Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Business Development Manager ds. kogeneracji Talent Place
Badania geologiczne i badania środowiska gruntowo-wodnego Remea

Europejski manifest naukowców: utopia czy wizjonerstwo?

a+a-    Powrót       15 maja 2019       Zrównoważony rozwój   

Naukowcy sformułowali list otwarty, w którym wskazali na potrzebę wprowadzenia zmian systemowych w obecnym modelu gospodarczo-politycznym na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i miejskim. Priorytetem środowisko naturalne, a nie wzrost PKB.

Tekst listu otwartego wraz z sygnatariuszami dostępny jest tutaj.

W swym apelu, naukowcy wskazują, że transformacja jest konieczna, by stawić czoła pogłębiającemu się potrójnemu kryzysowi: zmian klimatu, masowemu wymieraniu gatunków i nierównościom społecznym. Argumentują, że niedawne badanie opinii publicznej przeprowadzone w całej Europie pokazało, że większość Europejczyków uważa, iż środowisko naturalne powinno być priorytetem(1), nawet kosztem wzrostu gospodarczego. Naukowcy nie pozostawiają złudzeń: decydenci powinni być wizjonerami. Oto co im proponują.

Obalić Króla PKB, ukoronować Królową Jakość Życia

Jakość życia w ogromnej mierze zależy od stanu środowiska naturalnego, dlatego w apelu zawarto konkretne żądania wobec Komisji Europejskiej. Naukowcy proponują przekształcenie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu (PSW) w Pakt na rzecz Zrównoważenia i Jakości Życia oraz zmianę celów z “miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji” na “jakość życia, miejsca pracy i zrównoważenie“. Kwestie te należałyby do kompetencji Dyrekcji Generalnej (DG) ds. Jakości Życia i Przyszłych Pokoleń, której utworzenie postulują. Na jakości życia przyszłych pokoleń powinny skupić się, rzecz jasna, także państwa, regiony i gminy. Każde w ramach swoich możliwości i kompetencji.

Redystrybucja, zamiast rajów podatkowych

Naukowcy akcentują kwestie sprawiedliwości społecznej. Wskazują na potrzebę opodatkowania zanieczyszczeń i wycofanie subsydiów dla zanieczyszczających. Żądają m.in. wyższego opodatkowania najbogatszych i wprowadzenia progresywnych podatków od emisji dwutlenku węgla oraz od zasobów. Proponują, by uzyskane środki redystrybuować jak pomoc dla najuboższych i wsparcie dla prośrodowiskowych inicjatyw. Widzą także potrzebę wprowadzenia zachęt podatkowych wspierających recykling.

Wydajność i umiar

Wykluczenie społeczne i kulturowe może doprowadzić do zniweczenia już osiągniętego wzrostu wydajności, zauważają eksperci. Zamiast sprzedawać więcej produktów, powinniśmy skoncentrować się na trwałych rozwiązaniach. Można to osiągnąć poprzez wsparcie rozwoju lepszych modeli biznesowych, takich jak gospodarka oparta na integracji produktowo-usługowej. Wdrożenie strategii zero waste na wszystkich szczeblach zarządzania zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami i rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, czy obniżenie stawek VAT dla branż świadczących usługi polegające np. na naprawie sprzętów.

Wśród sygnatariuszy listu znajdują się 84 osoby z Polski, reprezentujące różne dziedziny nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych - od fizyki, chemii, biologii, przez socjologię, antropologię, ekonomię, nauki o zarządzaniu, po psychologię i filozofię.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Z niedawnego badania wynika, że Europejczycy są coraz bardziej zaniepokojeni stanem środowiska naturalnego. Ogromna większość, bo 96 proc. spośród ponad 27 tys. ankietowanych obywateli uważa, że ochrona przyrody jest naszym obowiązkiem oraz że jest niezbędna, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Więcej na stronie Komisji Europejskiej:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_pl.htm

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W UE dzięki poprawie w obszarze zbierania i oczyszczania ścieków zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska (11 września 2020)Niemal co ósmy zgon w Europie związany ze złą jakością środowiska (09 września 2020)Trwa nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (28 lipca 2020)Woda w regionach przemysłowych - co robić, by jej nie zabrakło? Zapraszamy na e-warsztaty Eco-Miasto (20 lipca 2020)Regionalne warsztaty Eco-Miasto. Zapraszamy do udziału on-line (01 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony