważonego rozwoju. Dobrowolny jest natomiast moment zaprezentowania dokumentów.

Polska zrealizowała już pierwszy tego typu przegląd, w 2018 roku(1). Zaprezentowano tam m.in. dane dotyczące jakości powietrza, dostępu do wody pitnej, poziomu lesistości, energochłonności gospodarki czy też poziomów recyklingu. Nowe zestawienie ma pokazać postęp Polski w latach 2018-2022. Z nowości, pojawić się ma finansowanie działań na rzecz celów zrównoważonego rozwoju i pokazanie „synergii oraz kompromisów”, obrazujących powiązania między poszczególnymi celami.

Finalizacja raportu w II kwartale 2023 r.

Drugi raport ma zostać sfinalizowany jeszcze w tym kwartale br. Jak czytamy, do jego opracowania został zaproszony zarówno świat biznesu, organizacje pozarządowe, środowiska młodzieżowe, a także Główny Urząd Statystyczny, za projekt odpowiada Kamila Król, podsekretarz stanu w MRiT.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ 
https://www.unic.un.org.pl/files/259/Polska_VNR_20180615.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Qair Polska zdobywcą tytułu cPPA Leader in Poland 2023 (07 maja 2024)Francuskie firmy zainwestowały w Polsce ponad 108 mld zł. To też współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami (07 maja 2024)Nowa strona Polskich Parków Narodowych (30 kwietnia 2024)Forum Miast 2025 (26 kwietnia 2024)Parlament Europejski zatwierdził NZIA (26 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony