Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

We wrześniu dofinansowania na OZE, kolej i rewitalizację

   Powrót       06 września 2018       Energia   

We wrześniu otwierają się dwa nabory unijne w obszarze energetyki. Pierwszy konkurs dotyczy inwestycji polegających na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W drugim można pozyskać dotację unijną na budowę nowych lub zwiększenie mocy jednostek, w których wytwarza się jednocześnie energię elektryczną i ciepło (wysokosprawna kogeneracja).

O środki unijne na projekty OZE(1) mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy są wytwórcami energii z odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) przy wykorzystaniu energii z wiatru, biomasy, biogazu, wody, czy energii promieniowania słonecznego. Przedsiębiorca może otrzymać na jeden projekt łącznie do 15 mln euro wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł).

Z kolei dotację na inwestycje w technologii wysokosprawnej kogeneracji mogą pozyskać przedsiębiorcy, samorząd, czy też spółdzielnie mieszkaniowe. Projekt może otrzymać maksymalnie 85 proc. dofinansowania unijnego. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł(2).

Nowe konkursy na projekty dotyczące rewitalizacji startują w województwie lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i podlaskim.

W Wielkopolsce pula ponad 20 mln zł przeznaczona jest na działania takie jak: remonty, przebudowa i budowa budynków oraz przestrzeni znajdujących się na obszarach rewitalizacji, wsparcie inwestycyjne na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, czy poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych.

Do konkursu zaproszone są m.in. partnerstwa-publiczno-prywatne, szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty ekonomii społecznej, samorządy i przedsiębiorcy. Maksymalnie mogą otrzymać one dofinansowanie na poziomie 85 proc., zaś minimalny wkład własny wynosi 15 proc.

Do 28 września można składać wnioski w konkursie o wsparcie rewitalizacji obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zielonej Góry. W naborze mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, fundacje, samorządowe instytucje kultury oraz samorządy i ich stowarzyszenia.

Całkowita pula środków wynosząca ponad 19 mln zł, zostanie przekazana na projekty kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Wspierane będą działania przywracające lub nadające obszarom zdegradowanym nowe funkcje gospodarcze, społeczne i kulturalne poprzez m.in. poprawę stanu budynków, ich otoczenia oraz infrastruktury.

Do 28 września samorządy oraz zarządcy infrastruktury kolejowej mogą starać się o dotację na projekty dotyczące systemów kolejowych w miastach (koleje miejskie), systemów informacji pasażerskiej oraz systemów biletowych.

Środki zarezerwowane w konkursie na takie inwestycje wynoszą 500 mln zł. Projekt może otrzymać dofinansowanie do 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

Źródło: MIiR

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Poddziałanie 1.1.1 - IV nabór - energia elektryczna
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii/
2/ Źródła wysokosprawnej kogeneracji - IV konkurs
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji--iv-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-iv-konkurs.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NFOŚiGW: gminy dostaną dodatkowo 121 mln zł za pomoc przy wniosku w "Czystym Powietrzu" (08 grudnia 2023)Lądek-Zdrój, Lidzbark Warmiński i Przykona najbardziej innowacyjnymi energetycznie gminami w Polsce (05 grudnia 2023)4,4 mln zł na inwestycje bateryjne dla przedsiębiorstwa komunalnego w Krośnie (04 grudnia 2023)Europejska infrastruktura wodorowa po raz pierwszy na liście projektów PCI KE (01 grudnia 2023)Prawie 1,6 mld zł od NFOŚiGW na ochronę przyrody. Na początek - dla Gór Świętokrzyskich (01 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony