Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Stabilne dostawy wody w Rakszawie, Czaplinku oraz Koźminie Wielkopolskim dzięki wsparciu NFOŚiGW

   Powrót       07 marca 2022       Woda   

Trzy projekty z zakresu modernizacji infrastruktury zaopatrywania w wodę pitną zostały dofinansowane przez NFOŚiGW ze środków krajowych. 7,6 mln zł niskooprocentowanych pożyczek zostanie wykorzystane przez beneficjentów - Zakład Usług Komunalnych Energokom Sp. z o.o., Gminę Czaplinek oraz Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. - do przeprowadzenia przedsięwzięć w Rakszawie (woj. podkarpackie), Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) oraz Koźminie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie). Razem inicjatywy będą kosztowały ok. 9,4 mln zł.

Czytaj: Straty wody w przedsiębiorstwach wod-kan. KE wprowadzi w tym zakresie wartości progowe

Rozbudowa stacji uzdatniania wody zostanie zrealizowana przez ZUK Energokom w Rakszawie jako inwestycja celu publicznego - pozwoli to na poprawę procesu uzdatniania wody oraz zaspokojenie zwiększającego się na nią zapotrzebowania. Na co dzień SUW produkuje wodę do wodociągu gminnego zasilającego w wodę miejscowości: Rakszawa i Węgliska oraz (w okresie szczytowego zapotrzebowania lub w stanach awaryjnych) Wydrze i Rakszawa-Rąbane oraz części miejscowości Trzeboś - w gm. Sokołów Małopolski, części miejscowości Dąbrówki - w gm. Czarna oraz Miasto Łańcut. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody zostanie przeprowadzona poprzez zamontowanie urządzeń i instalacji niezbędnych dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych, jakościowych i ekonomicznych. Posłuży temu m.in. modernizacja istniejącego układu technologicznego. Nastąpi demontaż nieczynnej instalacji w budynku stacji i uruchomienie nowoczesnej technologii uzdatniania wody. W wyniku modernizacji ponad 6400 osób będzie mogło skorzystać z lepszego zaopatrzenia w wodę - będzie to jednocześnie efekt ekologiczny projektu. Udzielone dofinansowanie NFOŚiGW sięgnie tu 4,5 mln zł.

Projekt Gminy Czaplinek pn. Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody przy ul. Akacjowej w Czaplinku, dostanie ok. 1,3 mln zł wsparcia z NFOŚiGW. Pomoże zagospodarować i rozbudować istniejące (choć nie funkcjonujące obecnie) ujęcie wodne. Przebudowane zostaną instalacje technologiczne w istniejącym budynku SUW. Przewidziano również wybudowanie zbiornika retencyjnego (o pojemości 100m sześć.). Sam budynek stacji zostanie poddany remontowi. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa systemu zaopatrzenia w wodę u wszystkich obecnych odbiorców w miejscowościach - Czaplinek, Łąka, Niwka, Siemczyno, Wrześnica, Kołomąt oraz usprawnienie dostarczania wody do nowych odbiorców - mieszkańców Kołomąt i Nowego Drawska. Dzięki modernizacji ponad 7600 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Czytaj: Na transpozycję nowej dyrektywy wodnej pozostał rok. Jakie zmiany wprowadzają odświeżone przepisy?

Z kolei Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. za ok. 1,8 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW przeprowadzą inwestycję pn. Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 2b, likwidacja nieeksploatowanego otworu studziennego nr 2a wraz z aktualizacją i ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich przy ulicy Wierzbowej w Koźminie Wielkopolskim.

Celem przedsięwzięcia będzie zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług z terenu gminy Koźmin Wielkopolski przed brakiem wody, bądź zachwianiem wydajności w ujęciach służących do jej wydobycia. Inny, ważny cel to poprawa jakości dostarczanej wody. Nie bez znaczenia będzie także konieczność zapewnienia należytej gospodarki zasobami wodnymi w przypadku pożarów wywołanych m.in. zmianami klimatycznymi.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie ujęcia wody. Projektowany otwór studzienny będzie miał głębokość 305 m (głębokość studni to 304 m) i ujmie jurajską warstwę wodonośną. Będzie pełnił jednocześnie rolę otworu zastępczego dla likwidowanego starego ujęcia. Całość pozwoli zabezpieczyć dostawy wody na cele socjalno-bytowe oraz komunalne mieszkańców miasta Koźmin i okolicznych miejscowości w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat. Dzięki inwestycji liczba osób objętych ochroną (inną niż przeciwpowodziowa) sięgnie niemal 13 tys.

Środki, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na wsparcie projektów będą pochodzić z programu Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

500 zł na dobę za pobór 1 m3/s wód podziemnych. Rząd wyznaczył stawki opłat za usługi wodne (17 listopada 2023)300 mln zł w puli konkursu dot. zaopatrzenia w wodę gmin powyżej 15 tys. mieszkańców (02 listopada 2023)Dyrektywa ws. jakości wody pitnej. Do połowy listopada można opiniować akty delegowane (24 października 2023)Dofinansowanie dla infrastruktury dystrybucji wody pitnej w Ząbkach (24 kwietnia 2023)Wody Polskie: coraz więcej decyzji zatwierdzających skrócenie taryf za wodę (17 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony