Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Dyrektywa RED II. Co najmniej 3,5 proc. udziału zaawansowanych biopaliw w transporcie do 2030 r.

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach zawiera rozszerzony katalog paliw, który – zdaniem MKiŚ – umożliwi szybszy rozwój polskiego sektora paliw alternatywnych i dekarbonizację transportu zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED II.

   Powrót       21 lutego 2022       Planowanie przestrzenne   
Biopaliwa

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw(1). Zmiany mają na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do zapisów dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywy RED II) w transporcie.

Wejście w życie projektowanych rozwiązań pozwoli na rozwój krajowego sektora, w szczególności paliw alternatywnych np. biometanu i innych niskoemisyjnych alternatyw np. energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co spowoduje wypieranie obecnie wykorzystywanych importowanych paliw kopalnych – poinformowano w Ocenie Skutków Regulacji.

Paliwa z recyklingu, biokomponenty zaawansowane i biopaliwa gazowe

Do 2030 r., zgodnie z dyrektywą RED II, Polska jest zobowiązana do osiągnięcia poziomu przynajmniej 14 proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii w sektorze transportu drogowego i kolejowego ogółem.

W dyrektywie RED II przyjęto także, iż cele dla zastosowania OZE w transporcie wymagają wyższego wkładu zaawansowanych biokomponentów i biopaliw. Udział zaawansowanych biopaliw zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu liczony według wartości opałowej, winien zgodnie z dyrektywą RED II wynieść co najmniej 0,2 proc. w 2022 r., co najmniej 1 proc. w 2025 r. i co najmniej 3,5 proc. w 2030 r. – czytamy w OSR.

W projekcie nowelizacji przedstawiono m.in. rozszerzony katalog paliw. Ich wykorzystanie ma wspierać realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) na lata 2023-2030. Zgodnie z projektowanymi zapisami we wspomnianym katalogu mają być uwzględnione paliwa pochodzące z recyklingu, biokomponenty zaawansowane oraz biopaliwa gazowe.

Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne, zwłaszcza w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w związku z ograniczeniem wykorzystania paliw kopalnych (ropy naftowej) oraz zagospodarowaniem surowców o charakterze odpadowym – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. – (...) regulacja wdroży mechanizmy mające na celu zwiększenie powszechności stosowania bioenergii, biokomponentów, a tym samym zwiększenia udziału zrównoważonych i niskoemisyjnych nośników energii wykorzystanych w transporcie – wskazano.

Zgodnie z planami, projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Struktura wykorzystania biopaliw w Polsce i scenariusze na przyszłość

Obecnie bazujemy w ok. 95 proc. na biopaliwach produkowanych z surowców rolnych. Są to bioetanol ze zbóż, głównie kukurydzy, oraz biodiesel, czyli estry metylowe wytwarzane przede wszystkim z krajowego oleju rzepakowego – poinformował w rozmowie z Teraz Środowisko Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw. – Polska ma unikalną wręcz sytuację w Europie, gdyż posiada dużą i stabilną bazę surowcową, a dzięki funkcjonowaniu tzw. współczynnika redukcyjnego NCW, kluczowymi dostawcami biokomponentów stosowanych przez podmioty paliwowe w benzynach silnikowych oraz oleju napędowym (opieramy się bowiem na tzw. blendingu w paliach normatywnych) są rodzimi wytwórcy – stwierdził. – Jest to doskonała baza do dalszego rozwoju rynku zrównoważonych biopaliw w Polsce, także tych zaawansowanych, dlatego tak ważne jest jej utrzymanie i dalsze wspieranie odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi.

Adam Stępień podkreślił ponadto:

Myśląc o rozwoju rynku OZE w transporcie musimy wreszcie wdrożyć wzorem większości krajów UE standard E10 w benzynach silnikowych, co niestety pomija opublikowany projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dyrektor generalny KIB odniósł się również do rozszerzonych narzędzi realizacji NCW i 14-proc. celu OZE w transporcie na 2030 r.

Stępień: Będzie rewolucja

Oznacza to rewolucję. To nie tylko dywersyfikacja produktowa obudowana m.in. obligatoryjnymi podcelami dla biopaliw zaawansowanych, w tym biowodoru z biometanu, a więc nośników, których obecnie w Polsce się nie produkuje, ale też próba systemowego podejścia do elektryfikacji transportu w oparciu o źródła odnawialne – wskazał Adam Stępień. – Projekt jest więc bardzo ambitny i przez to niezwykle skomplikowany, a trzeba podkreślić, że brakuje nam kluczowych regulacji dla podmiotów paliwowych realizujących NCW na kolejny rok. Jeśli rząd nie zdecyduje się więc na priorytetowe podejście do najbliższego okresu i nie ureguluje np. w ramach odrębnej, małej nowelizacji ustawy, przepisów determinujących sytuację na rynku biopaliw w 2023 i 2024 r., to cały łańcuch wytwórczy biokomponentów (przede wszystkim koncerny paliwowe) czeka nagła i drastyczna zmiana, która odbije się negatywnie na stabilności systemu i bezpieczeństwie jego funkcjonowania – wyjaśnił ekspert.

Jak poinformował Adam Stępień, w opisywanej sytuacji można spodziewać się drastycznego wzrostu kosztów realizacji NCW przy dużym niezadowoleniu sektora rolniczego, dostarczającego surowce pod krajową produkcję biokomponentów.

To jest oczywiście czarny scenariusz, którego nadal możemy uniknąć. Biorąc jednak na wzgląd fakt, że obecnie dyskutowany projekt to jednak ustawa wdrożeniowa, a więc nie da się jej przeprowadzić „z czwartku na piątek”, musimy realnie patrzeć na tę inicjatywę i oczekiwania branży, która planuje swoje działania na wiele miesięcy przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego NCW – dodał Adam Stępień.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Treść projektu dostępna pod linkiem:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12356550

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ostrożnie z biomasą. Wnioski z raportu Europejskiej Agencji Środowiska (15 listopada 2023)UE i niemal 29 mld euro na import komponentów OZE i biopaliw płynnych (13 listopada 2023)Czasem nadpodaż, czasem niedobory. Pogodowe problemy z OZE okiem Instytutu Jagiellońskiego (06 listopada 2023)Nowe rozporządzenie ułatwi realizację obowiązku sprawozdawczości wytwórcom biogazu lub biometanu (17 października 2023)Unia Europejska przyjmuję nową dyrektywę o OZE i rozporządzenie ReFuelUE (11 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony