Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2021 30 listopada 2021

Najwięcej operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania na Śląsku

   Powrót       06 sierpnia 2021       Transport   

Prezes URE w kolejnych miastach wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania - najwięcej jest ich w województwie śląskim.

W kolejnych siedmiu miastach dostępne będą usługi wyznaczonych przez Prezesa URE operatorów(1) ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania. Są to Radom i Opole oraz 5 miast z województwa śląskiego: Bytom, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Rybnik i Zabrze. Prezes URE wyznaczył(2) PGE Obrót do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania w Radomiu, natomiast Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE do pełnienia tych funkcji w pozostałych wymienionych miastach.

Obecnie do URE najwięcej wniosków wpłynęło z województwa śląskiego. Do tej pory już osiem miast tego województwa otrzymało pozytywną decyzję, a jeszcze 2 wnioski są w trakcie rozpatrywania przez regulatora. Obserwujemy, że Śląsk może stać się jednym z bardziej rozwiniętych elektromobilnie regionów w Polsce pod względem rozbudowanej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG(3).

Wyznaczanie operatora ogólnodostępnej stacji ładowania i dostawcy usług ładowania

Prezes URE w drodze decyzji wyznacza do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania.

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania to podmiot odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania zapewnia, aby w ogólnodostępnej stacji ładowania prowadził działalność co najmniej jeden dostawca usługi ładowania.

Dostawca usługi ładowania świadczy usługę ładowania obejmującą ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania, zawiera ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży energii, udostępnia - na swojej stronie internetowej - informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia.

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania może wykonywać zadania dostawcy usługi ładowania.

Czytaj: Konsultacje publiczne nowych ram mobilności miejskiej UE

Źródło: URE

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Aktualny wykaz operatorów wyznaczonych przez Prezesa URE znajduje się na stronie internetowej URE.2/ Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z późn. zm.).3/ Zobacz też stronę rejestru, prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, gdzie znajduje się mapka z infrastrukturą paliw alternatywnych: Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych.
https://eipa.udt.gov.pl/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Auta elektryczne i wodorowe zyskają infrastrukturę? W 2022 r. popłynie szeroki strumień dofinansowania (30 listopada 2021)PZPM: wprowadzenie zakazu sprzedaży aut spalinowych w 2035 r. wymaga natychmiastowych działań prawnych (29 listopada 2021)Świdnica: 6 autobusów elektrycznych wyjedzie na ulice dzięki środkom z programu Zielony Transport Publiczny (23 listopada 2021)Dotacje z Programu Zielony Transport Publiczny na projekty w czterech miastach środkowej i południowej Polski (17 listopada 2021)Znane są plany wydatkowania środków NFOŚiGW na 2022 r. W grze 9,2 mld zł (15 listopada 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony