Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Zaostrzono zasady handlu niektórymi gatunkami dzikiej fauny i flory

Ochrona m.in. słoni i rekinów została wzmocniona przez CITES, którego 18. Konferencja Stron zakończyła się w ubiegłym tygodniu w Genewie. Mniej medialne gatunki, takie jak skrzydelnik wielki, węgorze i jaszczurki, również zyskały ochronę.

   Powrót       03 września 2019       Zrównoważony rozwój   

W ostatnich dniach zakończyło się 18. posiedzenie Konwencji Stron o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). Konferencja zrewidowała zasady handlu dziesiątkami gatunków dzikiej fauny i flory, handel którymi prowadzić może do nadmiernego przełowienia mórz i oceanów, nadwyrężających ekosystem zbiorów i polowań.

Raport o bioróżnorodności

Wydarzenie rozpoczęto od przypomnienia wniosków płynących z opublikowanego w maju br. raportu Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (ang. Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES). W raporcie tym naukowcy ostrzegają, że obecnie na całym świecie zagrożonych wyginięciem jest nawet milion gatunków roślin i zwierząt. Spośród najważniejszych zidentyfikowanych przyczyn tego stanu rzeczy, jako jedną z głównych wymienia się nadmierną eksploatację zasobów naturalnych. Ivonne Higuero, nowo wybrana sekretarz generalna CITES, cytując fragmenty raportu, przyznała, że ze względu na pilną potrzebę zmian w podejściu społeczeństw do zasobów naturalnych strategia „business as usual(1)” nie jest już opcją.

Treść raportu odbiła się szerokim echem wśród Stron Konwencji, w wyniku czego zrewidowano zasady handlu kilkudziesięcioma gatunkami dzikiej fauny i flory. Podczas spotkania delegaci CITES rozpatrzyli 57 wniosków w celu zwiększenia lub zmniejszenia kontroli międzynarodowego handlu dziką fauną i florą.

Nie tylko „medialnym” gatunkom grozi wyginięcie

Podczas gdy debaty publiczne i nagłówki gazet zdominowane są przez informacje o zmniejszających się populacjach tygrysów, niedźwiedzi polarnych czy nosorożców, zagrożone wyginięciem są także mniej „medialne” gatunki roślin i zwierząt. Po intensywnych negocjacjach delegaci COP18 uchwalili w tej sprawie kilka korzystnych przepisów. Dotyczą one przede wszystkim zakazu handlu żywymi słoniami schwytanymi na wolności dla potrzeb ogrodów zoologicznych i cyrków, a także zwiększonej ochrony 18 dodatkowych gatunków rekinów i innych stworzeń morskich, w tym węgorzy, żółwi morskich i jesiotrów. Ochronę zyskał ponadto konik morski czy skrzydelnik wielki.

W odpowiedzi na rosnący handel egzotycznymi zwierzętami domowymi wiele gatunków żółwi lądowych, jaszczurek i gekonów również otrzymało ochronę. Rządy zgodziły się ponadto zbadać handel żywymi ozdobnymi rybami morskimi, aby ocenić, jaką rolę CITES może lub powinna odgrywać w regulowaniu tego handlu.

Wysoka wartość handlowa tropikalnych drzew

Drzewa tropikalne to kolejny rynek dzikiej przyrody o wysokiej wartości handlowej, który objęty został bardziej restrykcyjnymi przepisami. W odpowiedzi na wysokie i rosnące zapotrzebowanie na afrykański teak, CITES poszerzył potrzebę wydawania zezwoleń handlowych. Obostrzeniami objęto także wolno rosnące drzewo mukula (rodzaj palisandru) z południowej i wschodniej Afryki czy wszystkie gatunki cedru latynoamerykańskiego.

CITES w erze e-zakupów

Jak zwrócono uwagę, strony internetowe i portale społecznościowe stały się obecnie ośrodkami handlu wieloma gatunkami dziko żyjących zwierząt i roślin. - CITES zaczyna odkrywać innowacje rozwiązania, na przykład wykorzystując wiedzę specjalistyczną organizacji międzynarodowych, takich jak Interpol czy Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości ONZ poprzez partnerstwo z Międzynarodowym Konsorcjum ds. Zwalczania Przestępczości Przeciwko Dzikiej Przyrodzie (ang. International Consortium on Combating Wildlife Crime, ICCWC) – czytamy w biuletynie negocjacji IISD (ang. International Institute for Sustainable Development).

Decyzją o „cyberprzestępczości” przyjętą podczas wydarzenia powołano grupę roboczą mającą zająć się handlem internetowym. Powołano także grupę zadaniową „Big Cat”, mającą na celu poprawę egzekwowania prawa, zwalczania nielegalnego handlu i promowania współprac w zakresie ochrony tygrysów, lwów, gepardów, jaguarów i lampartów. Konferencja odrzuciła jednak propozycje kilku krajów południowoafrykańskich, aby zezwolić na ograniczony handel kością słoniową.

Rola społeczności lokalnych

Jak podkreśla Ivonne Higuero, kluczową rolę w ochronie dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt odgrywają społeczności lokalne i tubylcze, które żyją na pierwszej linii ochrony przyrody. Dodała, że w obliczu kryzysu wymierania gatunków ludzkość musi nauczyć się na nowo zarządzać światowym dziedzictwem dzikiej fauny i flory.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Scenariusz przyszłych wzorców działania, w którym zakłada się, że znaczące zmiany w postawach i priorytetach społeczeństwa, a także technologii, ekonomii lub polityce, nie będą miały miejsca, tak aby funkcjonujące dotąd okoliczności mogły pozostać niezmienione.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Adoptuj Łąkę: biznes na rzecz ratowania cennych ekosystemów (08 maja 2024)Odnowa bioróżnorodności w Parku Śląskim (07 maja 2024)Energia z morza Cykl edukacyjnych vodcastów Ørsted oraz TOK FM (19 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony