Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

E-autobusy na pomoc polskim sieciom

Odnajdujemy w tym obszarze wiele synergii. Ustawy o elektromobilności i rynku mocy co prawda siebie nie warunkują, ale są ze sobą ściśle powiązane - mówił w Sejmie wiceminister energii Michał Kurtyka.

   Powrót       19 września 2017       Energia   

Podczas pierwszego posiedzenia sejmowej podkomisji do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności posłowie wysłuchali informacji ministrów: energii oraz rozwoju i finansów w sprawie elektromobilności oraz projektu ustawy o rynku mocy. Znaczna część dyskusji została poświęcona poszukiwaniu powiązań i współzależności pomiędzy dwoma projektami. Padły nawet sugestie, że rozwój transportu opartego na paliwach alternatywnych może przyczynić się do wzmocnienia pozycji Polski w prowadzonych z Komisją Europejską negocjacjach w sprawie rynku mocy.

Trzy cele elektromobilności

Zdaniem uczestników spotkania planowany w Polsce rozwój sieci dystrybucyjnych i przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię muszą być skorelowane z dbałością o moce wytwórcze, które zapewnią systemowi stabilną i przewidywalną podaż energii. Tymczasem elektromobilność może zdaniem komentatorów pełnić w tym układzie istotną rolę regulacyjną. Chodzi przede wszystkim o równomierne rozłożenie poboru mocy oraz zapewnienie rynku zbytu dla energii produkowanej w tzw. dolinie nocnej, gdy jej ceny są niższe. - Rozwój elektromobilności w Polsce ma przyczynić się do realizacji trzech zasadniczych celów: upowszechnieniu pojazdów elektrycznych na naszych drogach, rozwojowi towarzyszących tej branży gałęzi przemysłu oraz stabilizacji krajowej sieci elektroenergetycznej - mówił w Sejmie wiceminister energii Michał Kurtyka. - Elektromobilność to rzeczywiście spory wysiłek dla sieci. Dlatego musimy jednocześnie zadbać o odpowiednie moce wytwórcze i wskaźnik ich dyspozycyjności - dodał.

Tysiąc autobusów za cztery lata

Największe nadzieje w zakresie sieciowych usług regulacyjnych uczestnicy dyskusji pokładają w rozwoju autobusów elektrycznych. Zainicjowany przez rząd program E-bus zakłada wprowadzanie na polskie drogi 1000 autobusów elektrycznych do 2021 r. Tymczasem na koniec ubiegłego roku takie pojazdy stanowiły zaledwie 0,3 proc. wszystkich autobusów obsługujących komunikację zbiorową w polskich samorządach. Zaletą autobusów jest ich znacznie lepsza niż w przypadku pojazdów osobowych „widoczność w systemie” (pobierają w trakcie ładowania więcej energii elektrycznej) oraz mniejsze ryzyko wystąpienia jednoczesnego poboru energii przez większą liczbę użytkowników. Kluczową w tym momencie kwestią jest sfinansowanie realizacji założonych celów. - Jesteśmy w trakcie negocjacji zmiany zawartej z Komisją Europejską tzw. Umowy Partnerstwa. Chcemy, aby niewydane dotychczas środki związane z transportem były przeznaczone na rozwój transportu wykorzystującego paliwa alternatywne - tłumaczył Włodzimierz Hrymniak, menadżer programu e‐Bus w Polskim Funduszu Rozwoju. Umowa Partnerstwa określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa. Postanowienia Umowy dotyczą działań, które będą prowadzone w Polsce w latach 2014-2020. Umowa Partnerstwa zawiera również zarys finansowania poszczególnych programów operacyjnych, określa rozkład zobowiązań unijnych, poziom alokacji według celów tematycznych, a także poziom wydatków planowanych na cele klimatyczne.

Zaplanowane na ubiegły piątek pierwsze czytanie ustawy o rynku mocy zostało w ostatniej chwili wycofane z porządku sejmowych obrad. Z kolei projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych od kilku miesięcy znajduje się na etapie prac rządowych.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Metody badań jakości paliw ciekłych, parametry dla paliw stałych. Projekty rozporządzeń MKiŚ w RCL (26 kwietnia 2024)Ożywienie w segmencie biogazowni rolniczych do 500 kW (18 kwietnia 2024)Jak modelować polski system energetyczny (15 kwietnia 2024)Na czym będzie polegał ETS2? Czym jest Społeczny Fundusz Klimatyczny? (26 marca 2024)Zły stan sieci elektroenergetycznych kosztuje. NIK pisze o 7,6 mln zł bonifikat (21 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony