Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Dyrektywa dot. oczyszczania ścieków i sprawa Polski w TSUE. IGWP wystosowała oświadczenie

IGWP wystosowała oświadczenie w odniesieniu do komunikatu prasowego KE ws. decyzji o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

   Powrót       14 lutego 2022       Woda   

Państwa członkowskie Unii Europejskiej były zobowiązane do pełnego spełniania wymogów dyrektywy 91/271/EWG od 31 grudnia 2015 r. Komisja Europejska poinformowała, że ponad tysiąc aglomeracji miejskich w Polsce nie dysponuje systemami zbierania ścieków komunalnych, co jest tożsame z faktem, że ścieki są odprowadzane do jezior, rzek i mórz bez wymaganego oczyszczania. W kolejnych 415 polskich aglomeracjach, w których ścieki odprowadzane są na tzw. obszarach wrażliwych, nie wprowadzono wymaganych przez dyrektywę bardziej rygorystycznych zasad oczyszczania ścieków.

W kwestii kroków prawnych, które podjęła KE wobec Polski, wypowiedział się prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Krzysztof Dąbrowski. Wskazał on, że opisywana dyrektywa nie została wdrożona na czas w Polsce “podobnie jak w większości krajów UE”.

- Wynika to z wielu czynników, które przez lata nakładały się na siebie. Według ekspertów Izby wynegocjowane terminy implementacji były zbyt optymistyczne (co przez wiele lat sygnalizowała IGWP w imieniu swoich członków, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych) - uzasadnił prezes w komunikacie opublikowanym 11 lutego br. - KE reagowała często z dużym opóźnieniem, a administracja państwowa kolejnych rządów nie doprowadziła do uporządkowania sprawozdawczości i szczegółowej kontroli wdrażania tej dyrektywy. Ponadto dyrektywa jest niezwykle trudna do wdrożenia, wymaga bardzo precyzyjnego monitoringu oraz znaczących (liczonych w miliardach złotych) nakładów finansowych - poinformował Krzysztof Dąbrowski.

Co więcej, prezes IGWP zaznaczył:

- Stanowczo chcemy podkreślić, iż stwierdzenie, że ponad tysiąc aglomeracji w Polsce nie posiada systemu zbierania ścieków komunalnych, jest zbyt ogólne i wynikać jedynie może z niewłaściwie sporządzonej sprawozdawczości, jaką Polska wysłała do KE.

Dalsze dążenia do spełnienia wymogów dyrektywy

Jak przekazano w komunikacie IGWP, w celu wypełnienia wymogów przedmiotowej dyrektywy stworzono projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie UC112(1)). Zakłada on m.in. doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji, usprawnienie procedur związanych z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności procedur sprawozdawczych, zapewnienie odpowiedniej jakości oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (w zależności od wielkości aglomeracji z której pochodzą), a także uszczegółowienie i doprecyzowanie obowiązków gmin, w szczególności ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi i osadami ściekowymi.

- Izba od początku wdrażania Dyrektywy aktywnie uczestniczyła w pracach nad klasyfikacją aglomeracji w zakresie spełnienia wymagań, przedkładając uwagi do wszystkich sprawozdań z realizacji. Również przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne aktywnie wspierały gminy wchodzące w skład aglomeracji w celu wywiązania się z nałożonych na mocy Dyrektywy obowiązków - wskazał prezes IGWP. - Potężne nakłady finansowe w branżę kanalizacyjną (oczyszczalnie ścieków), jakich Polska dokonała, przy znaczącym wsparciu środków UE w latach 2003-2021 (okres przedakcesyjny i lata wstąpienia do UE), są najlepszym potwierdzeniem ogromu prac, jaki został wykonany przez gminy i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w celu wdrożenia dyrektywy.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść projektu dostępna pod linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354905/katalog/12844833#12844833

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od mokradeł po wodociągi. Rekomendacje dla unijnego Niebieskiego Ładu (27 października 2023)Oczyszczalnie ścieków samowystarczalne energetycznie. Do 2045 r. obligatoryjnie? (18 października 2023)Niejasne kryteria ws. zgłoszeń wodnoprawnych. Sprawa trafiła do premiera (20 września 2023)List do PE przeciwko złagodzeniu ROP w dyrektywie ws. ścieków komunalnych (22 czerwca 2023)Bio-Gąbka – biopreparat do usuwania leków i fenolu w oczyszczalni ścieków (09 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony