Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Pompa ciepła PCCO SPLIT 13 kW: niezawodność, ulubiony kolor i 5 lat gwarancji firmy Hewalex
GoBloo firmy Columbus Energy

Europejski manifest naukowców: utopia czy wizjonerstwo?

a+a-    Powrót       15 maja 2019       Zrównoważony rozwój   

Naukowcy sformułowali list otwarty, w którym wskazali na potrzebę wprowadzenia zmian systemowych w obecnym modelu gospodarczo-politycznym na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i miejskim. Priorytetem środowisko naturalne, a nie wzrost PKB.

Tekst listu otwartego wraz z sygnatariuszami dostępny jest tutaj.

W swym apelu, naukowcy wskazują, że transformacja jest konieczna, by stawić czoła pogłębiającemu się potrójnemu kryzysowi: zmian klimatu, masowemu wymieraniu gatunków i nierównościom społecznym. Argumentują, że niedawne badanie opinii publicznej przeprowadzone w całej Europie pokazało, że większość Europejczyków uważa, iż środowisko naturalne powinno być priorytetem(1), nawet kosztem wzrostu gospodarczego. Naukowcy nie pozostawiają złudzeń: decydenci powinni być wizjonerami. Oto co im proponują.

Obalić Króla PKB, ukoronować Królową Jakość Życia

Jakość życia w ogromnej mierze zależy od stanu środowiska naturalnego, dlatego w apelu zawarto konkretne żądania wobec Komisji Europejskiej. Naukowcy proponują przekształcenie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu (PSW) w Pakt na rzecz Zrównoważenia i Jakości Życia oraz zmianę celów z “miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji” na “jakość życia, miejsca pracy i zrównoważenie“. Kwestie te należałyby do kompetencji Dyrekcji Generalnej (DG) ds. Jakości Życia i Przyszłych Pokoleń, której utworzenie postulują. Na jakości życia przyszłych pokoleń powinny skupić się, rzecz jasna, także państwa, regiony i gminy. Każde w ramach swoich możliwości i kompetencji.

Redystrybucja, zamiast rajów podatkowych

Naukowcy akcentują kwestie sprawiedliwości społecznej. Wskazują na potrzebę opodatkowania zanieczyszczeń i wycofanie subsydiów dla zanieczyszczających. Żądają m.in. wyższego opodatkowania najbogatszych i wprowadzenia progresywnych podatków od emisji dwutlenku węgla oraz od zasobów. Proponują, by uzyskane środki redystrybuować jak pomoc dla najuboższych i wsparcie dla prośrodowiskowych inicjatyw. Widzą także potrzebę wprowadzenia zachęt podatkowych wspierających recykling.

Wydajność i umiar

Wykluczenie społeczne i kulturowe może doprowadzić do zniweczenia już osiągniętego wzrostu wydajności, zauważają eksperci. Zamiast sprzedawać więcej produktów, powinniśmy skoncentrować się na trwałych rozwiązaniach. Można to osiągnąć poprzez wsparcie rozwoju lepszych modeli biznesowych, takich jak gospodarka oparta na integracji produktowo-usługowej. Wdrożenie strategii zero waste na wszystkich szczeblach zarządzania zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami i rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, czy obniżenie stawek VAT dla branż świadczących usługi polegające np. na naprawie sprzętów.

Wśród sygnatariuszy listu znajdują się 84 osoby z Polski, reprezentujące różne dziedziny nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych - od fizyki, chemii, biologii, przez socjologię, antropologię, ekonomię, nauki o zarządzaniu, po psychologię i filozofię.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Z niedawnego badania wynika, że Europejczycy są coraz bardziej zaniepokojeni stanem środowiska naturalnego. Ogromna większość, bo 96 proc. spośród ponad 27 tys. ankietowanych obywateli uważa, że ochrona przyrody jest naszym obowiązkiem oraz że jest niezbędna, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Więcej na stronie Komisji Europejskiej:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_pl.htm

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Driving positive change - 9. PLGBC Green Building Symposium (12 sierpnia 2019)Zielone prawa człowieka zyskują na znaczeniu (22 lipca 2019)Wielkopolska: Ponad 6 mln zł dofinansowania na instalacje OZE (05 lipca 2019)Apel UMP do KE o przekazanie programu Czyste Powietrze polskim samorządom (05 lipca 2019)Pierwsze porozumienie w programie StopSmog - gmina Skawina dostanie ponad 11,1 mln zł (01 lipca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony