Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Emisje metanu maleją w UE, rosną jednak w skali świata

EEA wskazuje, że w ciągu ostatnich 30 lat emisje CH4 w UE zmniejszyły się o 36%. W skali całego globu odnotowuje się natomiast wzrost emisji. Problem mogą stanowić nie tylko wyższe poziomy emisji, ale także wzrost ich wpływu na zmiany klimatu.

   Powrót       08 grudnia 2022       Energia   

Chociaż emisje metanu w całej Unii Europejskiej zmniejszyły się w ostatnich latach, ogólne tempo redukcji emisji musi przyspieszyć, aby osiągnąć cele klimatyczne UE na lata 2030 i 2050 – wynika z analizy Europejskiej Agencji Środowiska (z ang. European Environment Agency, EEA).

Energetyka, odpady i rolnictwo

Jak podaje EEA, zgodnie z wykazem gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej przedłożonym do sekretariatu UNFCCC, emisje metanu w UE wyniosły w 2020 r. około 379 mln ton CO2e, co stanowi 12% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w tym roku. Ponad połowa całkowitej emisji CH4 w UE pochodziła z sektora rolnictwa. Agencja wskazuje ponadto, że w 2020 r. emisje metanu w UE zmniejszyły się o 36% w porównaniu z poziomami z 1990 r., a największe redukcje emisji odnotowano w sektorze dostaw energii, który obejmuje przemysł energetyczny i emisje lotne (-65%), odpadów (-37%) i rolnictwa (-21%). Szczegóły na grafice. 

Wśród głównych źródeł emisji w sektorze energii wymienia się operacje związane z gazem ziemnym oraz spalanie biomasy w sektorze mieszkaniowym. W sektorze rolnictwa głównym źródłem emisji jest tzw. fermentacja jelitowa, czyli proces trawienia u przeżuwaczy, i hodowla zwierząt. - Fermentacja jelitowa samego bydła odpowiadała za 69% emisji CH4 w sektorze rolnictwa w UE w 2020 r. – podaje EEA.

W kontekście gospodarki odpadami, największym źródłem emisji w UE jest unieszkodliwianie odpadów stałych, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych oraz, w mniejszym stopniu, biologiczne przetwarzanie odpadów stałych – łącznie źródła te odpowiadały za blisko 100% emisji z sektora odpadów. Przewiduje się jednak, że emisje metanu związane z tym sektorem będą spadać „w jeszcze szybszym tempie (-2,4% rocznie do 2030 r.) niż w ciągu ostatnich 30 lat od 1990 r.”.

Czytaj też: Miasta emitują więcej metanu, niż zakładano

EEA wyjaśnia przy tym, że odnotowane spadki odzwierciedlają efekty wdrożonych dotychczas rozwiązań, tj. wzrost wydajności w sektorze rolnictwa, niższy poziom wydobycia węgla i działalności pogórniczej, ulepszone sieci rurociągów naftowych i gazowych oraz wzrost recyklingu, kompostowania, odzysku gazu wysypiskowego i spalania odpadów z odzyskiem energii.

- Zaobserwowane redukcje emisji przyczyniły się nie tylko do łagodzenia zmian klimatu, ale także do poprawy jakości powietrza, dzięki synergii w redukcji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza – wskazano.

Emisje metanu rosną na całym świecie

Agencja wskazuje jednak, że w skali globalnej obserwowany jest wzrost emisji metanu – obecnie stężenie metanu w atmosferze jest około dwa i pół razy większe niż przed erą przemysłową i stale rośnie. - Według szóstego raportu oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (AR6) prawie połowa całkowitego globalnego ocieplenia netto od poziomów przedprzemysłowych jest spowodowana wyższymi stężeniami CH4. Oznacza to, że z obserwowanego wzrostu globalnych temperatur o 1,1°C, około 0,5°C można przypisać emisji CH4 – czytamy.

Jak dodano, raporty IPCC, a także innych organizacji, wskazują nie tylko na wyższe poziomy emisji metanu, ale także na wzrost ich wpływu na zmiany klimatu. - Kiedy około 20 lat temu, w trakcie pierwszego okresu zobowiązań w ramach protokołu z Kioto, rozpoczęto sprawozdawczość w zakresie inwentaryzacji gazów cieplarnianych, środowisko naukowe zgodziło się, że współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) dla metanu jest 21 razy większy niż w przypadku CO2 (drugie sprawozdanie oceniające IPCC, AR2). W odniesieniu do drugiego okresu sprawozdawczego w ramach protokołu z Kioto, wartość ta wzrosła do 25 (czwarte sprawozdanie z oceny IPCC, AR4). W przypadku natomiast raportowania w ramach Porozumienia paryskiego, GWP metanu w stosunku do dwutlenku węgla wynosi już 28 (piąty raport oceniający IPCC, AR5) – podaje EEA. - Ponadto współczynniki GWP stosowane w raportach UNFCCC przeliczane są dla przedziału czasowego wynoszącego 100 lat, tymczasem średnia długość życia CH4 w atmosferze wynosi około 12 lat, co oznacza, że ​​wpływ CH4 na globalne ocieplenie jest silniejszy, gdy rozpatrywany jest w krótszym okresie - dodano.

Potrzeba globalnych działań

Jak wskazano w ocenie, „wzrost stężenia metanu jest problemem globalnym i chociaż ambitne polityki UE i państw członkowskich mające na celu ograniczenie emisji CH4 przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu, sam ich wpływ nie wystarczy, aby powstrzymać wzrost temperatury zgodnie z globalnych celem 1,5°C”. - Wynika to z faktu, że UE odpowiada jedynie za 7% światowych emisji gazów cieplarnianych i za 4-5% światowych emisji CH4 – podsumowano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wzrost stężenia podtlenku azotu o 40 proc. w ciągu 40 lat (19 czerwca 2024)JSW kontynuuje program redukcji emisji metanu do 2025 r. (13 czerwca 2024)UE poparła przepisy ws. ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym (28 maja 2024)W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)Kraje G7 zobowiązały się do stopniowego wyeliminowania produkcji energii z węgla do 2035 r. (06 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony