Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Pożyczka Termomodernizacyjna dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych firmy Alior Bank
SklepSUEZ.pl - podstawiamy kontener na odpady pod Twój dom - i masz to z głowy! firmy SUEZ

Europejski manifest naukowców: utopia czy wizjonerstwo?

a+a-    Powrót       15 maja 2019       Zrównoważony rozwój   

Naukowcy sformułowali list otwarty, w którym wskazali na potrzebę wprowadzenia zmian systemowych w obecnym modelu gospodarczo-politycznym na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i miejskim. Priorytetem środowisko naturalne, a nie wzrost PKB.

Tekst listu otwartego wraz z sygnatariuszami dostępny jest tutaj.

W swym apelu, naukowcy wskazują, że transformacja jest konieczna, by stawić czoła pogłębiającemu się potrójnemu kryzysowi: zmian klimatu, masowemu wymieraniu gatunków i nierównościom społecznym. Argumentują, że niedawne badanie opinii publicznej przeprowadzone w całej Europie pokazało, że większość Europejczyków uważa, iż środowisko naturalne powinno być priorytetem(1), nawet kosztem wzrostu gospodarczego. Naukowcy nie pozostawiają złudzeń: decydenci powinni być wizjonerami. Oto co im proponują.

Obalić Króla PKB, ukoronować Królową Jakość Życia

Jakość życia w ogromnej mierze zależy od stanu środowiska naturalnego, dlatego w apelu zawarto konkretne żądania wobec Komisji Europejskiej. Naukowcy proponują przekształcenie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu (PSW) w Pakt na rzecz Zrównoważenia i Jakości Życia oraz zmianę celów z “miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji” na “jakość życia, miejsca pracy i zrównoważenie“. Kwestie te należałyby do kompetencji Dyrekcji Generalnej (DG) ds. Jakości Życia i Przyszłych Pokoleń, której utworzenie postulują. Na jakości życia przyszłych pokoleń powinny skupić się, rzecz jasna, także państwa, regiony i gminy. Każde w ramach swoich możliwości i kompetencji.

Redystrybucja, zamiast rajów podatkowych

Naukowcy akcentują kwestie sprawiedliwości społecznej. Wskazują na potrzebę opodatkowania zanieczyszczeń i wycofanie subsydiów dla zanieczyszczających. Żądają m.in. wyższego opodatkowania najbogatszych i wprowadzenia progresywnych podatków od emisji dwutlenku węgla oraz od zasobów. Proponują, by uzyskane środki redystrybuować jak pomoc dla najuboższych i wsparcie dla prośrodowiskowych inicjatyw. Widzą także potrzebę wprowadzenia zachęt podatkowych wspierających recykling.

Wydajność i umiar

Wykluczenie społeczne i kulturowe może doprowadzić do zniweczenia już osiągniętego wzrostu wydajności, zauważają eksperci. Zamiast sprzedawać więcej produktów, powinniśmy skoncentrować się na trwałych rozwiązaniach. Można to osiągnąć poprzez wsparcie rozwoju lepszych modeli biznesowych, takich jak gospodarka oparta na integracji produktowo-usługowej. Wdrożenie strategii zero waste na wszystkich szczeblach zarządzania zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami i rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, czy obniżenie stawek VAT dla branż świadczących usługi polegające np. na naprawie sprzętów.

Wśród sygnatariuszy listu znajdują się 84 osoby z Polski, reprezentujące różne dziedziny nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych - od fizyki, chemii, biologii, przez socjologię, antropologię, ekonomię, nauki o zarządzaniu, po psychologię i filozofię.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Z niedawnego badania wynika, że Europejczycy są coraz bardziej zaniepokojeni stanem środowiska naturalnego. Ogromna większość, bo 96 proc. spośród ponad 27 tys. ankietowanych obywateli uważa, że ochrona przyrody jest naszym obowiązkiem oraz że jest niezbędna, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Więcej na stronie Komisji Europejskiej:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_pl.htm

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Certyfikacja a badanie jakości ścieków oczyszczonych (11 czerwca 2019)Rola biznesu w realizacji Agendy 2030 (03 czerwca 2019)MŚ zbiera komentarze i uwagi do Przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska 2019 (17 maja 2019)Po modernizacji energetycznej stare osiedle trzykrotnie zmniejszyło zużycie energii (09 maja 2019)20 zgłoszeń do programu "Silesia pod błękitnym niebem" (07 maja 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych