Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Elektryki ograniczają emisję bez względu na źródło zasilania

Jedną z zalet wprowadzania pojazdów elektrycznych jest zmniejszanie zapotrzebowania na paliwa kopalne. Ostatnie badania pokazują ponadto, że auta te znacznie poprawiają jakość powietrza niezależnie od źródła energii elektrycznej.

   Powrót       31 października 2017       Planowanie przestrzenne   

Samochody elektryczne emitują mniej gazów cieplarnianych niż spalinowe, nawet jeśli są zasilane energią pochodzącą ze spalania paliw kopalnych. Przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu VUB w Brukseli badania(1) dowodzą, że nawet w krajach o największej emisji związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej, takich jak Polska czy Niemcy, elektryki osiągają wciąż najlepsze wyniki w całym cyklu życia. Za cykl życia uważane są procesy od wydobycia surowców, poprzez produkcję elementów, montaż i transport, aż do użytkowania pojazdów oraz ich naprawy.

Redukcja emisji o 25 proc., 55 proc., a nawet 85 proc.

Badania zostały przeprowadzone zarówno w krajach, w których dominuje energetyka konwencjonalna, jak i w krajach bazujących na odnawialnych źródłach energii. Należy podkreślić, że Polska ma największą emisję gazów cieplarnianych w stosunku do ilości wyprodukowanej energii elektrycznej – w 2015 roku było to 650 g CO2/kWh. Autorzy raportu wyliczyli, że w przypadku funkcjonujących obecnie miksów energetycznych używanie pojazdów elektrycznych pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla o 25 proc. w Polsce, o 45 proc. w Niemczech i aż o 85 proc. w Szwecji. Średni wynik dla Unii Europejskiej to 55 proc. CO2 mniej.

Ograniczone zasoby metali

Obecnie tylko 1,7 proc. wszystkich sprzedawanych w Europie pojazdów to elektryki. Zwiększenie tej ilości do około 5-10 proc. jest współcześnie ograniczone przez utrudniony dostęp europejskich krajów do rzadkich metali, m.in. litu i kobaltu, które są niezbędne do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. Mimo że według szacunków dostępne zasoby litu powinny pokryć zapotrzebowanie na następne 185 lat, to jego wydobycie może być ograniczanie przez wysokie standardy ochrony zasobów przyrody.

Mniejsza konsumpcja energii

Na poprawę warunków eksploatacji pojazdów elektrycznych wpłynie także ulepszanie technologii produkcji baterii. Ponadto szacuje się, że do 2030 roku samochody elektryczne będą emitować połowę emisji CO2 w porównaniu do diesli. Jedną z metod sprzyjających redukcji emisji jest obniżanie masy akumulatorów, a tym samym konsumpcji energii elektrycznej. Zmniejszenie wagi powinno – według ekspertów – być konsekwencją zastąpienia stalowego podwozia przez materiał o niższym ciężarze.

Natalia Rytelewska-Chilczuk: Dziennikarz, specjalista ds. ochrony środowiska

Przypisy

1/ Life Cycle Analysis of the Climate Impact of Electric Vehicles
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/3906-Life-Cycle-Analysis-of-the-Climate-Impact-of-Electric-Vehicles.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Najnowsze dane o elektromobilności. PEVO Index (23 kwietnia 2024)W Polsce funkcjonuje już ponad 6 tys. publicznie dostępnych punktów ładowania. Licznik Elektromobilności (22 marca 2024)KSTAR zaprezentowało najnowocześniejsze rozwiązania energetyczne na targach ENEX NEW ENERGY Polska 2024 (20 lutego 2024)Wszyscy będziemy elastyczni? O nowych trendach na rynku energii (13 lutego 2024)KE zaleca 90% redukcji emisji do 2040 r. MKiŚ mówi o małej przestrzeni do nowych zobowiązań (08 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony